חיפוש בתוכן האתר

ד' כסלו ע"ג – קבוצת אינם-יהודים מברזיל – כפ"ח (אנגלית ) הדפסה דוא

ד׳ כסלו ע"ג – כפר חב"ד

שיעור לקבוצת אינם־יהודים מברזיל (אנגלית[1])

א. סוד השלום – פירושי שרש שלם

לדבר על שלום בזמן מלחמה

אנחנו נמצאים כעת בזמן מתוח בישראל – מלחמה בחבל עזה (השייך לשלמות ארץ ישראל). תמיד טוב לדבר על שלום, אבל כעת במיוחד צריך לדבר על שלום, להבין מהו שלום אמתי. לפי התורה, כשרוצים להתעמק ולהבין לאשורו כל מושג שהוא הדבר הראשון הוא להבין את המקור שלו בעברית, לשון הקדש. אנחנו מאמינים שהעולם נברא בלשון הקדש, וכל דבר נברא על ידי השם שלו בעברית. דבר יחודי בלשון הקדש, שלכל מילה יש שרש, שככלל, בנוי משלש אותיות.

שלש משמעויות בשרש שלם

כעת אנחנו מתבוננים במלה שלום ומחפשים את השרש שלה. בכל השפות השמיות יש אותה מילה לשלום. שלש האותיות של השרש הן שלם. בספר השרשים של הרד"ק (רבי דוד קמחי, מגדולי המדקדקים של ימי הביניים) הוא כותב שיש שלשה מובנים-ענינים בשרש שלם. הוא לא מנסה להסביר את הקשר בין הענינים באותו שרש, אלא רק מונה שלשה מובנים ומראה כיצד הם מופיעים בתנ"ך. שלשת המובנים משקפים שלש רמות בנשמה, ואם נסדר אותם מלמטה למעלה (כפי שאכן הוא מסדר אותם, מבלי להקבילם לרמות בנשמה וכו'):

  • המובן הראשון הוא תשלום.
  • המובן השני הוא שלמות (שהניגוד שלו הוא מציאות שבורה/חלקית).
  • המובן השלישי הוא שלום.

הקשר בין שלום לשלש השלמויות

שוב, הרד"ק מביא שלשרש שלם יש שלשה מובנים בתנ"ך, אבל לא מקשר ביניהם או מדרג אותם. כשאנחנו רוצים להבין את הדברים בנפש אנחנו מוכרחים להבין את היחס ביניהם. היחס בין שתי הרמות העליונות – שלום ושלמות – יותר מובן מאשר היחס בין הרמות הגבוהות לרמה הנמוכה, מצב של שלום בין שנים משקף מציאות שלמה ביניהם, לא שבורה (ללא מחלוקת).

ועוד, ועיקר, אי אפשר להגיע לשלום אם הוא לא מבוסס על שלמות, כפי שנסביר. הרבי מליובאוויטש – שכולנו חסידים שלו – אמר ששלום בישראל יהיה רק אם ישראל תהיה שלמה, "שלמות הארץ". לפי התורה מדברים על שלשה דברים שמוכרחים להיות שלמים – שלמות הארץ, שלמות העם, שלמות התורה.

התפשטות השלמות מישראל לעולם כולו

אנחנו מאמינים שהעם היהודי וארץ ישראל הם הלב של כל העולם. אם הלב שלם, השלמות מתפשטת לכל אברי הגוף וכל הגוף נעשה שלם. לעניננו, אם היהודים שלמים – כל העולם שלם. אם ארץ ישראל שלמה – כל הארצות בכל העולם תהיינה בטוחות ושלמות.

אם העם היהודי יהיה שלם, כל האומות, כל חסידי אומות העולם בכל אתר ואתר, יהיו שלמים. במובן הכי עמוק, אם התורה תהיה שלמה – עם ישראל ישמור את התורה בשלמות, וגם האינם-יהודים ישמרו את חלק התורה שנוגע להם – גם בכל חכמות העולם תהיה שלמות.

