חיפוש בתוכן האתר

כ' מרחשון ע"ג – כינוס ילדים – הת"ת החסידי, כפ"ח הדפסה דוא

כ׳ מרחשון ע"ג – כפ"ח

האות של חדש חשון

כינוס ילדים ׳החדר החסידי׳ בכפר חב"ד

יום הולדת הרבי הרש"ב

מי יודע איזה יום היום? [כ' מרחשון]. כ' מרחשון, יום ההולדת של הרבי הרש"ב. כולם יודעים מי הוא הרבי הרש"ב? יש כאן תמונה שלו? הנה, כאן למעלה. תביא את התמונה של הרבי הרש"ב (הרב הרים אותה מול כל הילדים). לרבי הרש"ב יש יום הולדת היום. מה קורה ביום הולדת? המזל... [גובר]. המזל שלו גובר, אז הוא יכול לברך את כל הילדים.

הוא מברך את כולם שתהיה שנה טובה, שתלמדו הרבה תורה בשמחה, והוא מבקש מכולם שנלמד את החסידות שלו, ובכלל שנהיה חסידים יראי שמים ולמדנים. כעת נשיר ניגון של הרבי הרש"ב – ניגון ההכנה – נראה אם יודעים לשיר אותו.

יום ה-נ בשנה

מישהו זוכר מה האות של חדש חשון? [נ]. נכון. איזה תאריך היום? [כ]. כ' מה? [חשון]. איזה יום היום מראש השנה? כמה ימים יש בחדש תשרי? תשרי הוא תמיד חדש מלא, הכי הרבה ימים, אז כמה ימים יש בו? [30]. אם יש 30 ימים בתשרי ועוד 20 ימים עד היום – כמה ימים סה"כ מראש השנה? [50]. איזו אות היא 50? [נ]. אם כן, אנחנו ביום מיוחד: האות של חדש חשון היא נ, והיום, כ' חשון, הוא יום ה-נ של השנה. נשיר עוד ניגון.

נגנו "קול מבשר".

נון – האות של משיח

אמרנו שאת חדש חשון ה' ברא באות נ ושהיום הוא יום ה-נ של השנה, והיום של הרבי הרש"ב. מי יודע למה, מכל האותיות, האות נון היא אות של מלך המשיח? לכן החדש הזה הוא חדש של מלך המשיח. גם החוש של החדש הוא חוש הריח, החוש של מלך המשיח ("והריחו ביראת הוי'"). מישהו יודע למה האות נון קשורה למלך המשיח? יש למלך המשיח כמה שמות. [כי ינון הוא מלך המשיח, ואם מוסיפים י לנון נעשה ינון]. אתה זוכר את הפסוק? כתוב בתהלים "לפני שמש ינון שמו". "לפני שמש" ההתגלות של מלך המשיח, ומה השם שלו? "ינון שמו". ינון הוא האות נון.

מה הפירוש הפשוט של ינון? נון היא כמו נין, ומה הפירוש נין? "נין ונכד". היום נין הוא הבן של הנכד. יש פה מישהו שיש לו סבא-רבא? [לי יש]. אתה הנין שלו. כך אומרים היום, אבל בתורה כשאומרים נין הכוונה לבן, כי כתוב "נין ונכד" – קודם יש בן ואז נכד, הבן של הנין הוא הנכד. אבל נין הוא בן מיוחד, בן שעתיד להיות מלך – בן של מלך, שהוא יורש העצר, המלך הבא. לכן האות של המשיח היא נון. לפי זה, כל מה שקשור ל-נ קשור למשיח, כי היא האות שלו.

נון – נסים ונפלאות

למשל, מה יכול להיות ראשי התיבות של נון? יש שתי מילים מאד קשורות שכל אחת מהן מתחילה ב-נ, וכשמחברים אותם הם נו"נ. נסים ו... [נפלאות]. כמשיח יבוא כתוב "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". יש נסים, של יציאת מצרים, ויש נפלאות של מלך המשיח – נסים ונפלאות ר"ת נון.

