חיפוש בתוכן האתר

משנת תשע"ז
סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 אור לכ"ט אלול ע"ז – כפ"ח דרישת המצוות וקירוב לתורה אחרי סליחות והתרת נדרים; וואך-נאכט מזרחי, וינגורט ושרון
2 דרישת המצוות וקירוב לתורה - אור לכ"ט אלול ע"ז – כפ"ח
3 ז"ך אלול ע"ז – כפר חב"ד אמונה ובטחון (3) שיעור לבנות תיכון יעלת חן
4 אמונה ובטחון (3) - ז"ך אלול ע"ז – כפר חב"ד
5 מוצש"ק נצו"י כ"ה אלול ע"ז – אור הצפון, ת"א עבודת האילתורים התוועדות הכנה לסליחות
6 עבודת האילתורים - מוצש"ק נצו"י כ"ה אלול ע"ז – אור הצפון, ת"א
7 אור לכ"ד אלול ע"ז – חומש תובב"א שבע ברכות יונתן ותהלה שי' כץ עיון בתורות "תקעו" בלקוטי מוהר"ן
8 שבע ברכות יונתן ותהלה שי' כץ - אור לכ"ד אלול ע"ז – חומש תובב"א
9 מוצאי י"ט אלול ע"ז – ציון דוד המלך, ירושלים התוועדות לכבוד ח"י אלול
10 התוועדות לכבוד ח"י אלול - מוצאי י"ט אלול ע"ז – ציון דוד המלך, ירושלים
11 י"ב אלול ע"ז – מעינות, ירושלים הכנה לשנת תשע"ח שיעור חדשי באנגלית – חדש אלול
12 הכנה לשנת תשע"ח - שיעור חדשי באנגלית – חדש אלול - י"ב אלול ע"ז – מעינות, ירושלים
13 שיחת פתיחת הזמן לבחורי תום ודעת - ט' אלול ע"ז – כפר חב"ד
14 "עולמתא שפירתא דלית לה עיינין" - ז' אלול ע"ז – כפר חב"ד
15 ברית זושא שי' בנדטוביץ - ה' אלול ע"ז – כפר חב"ד
16 חינוך לתפלה - ישיבת צות בי"ס יעלת חן - אור ל-ו' אלול ע"ז – כפר חב"ד
17 הקלטה לכאן-מורשת - עושים תשובה - ב' אלול ע"ז – כפר חב"ד
18 סעודת ראש חדש אלול - א' אלול ע"ז – כפר חב"ד
19 לוח "היום יום" ב-ג אלול - מוצש"ק ראה, אור לכ"ח מנחם-אב ע"ז – כפר חב"ד
20 "שם תעלה עֹלֹתיך" - מוצש"ק ראה, אור לכ"ח מנחם-אב ע"ז – כפר חב"ד
21 שיעור לבנות תיכון יעלת חן - אמונה ובטחון (2) - כ"ה מנחם-אב ע"ז – כפר חב"ד
22 ברית רֵעִי-נצח שי' פיקאר - כ"ב מנחם-אב ע"ז – כפר חב"ד
23 שיעור חיזוק למשפחות עמונה תובב"א - כ"א מנחם-אב ע"ז – עמונה תובב"א
24 נעה בת צלפחד ולקומ"ת מ - ח"י מנחם-אב ע"ז – תל אביב
25 שבע ברכות דן ואליאן שי' גבריאלוב - מוצאי ט"ו מנחם-אב ע"ז – רחובות
26 שיעור חדש מנחם-אב באנגלית - פרצוף אהרן הכהן - י"ד מנחם-אב ע"ז – ירושלים
27 רמ"ח אותיות – קכא, קלה, קמו, קמט, ריד - הילולת רבי הלל מפאריטש - ליל שבת קדש פרשת ואתחנן, י"ג מנחם-אב ע"ז – כפר חב"ד
28 תניא – אגרת הקדש ד - שבת קדש פרשת ואתחנן, י"ג מנחם-אב ע"ז – כפר חב"ד
29 אפשערעניש רבתי מאוחד - י' מנחם-אב ע"ז – כפ"ח
30 מפגש לצות אולפנת לבונה -"דרך ארץ קדמה לתורה"- ז' מנחם-אב ע"ז – כפ"ח