נדגים את הנקודה האחרונה: היום התפיסה של העולם במדע מפוצלת – מדברים על ארבעה כחות הטבע, אבל אף מדען נכון להיום, כולל אינשטיין שהקדיש את כל החיים שלו לשם כך, לא הצליח לאחד אותם תחת תיאוריה אחת. כלם רוצים להגיע לתיאוריה המאחדת את כל הידע הידוע לנו ביחס ליקום. כאשר התורה תהיה שלמה יהיה אפשר גם להגיע לשלמות הדעת בפיזיקה – לתיאוריה אחת המאחדת את הכל.

זו דוגמה לכך שאם התורה תהיה שלמה כל החכמות שבעולם תהיינה שלמות. וכך הוא לגבי כל הארצות וכל חסידי אומות העולם כנ"ל – הכל תלוי בשלש השלמויות עליהן דבר הרבי.

הקשר הקונטרה-אינטואיטיבי בין שלמות הארץ לשלום

מה שהסברנו נשמע טוב, אבל לפעמים הוא קונטרה-אינטואטיבי. כמו שהממשלה בישראל לא מבינה היום – היא חושבת שכדי להגיע לשלום צריך לחלק את השלמות, למשל לחלק את ארץ ישראל ולמסור לאויב שטחי ארץ ישראל למען השלום המדומה ר"ל.

תשלום – יסוד הטבע והחברה והבריאה

צריך להבין את המשמעות של הנוספת של שרש שלם. הבנו לפי אינטואיציה מה הקשר בין שלום לשלמות, וגם אמרנו שלפעמים הקשר הזה קונטרה-אינטואטיבי, כי נדמה שהאויב לא יסכים לשלום אם לא תהיה חלוקה של השלמות. כעת צריך להבין את הקשר למובן השלישי – תשלום: יש מושג בביולוגיה שכדי שכל גוף אורגאני ישרוד הוא צריך להתאים את עצמו לסביבה – באופן של איזון. אם בחוץ חם – הגוף צריך להתקרר. אם בחוץ קר – הגוף צריך להתחמם. זה עקרון חשוב מאד בביולוגיה שנקרא homeostasis.

מה הכוונה תשלום? אם אתה מכרת לי משהו – אני צריך לשלם לך עבור זה בכסף שלי. בעברית תשלום הוא גם במובן של שכר ועונש. אחד הדברים החשובים שאנחנו מבינים בהנהגה של ה' הוא "מדה כנגד מדה". בהתנהגות הוגנת של אנשים ההבנה שאני לא לוקח משהו בלי לשלם ואני לא נותן בלי שאתה תשלם (אלא אם כן הנותן מצהיר במפורש שהוא נותן לחברו מתנת חנם. אך ככלל, גם לגבי מתנת חנם לא יתכן שראובן יתן לשמעון מתנת חנם אם לא ששמעון גמל עם ראובן איזה חסד, עשה לו איזה נחת רוח) היא עקרון מוחלט ובסיסי של חברה אנושית בריאה.

שלשת הענינים – מושכל-מורגש-מוטבע

כעת אנחנו הולכים לקחת את כל האינפורמציה הזו ולהבין איך היא באה לידי ביטוי בנשמה:

אנחנו מדברים על שלש רמות במודעות – מוטבע (התנהגות, אינסטינקט), מורגש (אמוציות), מושכל (שכל). כשהתנ"ך מדבר על שלום בארץ – חזון משיחי – הוא מדבר על דעת ה' שתתפשט בכל העולם כמו מי הים, "כי מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים".

שלום הוא לא רק שלום בין אנשים ואומות, אלא שכאשר יהיה שלום הדעת של כל האנושות תתעלה. זו המשמעות של שלום – עלית המוחין (שעל כן הרבה פסוקים בתנ"ך מקשרים בין השלום ללימוד התורה – הרחבת הדעת של הקדושה).