איפה עיקר הנפלאות? איפה ה' שם את הנפלאות? יש נפלאות בעולם, בטבע, אבל איפה עיקר הנפלאות? כתוב "גל עיני ואביטה... [נפלאות מתורתך"]. אז איפה הנפלאות? [בתורה]. כמו שהאור הגנוז בתורה. כתוב "וירא אלהים את האור כי טוב" – כי טוב לגנזו – ואיפה ה' גנז את האור הראשון, שאדם מביט בו מסוף העולם ועד סופו? בתורה. אלה הנפלאות של התורה. על פי פשט, נסים הם בעולם, אבל עיקר הנפלאות הוא בתוך התורה, ויחד נסים ונפלאות – נון, נסים ונפלאות של מלך המשיח.

נון – נאמן

מה עוד נון? על משה רבינו – המשיח הראשון, הגואל הראשון – כתוב "לא כן עבדי משה בכל ביתי... [נאמן הוא"]. כתוב בגמרא שכל פעם שרואים את האות נ צריך לחשוב על משה רבינו, שהוא ה"נאמן".

מה פירוש נאמן – אם יש שני ילדים שהם נאמנים אחד לשני, מה הכוונה? שאם יש לך חבר נאמן אתה שומר את הסוד שלו, ובכלל שאף פעם לא תפגע לו ותמיד תעזור לו. משה רבינו הוא גם חבר נאמן – של מי? של הקב"ה. הוא לא מגלה את הסודות שה' מספר לו, הוא תמיד דואג לכבוד שמים – מרבה בכבוד שמים על ידי שממעט בכבוד עצמו, כי הוא הענו מכל אדם – וזו נאמנות. אז האות נ היא אות של נאמנות.

נון – דג

מה פירוש נון בארמית? [דג]. מה הקשר בין משה רבינו לבין דג? מה הקשר בין המשיח לדג? יש שני סוגי נשמות. יש נשמות שהן כמו "בהמות", "שור הבר", ויש כמו דגים, "לויתן". מה ההבדל? שניהם צדיקים גדולים. הנשמות שהן כמו שור הבר, מה עיקר הגדולה שלהם בתורה? כל אחד הוא גדול בתורה. במה גדול "שור הבר"? הוא רב גדול שפוסק הלכות, רב גדול בחלק הנגלה של התורה.

יש בתורה שני חלקים, חלק הנגלה וחלק הנסתר – גם נון, נגלה ונסתר. מי שגדול בחלק הנגלה של התורה נקרא "שור הבר", אבל מי שמאד גדול בחלק הנסתר של התורה – הסודות, החסידות, שהם ה"נפלאות מתורתך" – נקרא נון. משה רבינו נתן גם את הנגלה, אבל בעיקר את הנסתר. איך קוראים ליהושע, התלמיד שלו? [יהושע בן נון]. חוץ מהיותו נון אבא של יהושע, נון רומז גם למשה – שיהושע הוא התלמיד שלו ותלמיד נחשב כבן.

נון – נפילה

אם כן, מה אמרנו עד עכשיו? שנון ר"ת נסים ונפלאות; נון הוא נאמן, כמו משה רבינו; נון הוא דג – מי שלומד הרבה חסידות, שיכול לשחות בים.

עוד משהו ששייך ל-נ: מי שאומר "אשרי" כל יום יודע שהוא לפי אותיות האלף-בית (כל פסוק מתחיל עם אות אחרת, לפי סדר הא-ב), אבל אין שם פסוק שמתחיל ב-נ – למה? יש קודם מ, "מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור", ואחר כך ס, "סומך הוי' לכל הנופלים", אבל אין נ – למה? [כי נ מסמלת נפילה]. נכון, הרבה פעמים בתורה ה-נ היא נפילה, ולכן אין פסוק ב-נ, אבל מיד אחר כך בא הפסוק "סומך הוי' לכל הנופלים".

טוב ליפול? כתוב "שבע יפול צדיק וקם" – יש צדיקים שאוהבים ליפול, כי יודעים שאחר כך קמים, מגיעים ל"ואולך אתכם קוממיות", ודווקא כשיפלו יבוא בסוף משיח, מכל נפילות הצדיקים. בדרך כלל נפילה היא לא טובה, אבל יש נפילה של משיח – המשיח נקרא "בר נפלא", שכל הזמן נופל, "שבע יפול צדיק".

