חיפוש בתוכן האתר

משנת תשע"ו
סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 ליקוט משיעורי מגלת רות משנת תשע"ו
2 פסוקי עז מלכות - כ"ח אלול ע"ו – בית הרב, כפ"ח
3 מוצאי כ"ה אלול ע"ו – כפ"ח תשע"ז: "והיו לטֹטפֹת בין עיניך" בר מצוה שמואל שי' דה ברעסר
4 ת'הא ש'נת ע'לה ז'ית - שיעור חדשי באנגלית - כ"ב אלול ע"ו – ירושלים
5 שבת פרשת כי תבוא - כ"א אלול ע"ו – בית הרב, כפ"ח
6 קבלת פנים איתן ואחינעם שי' פלאוט - כולל המשך שיעור כתובות פרק חמישי (2) - י"ט אלול ע"ו – כפ"ח
7 מוצאי ח"י אלול ע"ו – מערת אסף, ירושלים ת'הא ש'נת ע'ל ז'את התוועדות ח"י אלול לבנות ובוגרות אולפנת לבונה
8 בחירות בתנועת דרך חיים - מוצאי ח"י אלול ע"ו – בית אורות, ירושלים
9 שבת פרשת כי תצא - י"ד אלול ע"ו – בית הרב, כפ"ח
10 הילולת רבי שמחה בונים מפרשיסחא זיע"א - י"ב אלול ע"ו – כפ"ח
11 אזכרה לאריה נחייסי ז"ל - י"ב אלול ע"ו – כפ"ח
12 שיעורי מסכת כתובות – פרק חמישי (2) - י"ב אלול ע"ו – כפ"ח
13 שבת פרשת שופטים - ז' אלול ע"ו – בית הרב, כפ"ח
14 שיעורי מסכת כתובות – פרק חמישי (1) - ה' אלול ע"ו – כפ"ח
15 סעודת ראש חדש אלול - שבע ברכות פריסמן וקלכהיים - בדר"ח אלול ע"ו – כפ"ח
16 שבת ראה, אדר"ח אלול ע"ו – כפ"ח גדולה צדקה באלול שבת לר"מים בישיבות תיכוניות
17 ברית יראה-שלום שי' יעקבי - כ"ח מנחם-אב - ב' אלול ע"ו – כפ"ח
18 ברית מלאכי-בנימין שי' שוורץ - כ"ח מנחם-אב - ב' אלול ע"ו – כפ"ח
19 ברית שלום דוב בער שי' ויסגלס - כ"ח מנחם-אב - ב' אלול ע"ו – כפ"ח
20 קבלת פנים אברהם-אביעד וקטיה-הדר שי' קלכהיים - כ"ו מנחם-אב ע"ו – בית שמש
21 קבלת פנים יוסף-שלום ואפרת-אילנה שי' פריסמן - כ"ו מנחם-אב ע"ו – כפ"ח
22 שבע ברכות אליעזר-שלמה וחיה-מושקא שי' מזרחי - מוצאי כ"ו מנחם-אב ע"ו – כפ"ח
23 ברית חיים-יוסף שי' נתנזון - כ"ה מנחם-אב ע"ו – כפ"ח
24 שיעור חדשי באנגלית - כ"ד מנחם-אב ע"ו – נצח ישראל, ירושלים
25 שבת שבע ברכות לאליעזר שלמה וחיה מושקא שי' מזרחי - כ"ג מנחם אב ע"ו – בית הרב, כפ"ח
26 קבלת פנים אליעזר-שלמה וחיה-מושקא שי' מזרחי - כ"א מנחם-אב ע"ו – כפ"ח
27 תורת החוזה לפרשת דברים-ואתחנן - מלימוד הרב בשבת ת"ב, יום ההילולא של החוזה זי"ע, ושבת נחמו - ט"ו-י"ח מנחם-אב ע"ו – כפר חב"ד
28 לקו"ת לאריז"ל לפרשת דברים - הילולת האריז"ל, ה' מנחם-אב ע"ו – כפ"ח
29 יום הערכות צות יעלת-חן - ג' מנחם-אב ע"ו – כפר חב"ד
30 להתאהב ממבט ראשון - ברית אברהם-דב שי' מתוקי - כ"ז תמוז ע"ו – כפר חב"ד
31 עצתה של רות (חלק ראשון) - כ"ה תמוז ע"ו – נצח ישראל, ירושלים
32 כנס חינוך – מוסדות תורת חיים - אור לכ"ו תמוז ע"ו – שירת ירושלים, ירושלים
