חיפוש בתוכן האתר

קונטרס העבודה
rashab.jpg

שיעורי הרב יצחק גינזבורג על קונטרס העבודה מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב.

   מספר מאמרים 
1 שיעור 6 - כ"ח שבט ה'תשס"ט
2 שיעור 13 - טו סיון תשס"ט
3 שיעור 11 - יב סיון תשס"ט
4 שיעור 12 - יב סיון תשס"ט
5 שיעור 10 - כז אייר תשס"ט
6 שיעור 9 - כ אייר תשס"ט
7 שיעור 8 - יג אייר תשס"ט
8 שיעור 7
9 שיעור 5ב - ח טו כג שבט תשס"ט
10 שיעור 5א - ז שבט תשס"ט
11 שיעור 1 - ז שבט תשס"ח
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com