תשלום שייך לרמת ההתנהגות של האדם – לא צריך לחשוב פעמיים על כך שאם לקחתי אני צריך לשלם, וזה לא ענין רגשי. זו הרמה הפשוטה של ההתנהגות – המוטבע שבנפש. זה נקרא פידבק-מכניזם, שצריך להיות אוטומטי. אם היה כך גם בהתנהגות של אנשים – לא היו צריכים משטרה וכו', זה האינסטינקט הטבעי של הצדק.

בתורה הרבה פעמים המובן של שלמות מופיע בלב – הלב, משכן הרגש. המושג הוא "לב שלם". יש גם מושג "לב שבור", ועד שלפעמים אומרים – באופן קונטרה-אינטואטיבי – ש"אין כלי שלם כלב שבור". אך בכל אופן, המושג של שלמות או אי-שלמות שייך ללב, לרובד המורגש שבנפש.

לסיכום: תשלום שייך לרובד המוטבע, להתנהגות. שלמות שייכת לרובד המורגש, הלב השלם. השלום שייך למודעות, למוחין. במח צריכים שלום (peace of mind), וכפי שאמרנו קודם – כשיש שלום בעולם יקוים "כי מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים".

שלש השלמויות שבמורגש – שלשת האבות

נחזור חזרה לשלש השלמויות שהרבי דבר עליהן: יש שלשה רגשות בסיסיים בלב, אהבה-יראה-רחמים. שלמות העם תלויה באהבה – אהבה בין האנשים. כשאני אוהב כל יהודי וכל בן אדם זו שלמות של מדת החסד בלב, מדת האהבה, הראשונה מבין שלש המדות העיקריות.

בתורה שלש המדות העיקריות מכוונות כנגד שלשת האבות – אברהם, שמדתו אהבה; יצחק, שמדתו יראת ה'; יעקב שמדתו רחמים. שלמות האנשים שייכת לאברהם, שמדתו חסד.

מבין שלשת האבות מי שהכי קשור לארץ ישראל הוא יצחק אבינו, שמעולם לא יצא מארץ ישראל – הוא נולד בארץ ומעולם לא יצא ממנה (בעוד אברהם בא מחו"ל וגם הוא וגם יעקב יצאו מהארץ). הכח לשמור על כל ארץ ישראל הוא גבורה (המדה של היראה), כמו שרואים היום בארץ ישראל – כדי לשמור על כל הארץ צריכים להיות גבורים וחזקים. הבעיה היא שאין היום דעת שצריכים לשמור על כל הארץ, אבל המדה שצריכים לנקוט בה כדי לשמור על הארץ היא מדת הגבורה.

המדה השלישית, רחמים, שייכת לשלמות התורה. רחמים הם איזון ושילוב בין אהבה ויראה. המשמעות של רחמים הם לא לתת לכולם, אבל למי שצריכים לרחם עליו. זו השלמות של התורה ושל ההוראות שלה – שיש הגבלות שנוגעות באמת לרחמים על העולם.

שילוב שלש השלמויות

אם רוצים באמת לפעול נכון בסיטואציה האקטואלית, צריכים את כל חלקי השלמות הזו. במלים פשוטות: צריכה להיות כאן אהבת ישראל – שתתפשט לכל הנבראים – וצריכים הבנה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל מפי ה', לטובת כל העולם. כמו שאמרנו קודם, אם יהיה לנו מה ששייך לנו יהיה טוב לכל העולם. הדבר הראשון, צריכים אהבה לכל היהודים, ולכן צריכים לשמור את כל הטריטוריה המובטחת לנו מה'. הדבר הראשון הוא אהבה בין היהודים. הדבר השני – בטחון.

