חיפוש בתוכן האתר

סוד ה' ליראיו  (הוצאת גַל עֵינַי, תשמ"ה) היה הספר המלא הראשון של הרב יצחק גינזבורג שליט"א שיצא לאור. הוא הוגדר כ"מבוא לחכמת האמת ועבודת ההתבוננות", ונועד להציג ללומדיו את עיקרי פנימיות התורה על פי הקבלה והחסידות. הספר כולל חמשים "שערי התבוננות", שהמכנה המשותף שלהם הוא העיון במבנה שם הוי' ב"ה – "שם בן ד'" – וכיצד הוא מתגלה בשלל תופעות בתורה ובבריאה. מאז צאתו של הספר לאור הוציא הרב גינזבורג עוד עשרות רבות של ספרים, העוסקים בשלל תחומים ומעמיקים בהם באור הקבלה והחסידות. ברם, חלק גדול מחידושיו ועיקרי שיטתו, שכל הספרים הבאים נשענים עליהם וצומחים מתוכם, מרוכזים בספר ראשון זה. "סוד ה' ליראיו" נכתב בסגנונו של הרב, ללא עריכה נוספת מצד תלמידים, ועל כן הוא מתאפיין בתכלית הקצור, המתאימה בעיקר למתמצאים. עם זאת, תוך כדי כתיבת הספר ולאחר שיצא לאור, העביר הרב סדרת שיעורים ארוכה על שעריו השונים. שעורים אלו הצטיינו בהרחבה רבה והסברה בהירה, המפענחות ומפתחות את הנעלם בכתוב.בתקופה האחרונה זכינו לסדר את ארכיון הקלטות הגדוש של שיעורי הרב ולהמירו לפורמט דיגיטלי, וכך עלה בידינו לאתר סדרת שיעורים זו כמעט במלואה (וכאן המקום להעיר: מי שיש בידו הקלטות או סיכומים של שיעורים נוספים מאותה התקופה יעבירם לידינו, וזכות הרבים תלויה בו). שִׁכְתוּב שעורים אלו מהווה את עיקרה של הסדרה המונחת לפניכם. כעת יכול כל קורא, גם אם אין לו הכרה מעמיקה עם תורת הקבלה והחסידות, להכנס בסודו של ספר מופלא זה וללומדו על הסדר.

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com