חיפוש בתוכן האתר

ד' כסלו ע"ג – כינוס ילדים החדר החסידי – כפ"ח הדפסה דוא

ד׳ כסלו ע"ג – כפר חב"ד

האות של חדש כסלו

כינוס ילדים ׳החדר החסידי׳ בכפר חב"ד

ר"ח כסלו – חג הגאולה של הרבי

ניגנו ניגון ר"ח כסלו. מי יודע איך קוראים לניגון הזה? ניגון של ראש חדש... [כסלו]. מה זה ראש חדש כסלו? [חג הגאולה]. חג הגאולה של מי? של הרבי. למה זה חג הגאולה של הרבי? כי אז הוא הבריא. הוא היה חולה, ואז הוא הבריא ויצא מהמקום שהיה כלוא בו, כמו בית הסהר – לכן זה חג הגאולה שלו, ושל כל החסידים.

בריאת חדש כסלו באות ס – סוד הסובב

מה האות של חדש כסלו, מי זוכר? [ס]. נכון, לאיזו צורה דומה האות ס? [כמו עיגול]. האות ס היא ממש עיגול. איזו מלה שהיא כמו עיגול מתחילה עם האות ס? [שמח]. משהו שהוא כמו עיגול. בחסידות לומדים שיש שני סוגים של אור של ה'... [סובב]. נכון, יש אור שהוא ממלא כל עלמין, כמו קו שנכנס לתוך העולמות וממלא את כולם, ויש אור שהוא סובב כל עלמין, סביב העולמות. חדש כסלו הוא חדש של אור סובב כל עלמין. יש אור שה' ממלא את העולם – מ – ויש אור שה' סובב את העולם.

גלוי הסובב בנסי כסלו

מה הכוונה שה' סובב? שהוא נמצא רחוק? לא. כתוב בספר בתניא, ש"סובב" הכוונה שהוא נמצא בכל מקום אך לא רואים אותו, כאילו שהוא מסביב למקום. מה שסובב הוא רחוק, וכאן הוא מאד קרוב – "כי קרוב אליך הדבר מאד" – אבל הוא כאילו סובב, כי לא רואים אותו.

למה לא רואים אותו? כי הוא אין סוף, לא מוגבל. דבר שהוא אין סוף אי אפשר להרגיש, כי אנחנו מוגבלים. את האור שה' מגביל אנחנו רואים, הוא מגביל את אורו, אור הממלא כל עלמין, כדי שנראה אותו, אבל האור של ה' ממש – שהוא אין סוף ממש – הוא סובב, אנחנו לא יכולים להרגיש אותו, לכן הוא סובב אותנו. איפה הוא סובב אותנו? בכל נקודה. צריך לחשוב שכל מה שאני רואה הוא האור הממלא כל עלמין – כל מה שמכירים ומרגישים – אבל בכל מקום יש אור אין סוף שהוא כמו ס.

אז מהו חדש כסלו? חדש שבו יכולים קצת-קצת להרגיש ולגלות את האור הסובב כל עלמין, ה-ס. מתי האור הסובב מתגלה קצת? כשה' עושה נסים, כמו הנסים של חנוכה, כמו הנסים של י"ט כסלו וי' כסלו – ימי הגאולה של הרביים – וגם הנס של ר"ח כסלו. כשה' עושה נס שלמעלה מהטבע קצת-קצת מרגישים את ה-ס, האור אין סוף הסובב כל עלמין.

גלוי הסובב ברקוד

היות ש-ס הוא עגול, ויש גם קו שהולך ישר. כשילדים, או גם גדולים, נעים מכאן לכאן – אם אני הולך ישר זה קו או עיגול? [קו]. מתי הולכים בעיגול? תיכף נעשה זאת. מתי עושים ס? לא ללכת ישר, מתי הולכים בעיגול? [רוקדים במעגל]. בדיוק, כשרוקדים בעגול עושים ס, ואז, תוך כדי שרוקדים, מגלים את אור אין סוף הסובב כל עלמין. כשהולכים ישר מגלים את אוא"ס הממלא כל עלמין, אבל כשעושים עגול – רקוד – עושים ס, בחדש כסלו, ואז מגלים את אוא"ס הסובב כל עלמין.

סובב – מחשבת ה'; ממלא – דבר ה'

יש עוד משהו שכתוב בתניא: כתוב שאור אין סוף הסובב כל עלמין שיש בכל מקום הוא בעצם המחשבה של ה'. האור אין סוף הממלא כל עלמין, אור ה' שרואים, כל ההשגחה הפרטית שמרגישים בעולם שלנו, הוא הדבור של ה'. איך ה' ברא את העולם? בעשרה מאמרות, הדבור שלו. כל מה שרואים בעולם הוא הדבור של ה'.

