חיפוש בתוכן האתר

משנת תשע"ג
   מספר מאמרים 
1 מוצש"ק נצבים-וילך, כה אלול ע"ג – התוועדות סליחות – יצהר
2 אור לכ"ב אלול ע"ג – "תתעורר תתעורר: שיעור פרשת נצבים-וילך – באר שבע
3 כ׳ אלול ע"ג – כפר חב"ד נושא שנתי חן, להנהלה הרוחנית של אולפנת לבונה
4 ט"ז אלול ע"ג – כפר חב"ד נקודות מתוך מפגש חיזוק עם בעז אלברט והפעילים
5 אור לט"ו אלול ע"ג סוד החשמל הקלטה לסמינר במקסיקו
6 אור לט"ו אלול ע"ג – "תתעורר תתעורר": שיעור פרשת תבוא – רחובות
7 אור לי׳ אלול ע"ג – צפת התועדות "תתעורר" פרשת תצא
8 ו' אלול ע"ג – מפגשי צוותים חינוכיים (יעלת חן, 'גן עיני – תורת חיים', אולפנת מעלה לבונה) ופתיחה למכינת תורת חיים (כפ"ח) – כפר חב"ד
9 אור ל-ג' אלול ע"ג – שיעור פרשת שופטים – ירושלים
10 אור לכ"ו מנחם-אב ע"ג – שיעור פרשת ראה – ירושלים
11 מוצאי כ"ח מנחם־אב ע"ג – כפר חב"ד המשך בירור שיטת דוואק (אנגלית)
12 כ"ג מנחם-אב ע"ג – "צאתכם לשלום" למשפחת דוד, שבע ברכות לאסף דוד ואפרת לוין ושלשים לבצלאל גנוט – ירושלים
13 מוצאי ח"י מנחם־אב ע"ג – ירושלים שידור לסמינר בני־נח במקסיקו
14 מוצאי ח"י מנחם-אב ע"ג – שיעור פרשת עקב – ירושלים
15 י"א מנחם-אב ע"ג – בית ספר לתורת הנפש – ירושלים
16 י"א מנחם-אב ע"ג – תהלוכת "יהודים אוהבים יהודים" – ירושלים
17 אור ל-י"א מנחם-אב ע"ג – תספורת ליוסף גינזבורג – כפ"ח
18 אור ל־ה׳ מנחם־אב ע"ג – גבעת שמואל סוד ההלכה התוועדות בהענקת "פרס היצירה היהודית" לרב אליעזר שי׳ מלמד על ספרי פניני הלכה
19 אור לכ"ח תמוז ע"ג – כפר חב"ד ליל ש"ק מטות־מסעי שבת לבחורי ישיבת תום ודעת
20 אור לז"ך תמוז ע"ג – שיעור פרשת מטות-מסעי – בית כנסת היזדים, ירושלים
21 מוצאי כ"ד תמוז ע"ג – כפר חב"ד "מפעלות אלהים" ברכה ליום הולדת של אחד התורמים
22 שיעור אור ל-כ' תמוז ע"ג – שיעור שבועי פרשת פינחס – היזדים, ירושלים
23 התוועדות יב-יג תמוז ע"ג – שיעור שבועי פרשת בלק – היזדים, ירושלים
24 ט' תמוז ע"ג – כינוס ילדים והתוועדות חיזוק לקראת הכניסה לכלא של עקיבא הכהן ואפי חייקין – כפר חב"ד
25 ט' תמוז ע"ג – ישיבת צות תורת הנפש – כפר חב"ד
26 מוצאי ה' תמוז ע"ג – שיעור שבועי פרשת חקת – היזדים, ירושלים
27 מוצאי כ"ח סיון ע"ג – שיעור שבועי קרח – בית כנסת היזדים ירושלים
28 ה' תמוז ע"ג – בית הרב
29 ג' תמוז ע"ג – ברית יוסף שי' מזיג – כפר חב"ד
30 מוצאי כ"א סיון ע"ג – שיעור שבועי שלח – בית כנסת היזדים ירושלים
31 ליל שבת בהעלותך – ט"ז סיון ע"ג – תו"ת "תום ודעת", בית הרב