31 מיעוט ושמחה - נקודה מעובדת משיעור ר"ח מנחם-אב ע"ז
32 סעודת ראש חדש מנחם-אב (חלק ראשון) - א' מנחם-אב ע"ז – כפר חב"ד
33 סעודת ראש חדש (חלק שני) - א' מנחם-אב ע"ז – כפר חב"ד
34 ברית לוי-שמחה שי' גרייפל - כ"ג תמוז ע"ז – כפר חב"ד
35 רמ"ח אותיות (צח-קג, קט) - כ"א תמוז ע"ז – בית הרב, כפ"ח
36 מפגש הכנה לבחורי עוד יוסף חי - י"ט תמוז ע"ז – כפר חב"ד
37 אמונה ובטחון (1) - י"ט תמוז ע"ז – כפר חב"ד
38 רמ"ח אותיות צו-צז - שבת קדש פרשת בלק, י"ד תמוז ע"ז – כפר חב"ד
39 השגחה פרטית בבית הסהר - נקודה מעובדת משיעור י"ב תמוז ע"ז
40 התוועדות יב-יג תמוז - אור לי"ב תמוז ע"ז – רמת אביב
41 שבע ברכות דביר ורעיה שי' שפירא - אור לי"א תמוז ע"ז – תל אביב
42 מתקדמים ביחד - נקודה מעובדת משיעור י"א תמוז ע"ז
43 פרצוף יוסף הצדיק - שיעור חדש תמוז באנגלית - ח' תמוז ע"ז – ירושלים
44 אגרת הקדש כז (2) ולקו"ת בהעלתך - ה' תמוז ע"ז – כפר חב"ד
45 אגרת הקדש כז - יארצייט ר' שמשון-יעקב גינזבורג ע"ה - אור ל-ה' תמוז ע"ז – כפר חב"ד
46 ברכת סיום לבנות יעלת חן - ב' תמוז ע"ז – כפר חב"ד
47 סעודת ראש חדש תמוז - בדר"ח תמוז ע"ז – כפר חב"ד
48 רמח אותיות (עו-פב) - שבת קדש פרשת קרח, אדר"ח תמוז ע"ז – כפר חב"ד
49 ברית אליה-חיים-דוד שי' פריסמן - כ"ה סיון ע"ז – כפר חב"ד
50 רמ"ח אותיות (עב-עה) - שבת קדש פרשת שלח, כ"ג סיון ע"ז – כפר חב"ד
51 פגישה עם גרעין תל אביב - מוצש"ק פרשת שלח, כ"ג סיון ע"ז – כפר חב"ד
52 "ארץ ישראל נקנית ביסורים" - כ"א-כ"ג סיון ע"ז – כפר חב"ד
53 שבע ברכות מרדכי-דוד וחיה-מושקא שי' אקסלרוד - י"ט אור ל-כ' סיון ע"ז – כפר חב"ד
54 שבת שבע ברכות מרדכי-דוד וחיה-מושקא שי' אקסלרוד - י"ז סיון ע"ז – רמת אביב, תל אביב
55 שני חצאי צורה - תשורה לשמחת הנישואין של מרדכי-דוד שי' אקסלרוד וחיה-מושקא תחי' גינזבורג
56 פרצוף דוד המלך - שיעור חדש סיון באנגלית - י' סיון ע"ז – ירושלים
57 רמ"ח אותיות (סה-עג) - שבת קדש פרשת נשא, ט' סיון ע"ז – כפ"ח
58 הנחת תפילין אביחי שי' מרנץ - ז' סיון ע"ז – כפ"ח
59 ליקוט משיעורי מגלת רות משנת תשע"ו
60 קבלת פנים שלמה ורינת שי' רקובר - ד' סיון ע"ז – כפ"ח
61 רמ"ח אותיות (לט-מא, פג) - ליל שבת קדש פרשת בהר-בחֻקׂתי, כ"ד אייר ע"ז – כפ"ח
62 רמ"ח אותיות (מב, נו-נז, עז) - שבת קדש פרשת בהר-בחֻקׂתי, כ"ד אייר ע"ז – כפ"ח
63 פדיון הבן מ"מ שי' ריבר - כ"ג אייר ע"ז – כפ"ח
64 התוועדות ל"ג בעומר - י"ח אייר ע"ז – עוד יוסף חי, יצהר
65 רמ"ח אותיות (לו-לז, סד) - ליל שבת קדש פרשת אמר, י"ז אייר ע"ז – כפ"ח