מה הבעיה כעת? אם לא ברור שהדבר שייך לי – מאד קשה להלחם עליו. אם אנחנו כאן 'לא-חוקיים', קשה להלחם. הדבר הראשון הוא שצריכים להבין שאנחנו חוקיים כאן. זה בא מהתפיסה של האהבה בין היהודים. הדבר השני הוא שצריכים לשמור על הנחלה שלנו כאן – לטובת יהודים ושאינם-יהודים. הדבר השלישי הוא שצריכים מערכת חוקים אמתית – שלמות התורה.

זו השלמות בשלשת הרבדים של הרגש. לא כל אחד יודע שלתורה יש את המערכת הכי מפותחת ומשוכללת של מערכת חוקים – לא מדברים כעת על חוקים 'דתיים' אלא על החוקים שמסדירים את החיים החברתיים, בין אדם לחברו. החוק של התורה צריך להיות מערכת המשפט כאן בארץ.

מושכל-מורגש-מוטבע – אדם-חוה-נחש

נשלים את אחד הדברים שאמרנו לפי הקבלה והחסידות: בגן עדן, מיד לאחר בריאת שמים וארץ וכו', יש שלש דמויות, שלשה 'שחקנים' – אדם, חוה, הנחש. הנחש הסית את האשה לאכול מעץ הדעת ולתת גם לאדם. שלשתם מכוונים כנגד שלשת הרבדים שהזכרנו – אדם כנגד המח (ה"מושכל" שבנפש), חוה כנגד הלב (ה"מורגש" שבנפש), והנחש אלמלא היה מחטיא והאדם היה נופל היה נעשה "שמש גדול" (ה"מוטבע" שבנפש).

יש משהו בנחש – כשהיו לו עדיין רגלים – ששייך לטכנולוגיה שמשמשת את האדם. לעתיד לבוא גם יהיה כך. שלמות הלב שייכת לחוה מתוקנת. השלום של התודעה שייך לתיקון הדמות של אדם הראשון. התיקון של ההתנהגות, שתהיה התנהגות חברתית טבעית מתקונת (שכל אחד ואחד, באופן טבעי, ישלם מה שהוא חייב), הוא התיקון של הנחש. זהו תיקון שלשת ה'שחקנים' של הסיפור בגן עדן מקדם.

[שאלה: מה היה קורה לאדם אלמלא החטא?]

תשובה: למה אברהם הוא הראשון בין האבות? כי הוא עמד בעשרה נסיונות. אדם הראשון לא עמד בנסיון. אם הוא היה עומד בו – הוא היה משיח.

ב. רמזים בתאריכי הלידה

[הם רוצים לומר את התאריך העברי של הלידה שלהם, אולי יש בו מסר עבורם]

חשון – חוש הריח

[למי שנולד ב-ט' חשון]: לכל חדש יש חוש רוחני. כל חודש נברא באות מסוימת, הוא שייך לאחד השבטים של עם ישראל, ויש לו חוש מיוחד. באופן פיזי אנחנו מדברים רק על חמשה חושים, אבל בקבלה יש 12 חושים. חמשת החושים הידועים חופפים ונמצאים בין 12 החושים.

החוש של חדש חשון הוא חוש הריח. החוש הזה, באופן רוחני, הוא החוש שמאפשר לחוש את הזולת – כשאתה 'מריח' מישהו הכוונה שאתה קולט אותו. אם מישהו בא לעשות אתך עסק, אתה צריך להריח אם הוא ישר או לא. בשביל עסקים, זה החוש הראשי – יש לך חוש טוב לזה. כתוב שמשיח ישפוט אנשים לא לפי הראיה ולא לפי השמיעה אלא לפי הריח, רק לפי החוש הנקי שלו בתפיסת העולם.

יום ה-טל של השנה

אפשר לומר הרבה-הרבה דברים על כל תאריך, ונקח רק עוד נקודה אחת לגבי היום בחדש. חדש חשון הוא השני מתחלת השנה בראש השנה, ואם סופרים את הימים מתחלת השנה ט' חשון הוא היום ה-39 בשנה – מלה מאד חשובה בעברית, טל. כל בקר כשאנחנו קמים ורואים את הטל, אנחנו מכירים את המתנות של ה' לבריאה.