אבל ה-ס הוא המחשבה של ה'. כמו שאני לא יודע מה שאתה חושב. אתה חושב כל הזמן דברים, אבל אני לא יודע. הרבי כן יודע. איך הרבי יכול לדעת מה שמישהו אחר חושב? [יש לו רוח הקדש]. מהי רוח הקדש? שהוא קשור לסובב כל עלמין. הסובב כל עלמין הוא מה שה' חושב, כאן – בכל מקום ה' חושב (וכך הוא מהוה כל דבר), וזה אור אין סוף הסובב כל מקום. יש את מה שה' מדבר, הוא מה שאני רואה. מה שאני רואה הוא מה שה' מדבר, ומה שאני לא רואה הוא מה שה' חושב. כך כתוב בתניא. אם כן, מה העבודה שלנו בחדש כסלו? להיות קשור למחשבה של ה'.

תכנית ה' – סבת כל הסבות

המחשבה של ה' היא גם התכנית של ה'. מהי תכנית? [מתכננים לפני]. תכנית היא שאתה מתכנן משהו, חושב מראש מה אתה רוצה, מה יהיה כאן. אתה מתכנן איזה תהליך. אז המחשבה של ה' היא גם תכנון מה הוא רוצה מהעולם בכלל. מה ה' רוצה מהעולם? מה התכנית שלו? זה בעצם הכח המניע את המחשבה שלו, ה-ס של חדש כסלו. מה ה' מתכנן? מה הוא רוצה בעולם שלנו? [גאולה]. הוא רוצה גאולה, הוא רוצה משיח. הגאולה והמשיח הם גם הסובב כל עלמין, כי הם התכנית של ה'.

רוב האנשים לא מרגישים זאת – חיים בעולם הזה, הולכים והולכים, ולא יודעים בדיוק מה התכלית. לא מרגישים את המחשבה של ה', האות ס, שהיא ה"סובב כל עלמין". סובב כל עלמין הוא כמו "סבת כל הסבות" – סובב הוא סבה, הסבה לכל מה שקורה, המחשבה, התכנית. אבל בחדש כסלו אפשר להרגיש זאת.

לכן הרבי אומר שכסלו הוא כס-לוכס לשון כיסוי, ה-לו הם לו הנרות של חנוכה, לו הצדיקים של הדור. בתחילה ה-לו מכוסה – עלמא דאתכסיא – כי מדובר באור אין סוף, הסובב כל עלמין. בחדש כסלו האור הזה גם מתגלה. סביבון לשון סובב כל עלמין – סביבון סוב סוב סוב. למה משחקים בסביבון? כי רוצים לגלות את ה... [סובב כל עלמין]. רוצים לגלות את הסובב, כמו רקוד שרוקדים יחד.

נצחון על היוונים בידיעת חכמת החשבון מתוך התורה

חוץ מכך שכסלו הוא כס-לו – כיסוי לו, כמו שהרבי מפרש – יש עוד פירוש למלה כס. יש פסוק בתורה, "במכסת נפשֹת... תכֹסו על השה", או כמו המלה מכס. מישהו מכיר את המלה מכסה? מה הפירוש שלה? כמו שכותבים הפוך, סך – חשבון. יש במלה כס גם משמעות של חשבון. מהי מחשבה? גם לשון חישוב, כמו מחשבון, שמחשבים משהו במספרים. אם חדש כסלו הוא חדש שהמחשבה של ה' מתגלה, הוא גם חדש שכל החשבונות של ה' מתגלים – כל ה-כס, כס-לו, צריך לעשות חשבון של לו. כמו שצריך לגלות מתוך הכסוי את ה-לו, כך צריכים לעשות חשבון. לכן זה חדש הכי טוב ללמוד חשבון.

אנחנו צריכים לנצח את היונים בחנוכה. במה הם היו הכי טובים וחכמים? באיזו חכמה? [בחשבון]. בחשבון, אבל אנחנו היהודים צריכים לנצח אותם. איך מנצחים? כשאנחנו יודעים את החשבון – סודות החשבון מתוך התורה – הרבה יותר טוב מהיוונים. לכן זה חדש שכדי לנצח את היוונים צריכים להיות מאד חזקים בחשבון שלומדים מתוך התורה. ליוונים אין תורה, אין להם את מקור החכמה של ה', הם לא יודעים מה היא. אנחנו כן יודעים.

כס-לו – חשוב המספרים מ-א עד לו

למה כתוב כס-לו, שצריכים לחשב לו? למה יש לו נרות בחנוכה? נעשה חשבון: בלילה הראשון מדליקים נר 1, בשני 2, בשלישי, 3 וכמה בשמיני? 8. יחד 1-2-3-4-5-6-7-8 – כמה עולה הכל יחד? [לו]. אם אומרים כס-לו – איך הגענו ל-לו? כי חברנו את כל המספרים מ-1 עד 8.