33 עצתה של רות (חלק שני – שאלות ותשובות) - כ"ה תמוז ע"ו – נצח ישראל, ירושלים
34 יום הולדת מיכאל מיטלמן - אור לכ"ג תמוז ע"ו – רמת גן
35 שיעור שבועי פרשת מטות - שבע ברכות יחזקאל-חיים וברכה דאום - אור לכ"א תמוז ע"ו – כפ"ח
36 סעודת הודיה של מר עֹפר פינחס טל שי' - אור ל-כ' תמוז ע"ו – רמת אביב
37 שיעור שבועי פרשת פינחס - מוצאי י"ג תמוז ע"ו – כפ"ח
38 כינוס הקהל לתלמידים שלמדו בת"ת גל-עיני כפ"ח - אור לי"ב תמוז ע"ו – כפ"ח
39 שיעור שבועי פרשת בלק - העליה מיעקב לישראל - ו' תמוז ע"ו – כפ"ח
40 יארצייט ר' שמשון-יעקב גינזבורג - ה' תמוז ע"ו – כפ"ח
41 יארצייט ר' שמשון-יעקב גינזבורג ע"ה והתוועדות למסיימי דורשי יחודך - אור ל-ה' תמוז ע"ו – כפ"ח
42 סעודת ראש חדש - בדר"ח תמוז ע"ו – כפ"ח
43 שיעור שבועי פרשת חקת - אור לאדר"ח תמוז ע"ו – כפ"ח
44 שיעור שבועי פרשת קרח - אור לכ"ד סיון ע"ו – כפ"ח
45 משחק הכסאות המוזיקליים במגלת רות - שיעור חדשי באנגלית - כ' סיון ע"ו – נצח ישראל, ירושלים
46 רופא "פלא יועץ" - קביעת מזוזה בחברת NovellusDx - ט"ז סיון ע"ו – כפ"ח
47 שיעור שבועי פרשת שלח - שבע ברכות דוד והודיה-דבורה שפירא - אור לט"ז סיון ע"ו – כפ"ח
48 קבלת פנים דוד והודיה-דבורה שפירא - ט' סיון ע"ו – כפ"ח
49 שיעור שבועי פרשת בהעלתך - בר מצוה יוסף-חי שי' אופן - אור לט' סיון ע"ו – כפ"ח
50 תורה חיה - מתוך שעור במסכת והלכות עבודה זרה (13) - ג' סיון ע"ו – כולל תורת חיים, כפ"ח
51 שיעור שבועי פרשת נשא - בר מצוה אלישע שי' רביבו - מוצאי ר"ח סיון ע"ו – כפ"ח
52 "מתיר אסורים" - התוועדות שחרור מאיר-דוד-חי שי' אטינגר - כ"ה אייר ע"ו – כפ"ח
53 שיעור שבועי פרשת במדבר - אור לכ"ד אייר ע"ו – כפ"ח
54 "העשירי יהיה קדש" - ש"ק פרשת בחקתי, כ' אייר ע"ו – כפ"ח
55 שיעור שבועי פרשת בחקתי - אור לט"ז אייר ע"ו – כפ"ח
56 שיעור שבועי פרשת בהר - אור ל-י' אייר ע"ו – כפ"ח
57 הילולת רמ"מ מויטבסק - מוצאי א' אייר ע"ו – טבריה
58 סעודת ראש חדש אייר - אדר"ח אייר ע"ו – כפ"ח
59 סודות הטל בספירת העמר - ברית דוד-תם שי' אופן - כ"ד ניסן ע"ו – כפ"ח
60 גילוי ניצוץ משיח - בר מצוה שמואל שי' מימון - מוצאי כ"ג ניסן ע"ו – כפ"ח
61 שבת אחרי-מות - המשך לסעודת משיח - כ"ב ניסן ע"ו – כפ"ח
62 סעודת משיח - כ"א ניסן ע"ו – כפ"ח
63 שער החרות - התוועדות "מתיר אסורים" (ושבע ברכות משפחת דיין) - מוצש"ק ח' ניסן ע"ו – כפ"ח
64 ביקור במוסדות החינוך בירושלים - ב' ניסן ע"ו – ירושלים
65 המתנות בתפלת שמו"ע וסוד משיח בן יוסף - חנוכת הבית וסעודת הודיה על החלמת הרב ארנברג - ב' ניסן ע"ו – ירושלים
66 עשר קרנות - ברית נצח-בנימין שי' אטינגר - כ"ה אד"ש ע"ו – ירושלים
67 ברית פאר שי' בלוך - כ"ד אד"ש ע"ו – עוד יוסף חי, יצהר
