חיפוש בתוכן האתר

בע"ה י"ב טבת ע"ג – כינוס ילדים – ת"ת החסידי, כפ"ח הדפסה דוא

י"ב טבת ע"ג – כפר חב"ד

שנת המאתים לאדמו"ר הזקן

כינוס ילדים החדר החסידי׳ בכפר חב"ד

כ"ד טבת תשע"ג – מאתים שנה להסתלקות אדמו"ר הזקן

מי יודע של מי הניגון "אלי אתה" ששרנו? [אדמו"ר הזקן]. למה שרנו עכשיו ניגון של אדמו"ר הזקן? מה הוא שייך לחדש טבת? [ההסתלקות של אדמו"ר הזקן]. באיזה יום? [כ]. לא, אבל כ' הוא יום הילולא של מישהו מאד חשוב – הרמב"ם. הרבי רוצה שכולם ילמדו רמב"ם, וההילולא שלו ב-כ'. מתי ההילולא של אדמו"ר הזקן? [כד]. כ"ד טבת, נכון. היום י"ב טבת, ובעוד יב ימים יהיה כ"ד טבת – יום ההילולא של אדמו"ר הזקן. השנה הזו היא משהו מיוחד – כמה שנים להסתלקות אדמו"ר הזקן? [200]. בדיוק 200 שנה, מספר מאד חשוב.

"האלף לך שלמה ומאתים לנֹטרים את פריו" – הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן

נכתוב פסוק שקשור לכך על הלוח. יש פסוק בשיר השירים: "האלף לך שלמה ומאתים לנֹטרים את פריו". יש קשר בין אלף למאתים. השנה שנת המאתים לאדמו"ר הזקן, אבל הפסוק מקשר בין המספר אלף למספר מאתים.

מיהו "שלמה"? שלמה לשון שלמות, וכל מי שהוא שלם בעבודת ה', ביראת ה', הוא שלמה. מי ששלם ביראת ה' הוא שלמה (שלמה הוא מלך בירושלים – שלימות היראה), והוא זוכה לאלף אורות שנתנו למשה רבינו במתן תורה. ידוע במסורת החסידות – גם נכתוב על הלוח – ש-1000 בגימטריא ישראל בעל שם טוב. זה רמז שראשוני החסידים אמרו אותו. שכל אחד יעשה גימטריא ויראה ש-1000 שוה ישראל בעל שם טוב. אם כן, "האלף לך שלמה" אומר שמי ששלם זוכה להשראת נשמת רבי ישראל בעל שם טוב.

מה הפירוש "ומאתים"? כעת שנת ה-200 להסתלקות אדמו"ר הזקן. איך נפרש "לנֹטרים את פריו"? קודם כל, מה פירוש 'נוטר'? שומר. הנוטר הוא השומר. מה הוא "פריו"? מה הפירות של צדיקים? כל הילדים כאן צדיקים, "ועמך כֻלם צדיקים", וכל התורה והמעשים טובים שלכם הם הפירות שלכם.

מי הכי שמר על תורת הבעל שם טוב ופיתח אותה – גם את המעשים הטובים שלו, האהבת ישראל שלו, ואת יראת השמים שלו, אבל בעיקר שמר ופיתח את התורה שלו, תורת משיח? אדמו"ר הזקן.

כך נפרש את הפסוק: "האלף לך שלמה" – צריך להיות שלם ביראת ה', ואז זוכים לכל אלף האורות שמשה קבל במתן תורה, שבעצם היינו השראת נשמת ישראל בעל שם טוב – וכעת זוכים ל"ומאתים לנֹטרים את פריו", מאתים שנה לאדמו"ר הזקן ששומר את דרך הבעל שם טוב, מפתח אותה ומנחיל אותה לכל עם ישראל. שכל אחד ילמד בעל פה את הפסוק הזה, ויזכור את הפירוש שלו.

אחרי כל דבור נשיר ניגון. כעת נשיר שיר של הבעל שם טוב – מישהו מכיר? דווקא הפסוק הזה, בשנה הזו, מקשר בין אדמו"ר הזקן לבעל שם טוב.