שלשה באים בהסח הדעת

מה יכולה להיות נפילה טובה? יש פסוק "כי נפלתי קמתי" – דווקא בזכות הנפילה הוא קם לתחיה. כשאני אומר ש'נפלתי' זה יכול להיות על משהו טוב? נפלתי על אוצר בלום – מה הכוונה? שפתאום מוצאים משהו שלא צפיתי לו, שבא בהפתעה. נפלתי על איזה רעיון גאוני. אם אתה רוצה לעשות משהו, יש איזו בעיה וצריך להושיע מישהו – לא יודעים מה לעשות בכלל, אתה נבוך – פתאום נופלים על משהו. מה הכוונה?

כתוב שיש שלשה דברים שבאים בהסח הדעת. מה המזל של חדש חשון? עקרב. כשעקרב פתאום מופיע, יודעים שהוא יבוא או לא יודעים? כתוב שהוא בא בהסח הדעת, לא חושבים עליו ופתאום הוא מופיע. מה עוד בא בהסח הדעת, בלי לחשוב עליו מקודם? מציאה, שמוצאים משהו חדש. מה עוד בא בהסח הדעת, בהפתעה גמורה, בלי שחושבים עליו קודם? משיח.

עוד סימן שמשיח שייך לחדש חשון, כי חשון הוא עקרב שבא בהסח הדעת וגם משיח הוא כמו עקרב שבא בהסח הדעת. מה הכוונה? שנופלים עליו, זו האות נ. כל דבר שבא בהסח הדעת, שפתאום מופיע בהפתעה, זה נקרא שנפלתי עליו – גם על מציאה נופלים, גם על עקרב נופלים וגם על משיח נופלים.

'לעלות על משהו' ו'ליפול על משהו'

יש ביטוי נוסף, ש'עליתי על משהו' – מה הכוונה? [שגיליתי אותו], גילתי משהו חדש. מה יותר גדול, 'לעלות על משהו' או 'ליפול על משהו'? יש לעלות לשמים ויש ליפול לארץ, מה יותר? מתאים לומר ש'עליתי על משיח'?! לא. מתאים לומר 'נפלתי על משיח'? כן, כי הוא בר נפלא.

אז מה יותר גדול, לעלות על משהו או ליפול על משהו? [ליפול]. למה? היום יום ההולדת של הרבי הרש"ב, הוא רוצה שנלמד חסידות, אז נסביר במילים של חסידות, ואחר כך יסבירו. לעלות על משהו היינו גילוי שבא מהחיה שבנפש, המקיף הקרוב (המקיף דאור ישר בלשון החסידות), אבל ליפול על משהו היינו גילוי שבא מהיחידה שבנפש, המקיף הרחוק (המקיף דאור חוזר) – הפתעה גמורה. לעלות על משהו היינו שחשבתי על משהו הרבה עד ש'עליתי על משהו', בא רעיון – זו הפתעה, אבל בעקבות היגיעה, לפי ערץ היגיעה. ליפול היינו הסח הדעת גמור, מציאה, שכמה שיגעתי מה שהתגלה הוא בלי ערך ליגיעה.

על מה אומרים 'להפיל'? להפיל גורל, כמו בפורים. גורל הוא למעלה למעלה מטעם ודעת, בלי שום דעת. אי אפשר לומר שעליתי על גורל, אלא רק שהפלתי גורל. הגורל בא מהיחידה שבנפש, "מה נעים גורלנו". מלך המשיח הוא הגורל, הוא נעים, והוא בא בהסח הדעת. לכן הוא משול לנפל. כל הדברים האלה קשורים יחד – נפלאות, נאמנות, נוני ימא ונפילה (של משיח).

אם כן, ה' יעזור לנו שנזכה לכל הנונים בזכות יום ה-נ, כף מרחשון, יום הולדת של הרבי הרש"ב, שפתאום יבוא מלך המשיח, פתאום 'ניפול עליו', על המציאה הזו, האוצר הבלום הזה של משיח, ובא לציון גואל.

אפשר לעשות ריקוד.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com