חיפוש בתוכן האתר

אור לח"י אדר ע"ו – טלפונית פרצוף פעילות גל עיני הדפסה דוא

בע"ה

אור לח"י אדר ע"ו – טלפונית

פרצוף פעילות גל עיני

 

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

את הפעילות להבאת הגאולה בתחומים השונים אפשר לפרוס כפרצוף של עשר ספירות. בכל התחומים הללו יש היום פעילות של הרב גינזבורג ותלמידיו, בהיקפים שונים, ונציין את הדוגמאות בגוף הדברים. אחרי שנפרוס את תחומי הפעילות נחזור לספירת הכתר – ההשראה ממנה נובעת כל הפעילות.

חכמה: חידושי תורה

"אורייתא מחכמה נפקת" ותכונת החכמה היא תכונת ההתחדשות. המשיח אמר למורנו הבעל שם טוב כי הוא יבוא "לכשיפוצו מעינותיך חוצה" והנביעה התמידית של מעין החסידות – בחידושי תורה (הנאמרים בקביעות בשיעורים ובהתוועדויות) ובניגונים (שהם "קולמוס הנפש") –  היא רוח החיים של כל הפעולה להבאת הגאולה. חלק עיקרי מחידושי התורה הוא החיבור בין התורה לתחומים נוספים – תורה ומדע, פסיכולוגיה יהודית, זוגיות, חינוך והנהגת הציבור – ובתוך התורה עצמה החיבור בין הנגלה והנסתר.

בינה: הוצאת ספרים ודיסקים (גל עיני)

חכמה ובינה הם "תרין ריעין דלא מתפרשין לעלמין" – "סופר וספר" בלשון ספר יצירה. חידושי התורה וניגוני הגעגועים והשמחה שנובעים בספירת החכמה מתקבעים ומקבלים צורה בספירת הבינה, בהוצאת ספרים (כהוראת הרבי "נכון שיכתוב בצורת ספר השיעורים שלומד") ותקליטורים (וכן מוצרים נוספים שמבטאים את החידושים, גם אם בצורה עקיפה יותר, בדוגמת ה'תבונות' השונות המשתלשלות מפרצוף הבינה).

דעת: הוראה והפנמה (תורת הנפש)

כאשר בכירי התלמידים, שספגו את הדברים בפנימיות, מלמדים אותם בצורה מסודרת ושיטתית כך שהדברים יוכלו לבוא לידי ישום ועבודה. המקום העיקרי שעוסק בכך היום הוא בית ספר לתורת הנפש – בהוראה ובטפול.

חסד: סעד

החסד הוא עזרה לזולת כפשוטו – חלוקת צדקה בכל ימות השנה וסביב החגים (שנעשית בכל שנה דרך "גל עיני"), הפעלת גמ"ח וסיוע בשיקום משפחות (על ידי קרן "חסדי יצחק") וכיו"ב. במדינה יהודית מתוקנת העזרה ההדדית בין היהודים היא בתחומו של משרד הסעד.

גבורה: שלמות הארץ

העיסוק בשלמות הארץ ובישובה שייכים – במצב היום – לספירת הגבורה. במלכות ישראל המתוקנת ישוב הארץ, תוך הענקת הנחלה המתאימה לכל יהודי, היא פעולה של חסד. אמנם, במצב דהיום בו העיסוק בשלמות הארץ נתקל בקשיים רבים והוא ברובו מאבקים יום-יומיים מסוגים שונים – משפטיים, ציבוריים ומעשיים – באויבי ישראל הקרובים והרחוקים ולהבדיל בממסד המתנכל ובארגוני השמאל (לצד המאמצים הפשוטים בכל בניה והאחזות חדשה). התמיכה בנאבקים של שלמות וישוב הארץ היא חסד שבבחינת "האלהים יבקש את נרדף".

תפארת: אירועים ציבוריים

הרבי עורר מאד על הצורך של הקהלת יהודים (ובפרט בשנת "הקהל", כמו שנה זו). אירועים ציבוריים גדולים – בארץ ובחו"ל – בהם נאספים יהודים רבים מגוונים שונים, מבטאים את "תפארת ישראל".