עצם שנים להסתלקות אדמו"ר הזקן

כעת נשאל שאלה, שודאי שמי שלא בקי בתורה לא יכול לדעת את התשובה, אבל אחרי שנאמר את התשובה אני מקוה שתזהו את הפסוק – שלמדתם בתורה, בפרשת בראשית. השאלה: מה המילה הראשונה בתורה ששוה 200 – שנת ההסתלקות של אדמו"ר הזקן – מילה פשוטה של 3 אותיות שקשורה לבריאת אדם וחוה.

איך ה' ברא את חוה? מה ה' לקח מאדם הראשון כדי לברוא את חוה? [מהצד, ואז הכין את האשה]. אבל איך קוראים בחומש למה שהוא לקח מאדם הראשון? [צלע]. צלע פירושה צד. גם בגוף יש צלעות – בחזה – וצלע היא גם צד. קודם כל ה' הרדים את אדם הראשון, כי הוא עשה לו ניתוח. לפני ניתוח צריך להרדים את האדם – "ויפל הוי' אלהים תרדמה על האדם". ה' הרדים את האדם, ואחר כך לקח את הצלע ובנה-ברא ממנה את חוה.

אחר כך הוא הביא אותה לאדם, ומה אדם אמר? הוא הוסיף ל-צלע עוד י במספר. הוא אמר: "זאת הפעם עצם מעצמי וגו'". זו ההתפעלות הראשונה של אדם הראשון מחוה – התפעל ממנה מאד, כי היא בת הזוג שלו, החצי השני שלו – והדבר הראשון שהוא אמר היה "זאת הפעם עצם מעצמי".

כמה שוה עצם? זו מילה מאד חשובה בחסידות. כל אחד יראה איך לעשות גימטריא – ע שוה 70, צ שוה 90, ם שוה 40, וסך הכל 200. עצם מתחיל עץ, ויש עוד מ. מה פירוש האות מם? אש? עפר? משהו ששותים הרבה פעמים ביום [מים]. כשמשקים את העץ במים מקבלים עצם, ששוה בדיוק 200.

יש כלל גדול ש"הכל הולך אחר הפתיחה" – ה-200 המקורי בתורה הוא המלה "עצם". השנה הזו עצם שנים להילולא רבא של אדמו"ר הזקן. כלומר, העצם שלו מתגלה. צריך להבין שאותו עצם מתגלה השנה – צריך להתכונן. יש עוד 12 יום להתכונן לגילוי העצם של אדמו"ר הזקן.

גילוי העצם הבלתי מתחלק

מהו עצם? כשאני אומר 'עצמי', מה הכוונה? עצם הוא הדבר בעצמו. אפשר לחלק את העצם לחלקים שונים? אם אני אומר 'אתה בעצמך' או 'אני בעצמי', אפשר לחלק את זה לכמה חלקים? לא. כמו בסיפור המפורסם של אדמו"ר הזקן ונכדו אדמו"ר הצמח צדק – כאשר הצמח צדק שאל "איפה סבא?!", היינו איפה סבא בעצמו, איפה העצם שלו. הבעל שם טוב אמר ש"כל עצם בלתי מתחלק" ו"אם אתה תופס בחלק מן העצם אתה תופס בכולו". אם נדמה לך שתפסת חלק מהעצם, תפסת את כל העצם.

אלה כללים מאד חשובים של החסידות, מהבעל שם טוב ("האלף לך שלמה" – שלימות העצם משתקפת במספר 1000), שאדמו"ר הזקן מסביר ("ומאתים לנטרים את פריו"). בהמשך החדש הזה צריכים ללמוד את הכללים האלה.

איך קוראים לאדמו"ר הזקן? מה השם שלו? [שניאור]. שניאור פירושו שני-אור, מה שני האורות של אדמו"ר הזקן? איך קוראים לו? בעל התניא והשלחן ערוך. התניא הוא אור הנסתר והשו"ע הוא אור הנגלה. הוא היה הכי גדול בשניהם, אבל אלה עדיין שני אורות. מה מתגלה בשנת המאתים? האור יוצא מן העצם (כך אומרים בחסידות). מה שמתגלה בשנת המאתים, ששני האורות של אדמו"ר הזקן – שניאור – הם עצם אחד, וכל עצם בלתי מתחלק.