68 שבע ברכות מרדכי-דב ופרומה שי' ריבר - אור לכ"ה אד"ש ע"ו – יצהר
69 אור לח"י אדר ע"ו – טלפונית פרצוף פעילות גל עיני
70 סעודת פורים - בר מצוה מנחם-זאב שי' וינגורט - סעודת שושן-פורים ע"ו – ירושלים
71 התוועדות פורים - ליל פורים ע"ו – רמת אביב
72 בר מצוה נעם-דוד שי' ברון - אור לי"ג אד"ש ע"ו – כפר חב"ד
73 סקרנות קדושה - ח' אד"ש ע"ו – כולל תורת חיים, כפ"ח
74 שבע ברכות איתמר-יהודה ורעיה שי' קוניקוב (חלק ראשון) - ג' אד"ש ע"ו – כפר חב"ד
75 סיפורי צדיקים שנקראו מרדכי - מוצש"ק פקודי, ב' אד"ש ע"ו – כפר חב"ד
76 שבעה מנחמים - שבת חתן איתמר-יהודה שי' קוניקוב - שבת ויקהל, כ"ה אד"ר ע"ו – כפ"ח
77 "ומשה היה" - ווארט משה שי' הלר ואודיה-רות תחי' עיני - אור לכ"ג אד"ר ע"ו – כפ"ח
78 הרהור ודבור - שיעורי כ' אד"ר-ג' אד"ש ע"ו – כפ"ח ויצהר
79 כ"א אד"ר ע"ו – כולל תורת חיים, כפ"ח שיח המשיח נקודה משיעור בסה"מ תש"ו
80 ט"ו-י"ט אד"ר ע"ו – כולל תורת חיים, כפ"ח "תעלֻמות חכמה" ו"תעלֻמות לב" מתוך שיעורים בהמשך המאמרים תש"ו
81 הנחת תפלין שמואל שי' מימון; שיעור לרפואת אפרים-דוד בן שושנה-נעכא - י"ד אד"ר ע"ו – כולל תורת חיים, כפ"ח
82 ברית אברהם-הלל שי' דוד - י"ב אד"ר ע"ו – כפ"ח
83 ווארט מ"מ שי' דיין ורוחמה תחי' שסל - מוצאי ז' אד"ר ע"ו – כפ"ח
84 ניגון הנישואין - שבע ברכות יוסף-חיים ותחיה שי' פרל - אור ל-ז' אד"ר ע"ו – כפ"ח
85 סעודת ראש חדש אדר ראשון - בר מצוה אלעזר-דוד שי' האס - בדר"ח אד"ר ע"ו – כפ"ח
86 קבלת פנים ליוסף-חיים ותחיה שי' פרל - ל' שבט ע"ו – כפ"ח
87 בריתות אברהם-אבא שי' וישראל-זירא שי' הרמן - כ"ח שבט ע"ו – כפ"ח
88 שבע ברכות דוד-אור ואורה שי' שחר - כ"ד שבט ע"ו – כולל תורת חיים, כפ"ח
89 מפגש נוער בית דוד - כ"ב שבט ע"ו – ירושלים
90 "אהיה אשר אהיה" - כ"ב שבט ע"ו – ירושלים
91 טוב - ש"ק פרשת יתרו, כ' שבט ע"ו – כפר חב"ד
92 קבלת פנים לדוד אור ואורה שי' שחר - ח"י שבט ע"ו – כפ"ח
93 הנחת תפלין נעם-דוד שי' ברון ומנחם-זאב שי' וינגורט - י"ד שבט ע"ו – כולל תורת חיים, כפ"ח
94 שבת חתן דוד אור שיחי' שחר - ש"ק פרשת בשלח, י"ג שבט ע"ו – כפר חב"ד
95 "שתים עשרה שעות הוי היום" - משיעורי י"ב-י"ז שבט ע"ו – כולל תורת חיים, כפ"ח
96 "באתי לגני" פ"ו - י' שבט ע"ו – כפר חב"ד
97 להפוך את ה"אחר" ל"אחד" - הסעודה השנתית של ארגון "ברית יוסף יצחק" - אור ל-י' שבט ע"ו – כפר חב"ד
98 דרכי ישרים - ש"ק פרשת בא ו' שבט ע"ו – כפר חב"ד
99 סעודת ראש חדש שבט - ר"ח שבט ע"ו – כפר חב"ד
100 שלשת עמודי הבית - אור לכ"ו טבת ע"ו – מגדל העמק
 
<< התחלה < הקודם 1 2 הבא > סיום >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com