32 י"ז סיון ע"ג – קבלת פנים ישי-משה ויונתאל ברג – בית הרב
33 י"ז סיון ע"ג – אופשערעניש צבי-יעקב שי' הרמתי – יצהר
34 מוצאי י"ד סיון ע"ג – שיעור שבועי בהעלותך – בית כנסת היזדים ירושלים
35 אור ל-כ"ו אייר ע"ג – יסוד שביסוד – עוד יוסף חי, יצהר
36 כ"ה איר ע"ג – אולפנת מעלה לבונה
37 ג' סיון ע"ג – כינוס נגנים
38 ל"ג בעומר עג – קבלת פנים למנחם יאיר וחנה גאולה שטרן ה' עליהם יחיו – שעלבים
39 ל"ג בעומר עג – שיעור למדריכי וחניכי שיעורי החסידות בישיבות קטנות – שעלבים
40 י"ג אייר עג – שיעור נשים במדרשת "יש תקוה לאחריתך" – גני תקוה
41 י"ג אייר עג – כינוס ילדים – כפר חב"ד
42 ו׳ אייר ע"ג – ירושלים ניחום אצל בני הרה"ג יעקב יוסף זצ"ל
43 ו׳ אייר ע"ג – בת עין (מגדל עדר) שבע ברכות משה יצחק אפרים ורות עליזה קוניקוב כד שנים להקמת הישוב
44 א אייר עג – הילולת רבי מנחם מענדל מויטבסק, טבריה
45 שביעי של פסח ע"ג – בית הרב סעודת משיח
46 ט"ז ניסן ע"ג – חומש
47 ט׳ ניסן ע"ג – כפר חב"ד ב׳ בר מצוה לוי יצחק שי׳ קוצ׳ובייבסקי
48 ג' ניסן ע"ג – כינוס ילדים (ת"ת כפ"ח ובנות יעלת חן) – ירושלים
49 ר"ח ניסן ע"ג – ירושלים כינוס תנועת "דרך חיים"
50 כה אדר ע"ג – פרשת ויקהל-פקודי (בשעה שהקדימו צח-ק) – ירושלים
51 יח אדר ע"ג – פרשת כי תשא (בשעה שהקדימו צב-צד) – ירושלים
52 י"ז אדר ע"ג – כפר חב"ד פדיון הבן משה מנחם מענדל שי׳ ויסגלס
53 ליל פורים ע"ג (בשעה שהקדימו צב-צד) – רמת אביב
54 ז׳ אדר ע"ג – כפר חב"ד שידור ללימוד פורים במקסיקו
55 ז׳ אדר ע"ג – כפר חב"ד ברית משה מנחם מענדל שי׳ ויסגלס
56 ז׳ אדר ע"ג – כפר חב"ד סיום פרק ראשון בקידושין שעור ב׳ בישיבת "דורשי יחודך"
57 ז' אדר ע"ג – כינוס ילדים – כפ"ח
58 ד' אדר ע"ג – פרשת תרומה ("בשעה שהקדימו" פט-צא) – ירושלים
59 כ"ז שבט ע"ג – פרשת משפטים ("בשעה שהקדימו" פו-פח) – ירושלים
60 כ' שבט ע"ג – פרשת יתרו ("בשעה שהקדימו" פג-פה) – ירושלים
61 י"ג שבט ע"ג – ירושלים עיקרי מדות הלב הקלטת פתיחה לסמינר במקסיקו
62 י"ג שבט ע"ג – שיעור לתורת הנפש, פרשת בשלח ("בשעה שהקדימו" פ-פב) – ירושלים
63 ח׳ שבט ע"ג – כפר חב"ד שיעורי שבת פרשת "בא" ביקור סמינר "בית שרה" וביקור ישיבת "תום ודעת"
64 אור ל-ז' שבט ע"ג – פרשת בא ("בשעה שהקדימו" עז-עט) – ירושלים
65 כ"ח טבת ע"ג – המשך "בשעה שהקדימו" מאמר עו, שבע ברכות יוסף יצחק גואל ודבורה מרנץ – ירושלים
66 אור לכ"ח טבת ע"ג – בר מצוה משה-שלמה (בהרה"ח אלישמע) שי' כהן – כפ"ח
