חיפוש בתוכן האתר

רמ"ח אותיות

רמח אותיות הוא אוסף של אימרות חסידיות מוסמכות, שנשמעו על ידי המשפיע הראשי בתומכי תמימים בליובאוויטש, ר' שמואל גרונם (רש"ג) אסתרמן, שזכה להיות ממושפעיו של גדול ה'עובדים' בחסידות חב"ד ר' הלל מפאריטש.

הכתב הזה עלה לדפוס רק בשנים האחרונות. עד אז נשאר ככתב פנימי. הסיבה לאי-פרסומו כל השנים הוא היותו מכיל אמירות חדות, שעלולות היו להיתפס בצורה קיצונית ולגרום נזק (ועד כדי שפיכות דמים, כנודע). בנוסף, יש בו התייחסויות לגדולי ישראל, שלא רצו שיפורסמו ויובנו באופן לא נכון. כמובן, הדברים לא נאמרו לשם זלזול לשמו, אלא לשם לימוד. הדברים אמתיים ואמת צריך לפרסם, לכן המטרה שאנחנו לומדים כאן את הכתב הזה היא ללמוד ולפרש את האמת שיש בהם. כדי שיוכלו להיות מופצים. כאן יש את החידושים הפנימיים ביותר ב'עבודה', הסולת הנקיה, שלא נמצאים בשום מקום, אפילו לא בספר 'כתר שם טוב'.

   מספר מאמרים 
1 א
2 ב
3 ג
4 ד
5 ה
6 הכח של פרשת בא - קיץ מ"ה – שובה ישראל, ירושלים
7 ו
8 ז
9 ח
10 ט
11 טו
12 טז
13 י
14 יא
15 יב
16 יג
17 יד
18 יז
19 יח
20 יט
21 כ
22 כא
23 כב
24 כג
25 כד
26 כה
27 כו
28 כז
29 כח
30 כט
31 ל
32 לא
33 רמז
34 רמח אותיות - מקור
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com