חיפוש בתוכן האתר

א הדפסה דוא

ניגנו ניגון של ר' הלל

 

נתחיל ללמוד היום את רמח אותיות מהתחלה, כסדר. נזכיר שהדברים הללו נאמרו על ידי המשפיע הראשי בליובאוויטש – ר' שמואל גרונם אסתרמן – ששמע מזקני החסידים, בעיקר מר' הלל מפאריטש.

הפסקה הראשונה היא אמרה בשם ר' חיים אברהם, הבן השני של האדמו"ר הזקן. הוא נקרא על שם ר' אברהם המלאך. הבן השלישי הוא ר' משה. שלושתם חתומים על הקדמת התניא. אחרי הסתלקות האדמו"ר האמצעי חשבו להכתיר אותו והוא סרב. אחריו חשבו על ר' אייזיק מהומיל. במשך כל חייו – אצל אביו אחיו ואחיינו – סרב לומר תורה ברבים. היה אומר על עצמו "בליבי צפנתי אמרתך". על האדמו"ר האמצעי ציווה אביו מצעירותו לחזור חסידות ברבים, והיו צדיקים שהתנגדו לכך. חשבו שמזיק לעילוי הצעיר. ר' אברהם מקאליסק כתב בחריפות לאדמו"ר הזקן שמזיק לנער, ששמענו מפי המגיד שנועד לגדולות. לעומתו, ר' חיים אברהם היה נחבא אל הכלים וצנוע, למרות שידע הכל. לשיטת חב"ד זה יוצא מן הכלל. אחד בא לרבי מהר"ש ואמר שאם יאמר חסידות ברבים זה יקלקל אותו, אתה רוצה להרוג אותי? והרבי ענה: "תהיה בצל רקוב, אבל חסידות תאמר ברבים". כל ההגדרה של חסידות זה שצריך לדאוג לטובת הזולת אפילו על חשבון טובתו הרוחנית. שורת הדין זה "חייך קודמים לחיי חברך", אבל חסידות זה לפנים משורת הדין. בכל אופן, הבן הזה הוא יוצא מן הכלל הזה.

נרחיב קצת על השינוי בחיי האדמו"ר האמצעי. לפעמים כשיש שינוי בחיים, כמו עליה לגדולה, האדם משתנה. גם האופי. כשמלאו לרבי עשרים שנה לנשיאות סיים לכתוב ספר תורה על שם הרבי הקודם, הוא עשה מזה ענין גדול – במידה מסוימת תחילתו של כל המהלך המשיחי שקיים היום. על שמשון כתוב שאימתו היתה מוטלת במשך עשרים שנה על הפלשתים, ומכאן למדו חז"ל שהשפעת צדיק נמשך עד עשרים שנה. פה, בירושלים, היו שמועות בין הלא-חסידים שודאי כעת ילבש שטריימל ויקבל את ההנהגה. זה דוגמה למעברים חשובים אבל שלא משנים את האופי ואת ההנהגה. זו הנהגה 'עצמית'. מה שהיה הוא שיהיה ר"ת משה. בקוצק היו אומרים שלא לחשוב שכשבאה שבת, עם כל מה שקורה, אתה נהיה משהו אחר. אסור להיתפס לחיצוניות. אצל הקב"ה, למרות כל החידושים, נאמר "אני הוי' לא שניתי", "נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להינחם". כל השינויים מתרחשים בפנימיות לגמרי. משה רבינו הוא בחינת נצח, תחילת המוטבע בנפש, כמו אופי [אגב, לבן השלישי של האדמו"ר הזקן גם קראו משה, והוא בסוף ימיו יצא לגלות בעולם בעילום שם בתור איש עני, וכשהיה בא לבית כנסת לא היה מתארח, אפילו בשבת, ללא יין ולחם משנה. פעם אחת הגיע למקום שמישהו הכיר אותו ונחרד. התחיל להפציר בו שצריך לעשות שבת כמו שצריך. ענה לו "שמעתי מאבא שכל המצוות שתלויות בגשמיות לא צריך להדר בהם", ולכן אפשר לעשות גם ב"דיעבד". זו הנהגה של חב"ד – שכל וטבע, והשאר זה לא העיקר, ואכמ"ל].

לפי זה יש בין בני האדמו"ר הזקן הדרגה. האדמו"ר האמצעי היה אמור להיקרא הימנונא, על שם רב הימנונא סבא בעל הסודות הכי עמוקים בזהר, ורק מפני כבוד המגיד נקרא דוב בער. הוא בעצם רזין דרזין, ודוקא בגלל זה היה צריך לגלות את עצמו. רק כך מציל את עצמו, ולמרות הכל נשאר רזין. הבן השני, ר' חיים אברהם, הוא חסיד ושתקן. הבן השלישי היה צריך להעלים את עצמו לגמרי, וזה סיפור ארוך בפני עצמו שאין כאן מקומו.

עד כאן הקדמה ביחס לבעל האמרה. כעת נקרא אותה:

 

א. יותר טוב להתקשר בשידוכין עם בעל-בית חסיד פשוט מאשר עם צדיק של פולין.

מה רוצה לומר? כמובן שלא לזלזל בצדיקים של פולין, אלא שהיה 'פנימי'. הצטיין במידת הצניעות והפשיטות. צדיק של פולין – כבודו במקומו, אבל בשידוכין אתה נכנס לתוך מערבולת של חיצוניות של קדושה. יכול להיות שאצל אותו צדיק זה בסדר גמור, אבל אתה נכנס למצב מסובך. שידוכין זה כבוד, לבושים, ואתה נכנס למשהו שלא הולם אותך. אתה נכנס למנטאליות בה אתה צריך להדר במצוות של גשמיות, ושומר נפשו ירחק מזה. למה דוקא בשידוכין (לא אומר חלילה לא להיות בקשר)? הנישואין הם סוד הצניעות. כתוב שמי שעושה שידוך בשביל ממון לא עולה השידוך יפה. גם בקדושה יש דברים חיצוניים, שיכולים לפגוע בצניעות, בעיקר בדור הבא, אצל הילדים. בן חסיד פנימי וצנוע סביר יותר שיוולד להורים צנועים ופשוטים מאשר להורים מלאים בחיצוניות של קדושה.

צריך לדעת שיסוד כל השידוכין של קדושה זה פשיטות. זה יסוד החיים, שצריכים להיות על יסוד של צניעות. בקריאה ראשונית זה נראה כהתלוצצות, אבל בפנימיות זה מה שאמרנו [בפועל היו הרבה שידוכים כאלו בקרב חסידי ואדמורי חב"ד]. יש גרסאות שאפילו לא כתוב את המילה 'חסיד', אלא רק 'פשוט'. זה העיקר פה.

 

לחיים לחיים!

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com