כשלומדים תניא גם לומדים נגלה, כשלומדים שו"ע של אדמו"ר הזקן גם לומדים חסידות, כי באמת הכל עצם אחד. זה מה שמתגלה השנה בכ"ד טבת, הילולת אדמו"ר הזקן. את זה צריכים להסביר – שיש עצם, ואור, שני אורות, אך הכל יוצא מעצם אחד. לכך אדם הראשון התכוון.

הוא אמר שנראה שאני וחוה הם שני דברים, שני אנשים, חתן וכלה, איש ואשה, אך ההתפעלות שלו היתה שאני וחוה – וכך צריכים להיות כל אבא ואמא – בעצם עצם אחד, אותו עצם, אותו דבר ממש. מכך הוא כל כך התפעל, שאני ואת עצם אחד, ו"כל עצם בלתי מתחלק" ו"אם אתה תופס בחלק מן העצם [כלומר, שאתה תופס את אדם בלי חוה או את חוה בלי אדם] אתה תופס את כולו [את שניהם]".

כ"ד טבת (מדי שנה) – סוד העצם

הכוונה הזו של העצם שייכת לשנה הזו, אבל נכונה תמיד, וקשורה תמיד לכ"ד טבת, יום ההילולא של אדמו"ר הזקן. מי זוכר באיזו אות ה' ברא את חדש טבת? [ע]. נכון, האות הראשונה של עצם.

יש כלל – שאיני יודע אם אתה יודעים – שמשהו מיוחד קורה ביום ה-כד של כל חדש. יום ה-כד של כל חדש הוא תחלת ההיקף שבו כלול ראש החדש הבא. אחד מגדולי הראשונים, רבינו הרשב"א, כותב שכל הימים שבתוך היקף אחד – שבוע אחד – קשורים, ובמיוחד היום הראשון של ההיקף והיום האחרון של ההיקף.

אם כד הוא היום הראשון של השבוע, מה היום האחרון? נספור: היום השביעי הוא ל – וה-ל של כל חדש הוא ראש חדש הבא. כתוב ש-כד בכל חדש הוא כמו "שבת מברכין", שביום ה-כד כבר מברכים ומקבלים התנוצצות של החדש הבא. כלומר, ביום כד טבת כבר מתנוצץ ראש חדש שבט.

מה האות של חדש שבט? מי "אוכל לשובע נפשו"? "צדיק אוכל לשובע נפשו". מה החוש של חדש שבט? חוש האכילה. מי אוכל כמו שצריך? [צדיק]. צדיק, "ועמך כֻלם צדיקים". מה האות של חדש שבט? [צ]. אז מה קורה בכ"ד טבת? זה עדיין טבת, האות ע, אבל כבר מתחילה להתנוצץ האות של החדש הבא, שבט, צ. אז איזה יחוד נעשה בכ"ד טבת? עץ.

אבל יש גם אות של כל שלשת חדשי החורף – כל "ימות הגשמים" – מהי? איזו אות קשורה למים? מ. אז מה שמחבר את שני החדשים הללו הוא האות מ. לכן, בכל שנה ושנה, בכ"ד טבת יש את הסוד של המלה עצם – "זאת הפעם עצם מעצמי". אבל בפרט סוד זה מאיר מאד חזק בשנה הזו, שנת ה-עצם, "מאתים לנוטרים את פריו". את כל זה אפשר ללמוד בהמשך ולהתבונן בכך לעומק. נשמע עוד ניגון. אנחנו מתכוננים לעצם – בעצם הכוונה שהכל הוא דבר אחד ממש.

גילוי ה"קדמון" בשנת המאתים

כעת נלמד עוד מלה אחת ששוה 200 – מלה מאד חשובה בחסידות. יש מלה שקשורה למלה עצם, והרבה מופיעה בחסידות, שגם שוה 200: קדמון. מי קדמון? יש רק אחד שהוא קדמון. קדמון פירושו שתמיד היה – מי תמיד היה? יש רק אחד [ה']. הקדוש ברוך הוא.

