חיפוש בתוכן האתר

אור לט"ו אלול ע"ג סוד החשמל הקלטה לסמינר במקסיקו הדפסה דוא

אור לט"ו אלול ע"ג

סוד החשמל

הקלטה לסמינר במקסיקו

שלום לכל החברים שלנו במקסיקו. כמו תמיד, אני מאד שמח שמתקיים סמינר. שהסמינר יהיה בהצלחה רבה, שיהיו הרבה פירות, הרבה הפצה, הרבה התלהבות של כמה שיותר אנשים בכל העולם להתקרב לתורת ה', תורת ישראל.

שני פירושי חז"ל לחשמל

שמעתי שהסמינר הוא בנושא סוד החשמל – המלה הכי מסתורית בתנ"ך, שמופיעה רק שלש פעמים במעשה מרכבה של יחזקאל. חז"ל מפרשים את המלה חשמל בשני אופנים. פירוש אחד, שחשמלים הם מלאכים מיוחדים – אחד מעשרת סוגי המלאכים שהרמב"ם מונה – ואז חשמל מתפרשת "חיות אש ממללות". המלאכים הם חיות, כבמעשה מרכבה, והן חיות אש שממללות. יש פירוש שני של חז"ל, שגם דורש את המלה חשמל על מלאכים – "עתים חשות, עתים ממללות". ההברה הראשונה של חשמל היא 'חש', שותק, והשניה היא 'מל', מדבר. אלה מלאכים שלפעמים שותקים. מתי הם שותקים? כשאנחנו למטה, היהודים, נשמות בגוף, אומרים שירה ומהללים את ה' – אז המלאכים שותקים, לשמוע ולתת כבוד לה' – וכשאנחנו שותקים הם מדברים, ממללים.

חשמל מאוחד באצילות ומפוצל בעולמות התחתונים

בקבלה מסבירים שבעולם האצילות, גבוה מהמרכבה של יחזקאל – שהיא ביצירה, שני עולמות מתחת – יש גם את סוד החשמל. שם אין מדובר במלאכים, כי אין מלאכים באצילות, אלא גילוי אור אלקי, ששתי הבחינות של שתיקה ודבור הן שם העלם וגילוי. יש העלם, שהאור לא מתגלה, ויש גילוי, שהאור מתגלה. בעצם שני המצבים קיימים שם יחד, כי אין שם זמן. אחד הסודות של התהוות העולמות התחתונים, בריאה-יצירה-עשיה, שעל ידי התהוות הזמן – "בראשית ברא אלהים" – אפשר לחלק בין מצבים שונים, כל מצב בזמן שלו, "עתים חשות עתים ממללות". כלומר, בשרש החשמל הוא אחיד, ולמטה הוא מתחלק לשנים.

חש-מל וה-מל שביניהם – הכנעה-הבדלה-המתקה

באה הקבלה, ובפרט דרך הבעל שם טוב, ומסבירה שבכל פעם שיש התחלקות של אחד לשנים יש השראה של שלישי, על דרך השותף השלישי שבין איש לאשה – למעלה מהשנים ומחבר את השנים שהתחלקו. לכן הבעל שם טוב מסביר שיש חש-מל-מל – ה"מל" הראשון לא מלשון דבור אלא מלשון ברית מילה, שיש ערלה וצריך לכרות את הרע מהטוב, ורק אז יש "מל" של דבור, "פתח פיך ויאירו דבריך".

הבעל שם טוב אומר שבעבודה הפנימית חש-מל-מל היינו הכנעה-הבדלה-המתקה. הכנעה היא השפלה פנימית, להוריד את האגו של האדם, שלא יפריע לגילוי אלקות. אחרי השתיקה מכח ההכנעה שבנפש בא "מל", כריתת והבדלת הרע. הרע הוא המודעות העצמית המוגזמת, שאדם חי רק בתוך עצמו, מרגיש את עצמו. הוא מוריד את זה, ואז יכול לחשוב על ה' בטהרה – "כעצם השמים לטהר". אז, מתוך שיש לו בתודעה רק את ה', את האור והטוב, "פתח פיך ויאירו דבריך" – בא השלב השלישי, דיבור, "עתים ממללות", ובדבור שלו הוא ממתיק את המציאות. דבור של צדיק פועל ישועות בקרב הארץ, כל מלה שלו היא ברכה, "לשון חכמים ברכה" – ברכה עצומה לכל האנושות, כי יש אור בדבור שלו. זה ה"מל" בסוף, וכדי להגיע אליו צריך קודם כל לשתוק, להכניע את האגו, ואחר כך להפריד בתוך עצמו בין האגו המוגזם לטוב האמתי שלו, ואחר כך להביע את הטוב – "יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה דעת".

חשמל – משולש שלש בשלישית

מה הרמז שבאמת המלה חשמל מורכבת משלשה שלבים ולא רק שנים? יש רמז יפה ופשוט, לפי המספר. אם עושים את חשבון הגימטריא של המלה הסודית חשמל רואים שעולה 378. ל‑378 יש צורה מיוחדת בגיאומטריה (לא רק גימטריא, עצם המספר, אלא צורת הנדסית מיוחדת) – משולש (סכום כל המספרים מ‑1 עד מספר מסוים). חשמל הוא סכום כל המספרים מ‑1 עד 27. עצם המלה משולש נגזרת משלש. לכל משולש יש שלש פינות-קדקודים ושלש צלעות – הכל על בסיס המושג המופשט שלש. כבר רואים שיש שלש בתוך החשמל.

אבל יותר מזה, כשחושבים מה שרש המשולש (כמו שלרבוע יש שרש, שרש 4 הוא 2, כך למשולש יש שרש) – הוא 27, 3 פעמים 3 פעמים 3. כשיש תופעה שחוזרת שלש פעמים קוראים לה "חזקה" בתורה. יש ביטוי של חז"ל "בתלת זימני הוי חזקה" – לא רק שזה שלש, אלא שלש פעמים שלש פעמים שלש והכל במשולש. זה הסוד המספרי של המלה חשמל, שאומר שבעצם החשמל מלמד שהאדם צריך לעבור בעבודת ה' שלשה שלבים, חש-מל-מל, שבעבודה הפנימית הבעל שם טוב קורא להם הכנעה-הבדלה-המתקה.

שה' יעזור שנזכה לסוד החשמל בחיים שלנו, שנזכה להגיע לסוף – שנוכל לפתוח את הפה, לומר דברים מתוקים ומשמחים, שמשמחים לב אנשים, ובכך נזכה לביאת הגואל לעולם כולו.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com