67 מוצאי כ"ד טבת ע"ג – בר מצוה שמשון-יעקב שי' עיני – כפ"ח וביאור לאגרת "נפש השפלה"
68 כ"א טבת ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר עה – ירושלים
69 י"ד טבת ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר עד – ירושלים
70 בע"ה י"ב טבת ע"ג – כינוס ילדים – ת"ת החסידי, כפ"ח
71 ז' טבת ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר עג – ירושלים
72 תשובות לכתבה על אדמו"ר הזקן
73 כ"ו כסלו ע"ג, נר שלישי – "בשעה שהקדימו" מאמר עב – כפ"ח
74 כ"ב כסלו ע"ג – ברית יוסף יצחק מירסקי – כפ"ח
75 י"ט כסלו ע"ג – ירושלים
76 אור ל-ט' כסלו ע"ג – אזכרה ליעל לדרברג – שערי חסד, ירושלים
77 ה' כסלו ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר סט – כפ"ח
78 י"ב כסלו ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר ע – כפ"ח
79 ד' כסלו ע"ג – כינוס ילדים החדר החסידי – כפ"ח
80 ד' כסלו ע"ג – קבוצת אינם-יהודים מברזיל – כפ"ח (אנגלית )
81 אור לכ"ח מרחשון ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר סח – כפ"ח
82 כ"ב מרחשון ע"ג – ברית מנחם-מענדל נאור – כפ"ח
83 כ"א מרחשון ע"ג – חזרות לדיסק 'לך אמר לבי' - רחובות
84 כ' מרחשון ע"ג – כינוס ילדים – הת"ת החסידי, כפ"ח
85 מוצאי כ' מרחשון ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר סז – כפ"ח
86 י"ג מרחשון ע"ג – כינוס נשים "אם הבנים שמחה" – כפ"ח
87 אור לט׳ כסלו ע"ג – רחובות ניחום אבלים על אברהם דוד
88 ט' מרחשון ע"ג – ברית לוי יצחק שי' אייכנבלאט – כפ"ח
89 אור ל-ז' מרחשון ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר סה – כפ"ח
90 אור לאדר ח חשון ע"ג – תתעורר תתעורר – ביתר
91 מוצאי כה' תשרי ע"ג – תתעורר תתעורר – באר שבע
92 כ"ג תשרי ע"ג – ברית אלישע-דוד שיחי' בן יעקב וברית ישראל שיחי' אידלסון – כפר חב"ד
93 אור ל-ג' חשון ע"ג – הכנסת ס"ת לישיבת תום ודעת – ירושלים
94 ז' תשרי ע"ג – כינוס מוסדות חינוך – ירושלים
95 אור לי"ז תשרי ע"ג – שמחת בית השואבה "יחד שבטי ישראל" – חוט של חסד, ירושלים
96 י"ז תשרי ע"ג – כפר חב"ד ברית אליהו אריה שיחי׳ פרידמן
97 מוצאי י"א תשרי ע"ג – תתעורר תתעורר – קרני שומרון
98 ד׳ תשרי ע"ג – חיפה התוועדות "תתעורר" פרשת וילך
99 ראש השנה ע"ג – כפר חב"ד קיבוץ ראש השנה – יום ב׳
100 ראש השנה ע"ג – כפר חב"ד קיבוץ ראש השנה – יום א׳
101 מכתב לראש השנה תשע"ג
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com