מה יקרה אם נעשה כס-לו, נחבר את כל המספרים מ-1 עד לו. כס היינו לחשב את כל המספרים עד אותו מספר. אם כתוב כסלו, כס-לו, צריכים לחשב את כל המספרים מ-1 עד 36. את זה קצת קשה לעשות לבד. יש פה לוח? בחדש כסלו צריכים לחשב, צריכים לנצח את היונים עם חשבון צדק – חשבון של תורה. לו היינו כל הנרות שמדליקים מ-1 עד 8. כס-לו – צריכים לחשב את כל המספרים מ-1 עד 36, ואז יוצא מספר מאד חשוב – 666.

דבור-מחשבה-תכנית – קו בתוך עגול בתוך רבוע

המספר הזה הוא סוד מאד גדול שקשור לחדש כסלו, כי הוא כס-לו, כמו ש-לו הוא כס-ח. באותיות, איזו אות היא 6? [ו]. ואיזו אות היא 60 [ס]. איזו אות היא 600? יש בכלל כזו אות? [כן, האותיות הסופיות – ם סופית]. מהו 666? את זה היוונים לא יודעים בכלל, כי אין להם קשר לאותיות לשון הקדש. 6 הוא ו – קו; 60 הוא ס – עגול; 600 הוא ם – רבוע. אם שמים אותם אחד בתוך השני מה יוצא? קו בתוך עגול בתוך רבוע:

 

זה סוד שהיונים לא יודעים בכלל, ואם נדע את הסוד נוכל לנצח אותם. קודם כל, מהו ה-6 כאן? [הקו]. מה ה-60? [העגול]. ומה ה-600? [הרבוע]. מה זאת אומרת? העגול הוא אור אין סוף הסובב כל עלמין, כמו שאמרנו קודם, עיקר הסוד של חדש כסלו, המחשבה של ה'.

אמרנו שבתוך המחשבה יש תכנון, מה ה' רוצה מהכל. יש פה משהו על השלחן, חוץ מכך שה' מדבר את מה שיש כאן – ה' מדבר את המיקרופון – יש את מה שה' 'חושב' את זה, מה שאני לא רואה.

יש דבר שלישי, מה שה' מתכנן למה ה' מתכנן שיהיה כזה דבר בעולם? התכנון בעצם עומד מאחורי הסובב. התכנון הוא הרבוע. המחשבה היא בתוך התכנון (והתכנון מאיר בתוך המחשבה). הדבור הוא הקו, ובתוך הדבור כל דבר נברא כמו שאני רואה אותו ומרגיש אותו יש את המחשבה, המקיף, ה-ס, והתכנון הוא הרבוע.

תכנון הוא גם מלשון חשבון, לחשב משהו (כמו "ותֹכן לבנים תתנו"). זה השרש של כסלו – כס-לו, לחשב לו, כלומר מ-1 עד 36, שאם מחשבים זאת מה מקבלים? [666] זה הסוד, מה שמתגלה בחדש כסלו. אם כן, חדש כסלו הוא חדש של חשבון, וגם חדש של נצחון – עם החשבון של התורה מנצחים את היוונים.

כעת אפשר לשיר ולרקוד בעיגול דידן נצח.

תוספות אחר השיעור עבור המלמדים

לתלמידים הממולחים: נמשיך לכוס (לחשב) את 666, מ-1 עד 666 = 222111 = 333 פעמים 667, כפולה של 23, חיה, וגם של 37, יחידה, כאשר 333 ועוד 667 = 1000, והוא מפני ש-666 הוא בחינת שני שליש, היינו שלם ביחס לחצי, עיקר סוד החשבון, וד"ל.

ישנם עוד זוגות חשובים של מושגים ודימוים שהם על דרך סובב וממלא:

שמים-ארץ כל דבר שאני רואה ותופס הוא נקודת ארץ, ומסביב לו יש אין סוף שמים.

אמונה-דעת ("יסוד היסודות ועמוד החכמות", לפי הסבר הרבי הרש"ב במאמר הקודם שלמדנו) באמונה שלי אני מתקשר למחשבה הנעלמת של ה' בדעת שלי אני מתקשר לדבור הגלוי של ה'. "נפש חיה" של בריאת האדם מפרש רש"י "דעה ודבור".

חש-מל – חש לשון מחשבה ושתיקה, לך דומיה תהלה, אמונה פשוטה.

לאה-רחל – כמבואר בשיעורים לקמן[1].[1]. ה' כסלו ש"ז.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com