הגשם משקף שכר ועונש (תשלום צדק, כפי שהוסבר לעיל) – ה' מוריד גשם כשהעולם ראוי. הטל ממשיך לרדת תמיד – "טל לא מיעצר" – גם אם העולם לא ראוי. נמצא שהטל הוא מתנת חנם ממש ומשקף את מצב העולם לעתיד לבוא, כאשר נזכה לשלום אמת בעולם, למודעות של "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". בגימטריא, טל עולה "הוי' אחד", הטל משקף את הדעת של אחדות ה' שתכסה את כל העולם כולו.

כח ניסן – הכח להביא את הגאולה ולכבוש את הארץ

[למי שנולד ב-כח ניסן]: זהו יום גדול מאד, בפרט בין חסידי חב"ד. בדור שלנו, כח ניסן הוא יום מאד חשוב בחיים של הרבי. לפני 22 שנה ביום הזה (בן כמה היית לפני 22 שנה? 15) הרבי אמר שיחה לכל העולם, ש"אני את שלי עשיתי" כדי להביא את המשיח ו"כעת אני מוסר את הדבר אליכם".

כ"ח הוא מלה – כח, הכח להביא את המשיח. ניסן הוא חדש הגאולה, ובכ"ח ניסן הרבי אמר שהוא נותן לנו את הכח להביא את הגאולה. [הרב שבתי: מהיום הראשון אני אומר עליו שהוא יציל את העולם. למה? הוא המציא בקטריה פוזיטיבית, וממנה הוא מייצר כל מיני דברים – ובכך הופך את המדינה. למשל, טבליה שמנקה לחדש ימים בור ספיגה – במקום שאין שירותים]. זה כח גדול.

בהסטוריה של עם ישראל, בתנ"ך, כח ניסן הוא יום חשוב וגדול. תחלת הכבוש של ארץ ישראל היא כבוש יריחו – תקיעת שופר עד שחומות יריחו נפלו – והוא קרה ב-כח ניסן. זה היום של תחלת כיבוש ארץ ישראל. היום, כיבוש הארץ צריך להיות על ידי טכנולוגיה טובה – יש לך חלק בזה.

כח אלול – היום הרביעי למעשה בראשית

[למי שנולד ב-כח אלול]: אדם הראשון נברא בראש השנה – לכן זהו היום הראשון של השנה. אבל בימי הבריאה, הוא נברא ביום הששי. הבריאה התחילה ב-כה אלול. לפי זה, כח אלול הוא היום הרביעי של בריאת העולם – היום של בריאת השמש והירח.

[בקשו לעצור כדי להחליף את הבטריה]. להחליף את הבטריה זה להחליף כוכב, לעבור מהשמש לירח. זה אומר שאתה מסוגל להיות טוב באסטרופיזיקה. מה המקצוע שלך? [מהנדס]. אתה יכול לתכנן-להנדס את השמש והירח. אם אתה אוהב מתמטיקה, אפשר להסביר משהו במתמטיקה.

[השאלה שלי היא מה התיקון שלי. ר' שבתי: אמרו לו שבגלגול הקודם הוא היה יהודי, הוא רוצה לדעת מה התיקון שלו]. עצם המושג "תיקון" שייך לך – מבין 12 החושים, החוש של חדש אלול הוא 'חוש התיקון' – חוש של תיקון דברים. יש אדם שכאשר משהו מתקלקל הוא זורק וקונה אחר, ויש אדם שכאשר משהו מתקלקל הוא רוצה ומנסה לתקן, יש לו 'חוש' בזה. החוש לתקן – ולא לזרוק – הוא החוש של חדש אלול. יש לך את הכח לתקן דברים. הכח הזה שייך גם לשמש ולירח. השמש והירח הם גם דימוי של נישואין – של איש ואשה. באופן רוחני, יש את הכח לתקן מערכות יחסים – לתקן מערכת של נישואין.