נצח: חינוך

חינוך הדור הבא שייך לספירת הנצח – "נצח ישראל" הממשיך מדור לדור. החינוך כולל את מוסדות החינוך לבנים ולבנות מגיל הגן – דרך בית ספר היסודי והתיכון – ועד לחינוך הגבוה בישיבות הגבוהות ובכוללים (מערכת שלמה של הרב שקיימת היום, ב"ה, הן בסגנון יותר חרדי-חב"די והן בסגנון היותר חרד"לי-חסידי), תנועות נוער לגילאים שונים (שניצנים שלהן, לגילאי יסודי ותיכון, לבנים ולבנות, קיימים היום) ופיתוח תכניות לימוד לכל הגילאים (מכון "רקיע" ועוד). הדגש על בניה חינוכית-חסידית טובה – עם מוחין מפותחים, עם רגש חסידי בריא ובחיות ושמחה (תוך הנחלת חידושי החסידות באופן פנימי, גם בגילאים הצעירים) – הוא המפתח להצמיח את הדור הבא של השליחים הפועלים בכל החזיתות למען עם ישראל.

הוד: יחסי ציבור

לספירת ההוד שייכת פעילות שנועדה להגיע להמונים, מתוך המגמה לשווק תדמית טובה ולהמתיק דינים שקיימים כיום. בעבודה התדמיתית הזו תלויה גם היכולת לשפר את הפעילות ולגייס לטובתה אמצעים.

יסוד: תקשורת

כח ספירת היסוד הוא כח ההתקשרות ואליה שייך תחום התקשורת. התקשורת, באתרי האינטרנט ובפרסומים עממיים (דוגמת עלון פרשת שבוע, פלאיירים וכיו"ב), פונה לקהל רחב יותר מאשר צבור שומעי השיעורים ולומדים הספרים, אך אין היא בגדר יח"צ 'נטו' – היא מעבירה תוכן תורני (באתרים תורניים ובעלונים) ואקטואלי (באתרי חדשות ודעות) למעגלים רחבים יותר ובמשך הזמן בונה ציבור ומרגילה להשקפה ולשפה של פנימיות התורה.

מלכות: תיקון המדינה/החברה והשפעה לאומות העולם

תיקון המלכות הוא כמובן תיקון החברה/המדינה. לכך שייכת כל הפעילות הפוליטית, הארגונית וההסברתית, שנועדה לכך שחיי הציבור שלנו בארץ יתנהלו על פי תורה (מה שמתאגד היום בצורה מאורגנת בעיקר תחת תנועת "דרך חיים" של הרב). העיסוק עם תיקון החברה היהודית הוא עדיין יחסית בגדר המלכות כפי שהיא בעולם האצילות, אך המלכות יורדת גם להוות את העולמות התחתונים בריאה-יצירה-עשיה ולשם שייכת הפעילות עם בני נח בעולם כולו ("המהפכה הרביעית").

כתר: מקורות ההשראה

אחרי כל ענפי הפעילות, נחזור לכתר – מקורות ההשראה אליהם מתחברים ומהם הכל נובע. בכתר ישנם שלשה ראשים – רדל"א, רישא דאין ורישא דאריך – המכוונים בכחות הנפש כנגד אמונה, תענוג ורצון.

האמונה היא עצם ההתקשרות לקדוש ברוך הוא – אמונה בה' – שהיא המקור והשרש להכל.

התענוג ששורה בכל התורה והפעילות נובע מהתקשרות לכל צדיקי הדורות, ובראשם מורנו הבעל שם טוב (שלדור שלנו, הדור העשירי מהבעל שם טוב, יש שייכות מיוחדת אליו בסוד "נעוץ סופן בתחלתן").

הרצון נובע מההתקשרות לרבי (הקרוב אלינו מכל הצדיקים, כאשר בתוך הכתר הוא הראש הנמוך-הקרוב ביותר) – מהרבי מקבלים את הדחף לפעילות עם ההשראה ש"אין לך דבר העומד בפני הרצון" (כאן כלול גם מוחא-סתימאה, כח המשכיל – המקור הקרוב להברקות וחידושי התורה של החכמה).

 

 [א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com