66 רמ"ח אותיות (לח) - יום שבת קדש פרשת אמר, י"ז אייר ע"ז – כפ"ח
67 שיעור לנשים באנגלית - ט"ו אייר ע"ז – כפ"ח
68 מלחמה ושלום - י"ב אייר ע"ז – כפ"ח
69 פרצוף יצחק אבינו - שיעור חדש אייר באנגלית - י"א אייר ע"ז – ירושלים
70 רמ"ח אותיות (לב-לה, מב) - שבת קדש פרשת אחרי-קדֹשים, י' אייר ע"ז – כפ"ח
71 רמ"ח אותיות (מז-נג) - שבת קדש פרשת תזו"מ, ג' אייר ע"ז – כפ"ח
72 הילולת רמ"מ מויטבסק - בדר"ח אייר, א' אייר ע"ז – טבריה
73 פרצוף לימודים בהלכות ברית מילה - נקודה מעובדת מברית מ"מ שי' ריבר ל' ניסן ע"ז
74 יום הולדת ח"ן לראובן מרנץ ע"ה - אור ל-א' אייר ע"ז – כפר חב"ד
75 ברית מנחם מענדל שי' ריבר - רמ"ח אותיות נה - אדר"ח אייר, ל' ניסן ע"ז – מגדל העמק
76 הנחת תפילין שניאור-זלמן שי' גינזבורג - "היום יום" כ"ז ניסן; רמ"ח אותיות (נד) - כ"ז ניסן ע"ז – ת"א
77 רמ"ח אותיות (מג, מה, מו) - שבת קדש פרשת שמיני, כ"ו ניסן ע"ז – כפ"ח
78 עדות חקים ומשפטים – סדר עבודת ה' - נקודה מעובדת מסעודת משיח ע"ז
79 סעודת משיח - שביעי של פסח ע"ז – כפ"ח
80 לקט מהתוועדויות שש"פ וסעודת משיח
81 פרק קט"ז בתהלים - ליל שביעי של פסח ע"ז – כפ"ח
82 התוועדות ח' ניסן - בר מצוה יוסף יצחק שי' איטח - אור ל-ח' ניסן ע"ז – כפ"ח
83 שיעור חדש ניסן באנגלית - פרצוף אברהם אבינו - ו' ניסן ע"ז – ירושלים
84 סעודת ראש חדש ניסן ר"ח ניסן ע"ז
85 יום הולדת אלכסנדר-אהרן שי' לוין - ב' ניסן ע"ז – הרצליה-פיתוח
86 תורות בבא-סאלי לפורים - כינוס ילדי "תורת חיים" - כ"ה אדר ע"ז – כפ"ח
87 שיעור לתלמידי ישיבת "דורשי יחודך" - כ"ה אדר ע"ז – כפ"ח
88 כינוס בנות "יעלת חן" ועניני פורים ופרשת ויקהל - כ"ג אדר ע"ז – צמח-צדק, ירושלים
89 ברית שמואל-מרדכי שי' ארנברג - י"ז אדר ע"ז – כפ"ח
90 סעודת פורים - י"ד אדר ע"ז – כפ"ח
91 התוועדות ליל פורים - אור לי"ד אדר, מוצש"ק תצוה ע"ז – כפ"ח
92 פרצוף משה רבינו - שיעור חדש אדר באנגלית - מוצאי ז' אדר ע"ז – ירושלים
93 פרי הארץ תצוה-זכור - ו' אדר, שבת פרשת תרומה ע"ז – בית הרב
94 סעודת ראש חדש אדר - בדר"ח אדר ע"ז – כפ"ח
95 לימוד "אמת ואמונה" ו"דער פרומער וארא" (6) - שבת קדש פרשת משפטים, כ"ט שבט – כפ"ח
96 פדיון שניאור זלמן שי' דיין - כ"ח שבט ע"ז – כפ"ח
97 ברית בניה שי' מלטר - כ"ח שבט ע"ז – כפ"ח
98 כיבוד הורים ויחסי הורים-ילדים - כ"ג שבט ע"ז – כפ"ח
99 פדיון הבן לראובן שי' מרנץ - כ"ג שבט ע"ז – כפ"ח
100 חתונת הקב"ה ומשה - מוצש"ק יתרו, אור לכ"ג שבט ע"ז – רמת אביב
 
<< התחלה < הקודם 1 2 הבא > סיום >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com