כ"ב תשרי – סיום חגי תשרי – השמחה בחלק האישי בתורה

נולדתי ב-כ"ב תשרי (שמיני עצרת): זה חג יהודי, הסיום והשיא של חגי חדש תשרי. בחדש תשרי יש הכי הרבה ימים טובים, והשיא הוא בשמיני עצרת – שכאן בישראל הוא ושמחת תורה הם באותו יום. בחוץ לארץ יש שני ימים – שמיני עצרת ושמחת תורה – אבל בתורה זהו יום אחד. יום ההולדת שלך הוא יום שמחת תורה – אומר שעליך למצוא את החלק בתורה ששייך לך, ומכך תהיי מאד שמחה. כתוב גם "אם הבנים שמחה" – לידה תלויה בשמחה. לידה היא גם של מעשים טובים. תמצאי את החלק שלך בתורה ותהיי שמחה. [האם יכול להיות שהחלק שלי בתורה קשור לחסידות?]. ודאי, חסידות היא התוכן הפנימי של כל התורה והיא שמה דגש מיוחד על עבודת ה' בשמחה.

ג. תופעות של פאי בחדש כסלו

נצחון על חכמת יון – מציאת סוד הפאי בתורה

לפני השיעור כאן נתנו שיעור לילדים ב'חיידר'. דברנו עם הילדים – ילדים מאד צעירים – על החדש שלנו כעת, חדש כסלו. הספר הראשון של הקבלה הוא ספר יצירה, שם מוסבר שיש אות שבה ה' ברא כל חדש. למשל, החדש שלך – תשרי – נברא ב-ל, ניסן נברא ב-ה, אלול נברא ב-י וחשון נברא ב-נ. החדש הזה, חדש כסלו, נברא באות ס. האות ס היא עגול.

בסוף החדש מגיע חג חנוכה, בו היהודים מדליקים נרות חנוכה ומודים על הנצחון הנסי נגד היונים. הנצחון היה גם רוחני, לא רק גשמי. היונים הצטיינו בחכמה, והנצחון עליהם הוא נצחון של חכמת התורה. היונים הצטיינו במיוחד במתמטיקה, ואחד המושגים החשובים בחכמת החשבון הוא החישוב של המספר "פאי" (שם של אות ביונית), היחס בין הקו המקיף של העגול לקוטרו. עד לפני כ-150 שנה לא הבינו את ההבדל וההגדרה של מספרים רציונאליים, מספרים לא רציונאליים ומספרים טרנסצנדנטליים (כמו פאי ואי).

את פאי חישבו רק בקירוב. כמובן, הקירוב הכי גדול – במספרים שלמים – הוא 3. היוונים הגיעו לקרוב מסוים (כגון 22 על 7), הסינים גם הגיעו לקירוב מסוים. הקירוב הכי גדול בשברים – במספרים קטנים (פחות מאלף) – מגיע, באופן מפתיע, עד לשש ספרות אחרי הנקודה. יש לנו ספר שמדבר על המספר הזה ומראה איך הוא מופיע בתורה. המספר הוא 355 חלקי 113 =... 3.1415929 (פאי =...3.14159265)!

יחס של פאי במיקומי הופעת השם כסלו בתנ"ך

בתורה יש הרבה תופעות שקשורות למספר 'סודי' זה. אחת מהן שייכת בפרט לחדש כסלו: שם החדש מופיע בתנ"ך – פעמיים. בחדש הזה צריכים לעשות עגול, ובו מופיע הסוד של פאי. יש שני ספרים בתנ"ך בהם מופיע שם החדש כסלו – נחמיה וזכריה.

נחמיה חי בתקופת בנין בית המקדש השני אחרי גלות, הוא בנה את החומה שמגנה על ירושלים, והספר שלו מתחיל מכך שהוא היה אחד משרי מלך פרס והוא בקש ממנו לעלות לארץ ישראל ולעזור לישוב היהודי שם, והפסוק הראשון אומר שזה היה בחדש כסלו. זו הופעה אחת של חדש כסלו בתנ"ך.

ההופעה השניה היא בספר זכריה – נביא שגם חי בתקופה הזו, ראשית ימי בית שני. הפרק השביעי שלו הוא נבואה שהוא קבל בכסלו. בנחמיה לא כתוב התאריך המדויק בכסלו, אבל נבואת זכריה היא ב-ד' כסלו – היום. בנבואה הזו אנשי בבל שואלים האם לצום ביום חורבן הבית הראשון, וזכריה עונה – מאד חזק – שאם תנהגו כדבעי, בחסד בין אדם לחברו, לא תצטרכו לצום שוב, הבית השני יהיה נצחי. זו נבואה שנאמרה היום. גם מאד אקטואלי למצב היום.

כל חשבון בתורה מתחיל מגימטריא פשוטה (סכומי האותיות המרכיבות את המלה או המלים בהן מתבוננים – בלשון הקדש לכל אות יש מספר) – אחר כך יש עוד רבדים מתמטיים עמוקים, אבל ההתחלה הפשוטה היא שלכל אות יש ערך מספרי וכו'. כסלו מופיע בשני ספרים – נחמיה וזכריה. נחמיה עולה 113 ו-זכריה עולה 242 – שני שמות של חמש אותיות – וביחד הם עולים 355. פאי – החישוב של כסלו – הוא נחמיה-זכריה חלקי נחמיה.

רמז המקשר בין שתי הופעות כסלו בתנ"ך ומיקומן

אפילו יותר מפתיע – בתורה יש כלל "על פי שני עדים יקום דבר", צריך שתי תופעות – בהתחלת הפרק בזכריה בו נאמרה הנבואה ב-ד' כסלו כתוב כסלו ובנחמיה יש תופעה של כתיב וקרי, הכתיב הוא כסלו והקרי הוא כסליו (כך מופיע במהדורות מסוימות של התנ"ך, לא בכולן). אם כותבים בצורה מסוימת וקוראים בצורה אחרת יש בכך כוונה. כסלו בלי י עולה 116, ועם י עולה 126. השינוי הזה מופיע רק בתחלת נחמיה, לא בזכריה. ביחד, שתי הצורות, הכתיב והקרי של שם החדש, עולה 242 – זכריה. נמצא שבהתחלת נחמיה יש רמז לזכריה (וממילא, נחמיה כסלו-כסליו חלקי נחמיה = 355 חלקי 113 כנ"ל)!

הפאי במעגל הזמן

העגול של הזמן הוא מעגל השנה. דברנו על השמש והירח, יש שנת השמש ושנת הירח, שכדי לתאם ביניהם מוסיפים בלוח השנה העברי חדש עיבור מדי כמה שנים. המלה שנה בלשון הקדש עולה 355 (וזו אחת האפשרויות של השנה היהודית, שנת הלבנה). המלה יום – גם מעגל של זמן – גם משמשת בתנ"ך לתאר שנה, ובמילוי אותיות, יוד ואו מם, היא עולה 113. נמצא ש-355 חלקי 113 היינו שנה חלקי יום מלא! אם כן, ראינו שלש תופעות של פאי (היחס של 355 חלקי 113, פאי בקירוב גדול) מהתורה.

המספר פאי הוא תופעה משיחית, והרמז: כסלו-כסליו-כסלו (שתי הצורות בנחמיה והצורה האחת בזכריה) עולה משיח.

ברכה: שתצליחו, ושיהיו לכם הרבה ילדים ונכדים – גם בגשמיות וגם ברוחניות.[1]. עם תרגום לפורטוגזית ע"י הרב שבתי הלפרין, השליח הראשי לס. פאולו.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com