מה אדמו"ר הזקן, בעל ההילולא, מלמד אותנו בתחלת פרק ב בתניא? כל יהודי הוא "חלק אלוה ממעל ממש". ומה הבעל שם טוב אמר? "כשאתה תופס בחלק מן העצם אתה תופס בכולו". אז גם הנשמות של עם ישראל, כולן, הן גם "קדמון" כמו שה' קדמון כך כל חלק ממנו. באמת כל יהודי קדמון, כי כולם חלק מהעצם של ה',

אבל מתי מתגלה שהצדיק קדמון? יש לומר שזה מתגלה ביארצייט ה-200 שלו, כי אם אחרי 200 שנה עדיין חושבים עליו והוא עדיין בראש של כולם – אפילו שנפטר לפני 200 שנה, אנחנו עדיין חיים ממנו, מתורתו, מכל מה שהוא הנחיל לנו – סימן שהוא קדמון. בשבילנו מי שלפני 200 שנה – תמיד היה. אחרי 200 שנה מרגישים שהצדיק הזה בעצם תמיד היה, מאז שה' ברא את אדם הראשון, וגם לפני כן, כי כל נשמה היא "חלק בורא שנעשה נברא".

הכל משפטים שצריכים ללמוד בעל פה: כמו שהיהודי הוא "חלק אלוק ממעל ממש" הוא "חלק בורא שנעשה נברא", והבורא הוא קדמון, ולכן גם הנשמה היא "קדמון". זה מתגלה בסיום 200 שנה לצדיק, כשהוא עדיין בראש מעינינו, מחיה אותנו בהשראתו ותורתו – סימן שהוא קדמון, כי הוא עצם. באמת כולנו עצם, כל היהודים, אבל זה מתגלה אצל הצדיק בשנת ה-200.

כל קדמון נצחי – גילוי המשיח

לחיים לחיים, שנזכה לכל הסודות של עצם – "כל עצם בלתי מתחלק" ו"העצם כאשר אתה תופס בחלקו אתה תופס בכולו" והעצם הוא קדמון, תמיד היה. יש כלל גדול ש"כל קדמון נצחי" – דבר שתמיד היה תמיד גם יהיה – וידוע ש-קדמון נצחי בגימטריא משיח. אם הוא קדמון הוא אוטומטית נצחי, ואם הוא קדמון-נצחי הוא אוטומטית משיח. ר"ת קדמון-נצחי הם קן. איפה המשיח יושב? בתוך הקן, בתוך "קן צפור", זה ההיכל בו המשיח נמצא. הקדמון, שהוא העצם, מתגלה בכ"ד טבת השנה באופן מיוחד.

כעת נעשה ריקוד, כמו שהיינו רוקדים לפני שה' ברא אותנו – כשהיינו חלק מהבורא ממש, לפני שהוא עשה אותנו נבראים. זוכרים ודאי את הניגון שנגנו אז, לפני הצמצום הראשון – את הניגון הזה בבקשה תנגן... [ניגנו "אכן אתה אל מסתתר"].

סוד ה"קדמון" ושבט דן

נשאל עוד שאלה אחת לפני שנלך: מי השבט של חדש טבת? [דן]. בתוך המלה קדמון, יש אותיות דן? [כן]. יש עוד שבט מ"שבטי י-ה" שנמצא בתוך המלה קדמון? לא. סימן שיש משהו מאד מיוחד בדן שקשור לקדמון.

מי יכול לומר לי לא רק איך דן נמצא בתוך קדמון, אלא גם שוה קדמון (200). ד שוה 4 ו-ן 50, אבל יש חשבון ש-דן שוה מאתים. איך אפשר לעשות זאת? יש כאן 4 ו-50 – איך מ-4 ו-50 אפשר לעשות 200? [4 כפול 50]. יפה מאד, כשיש שתי אותיות אפשר לא רק לחבר אותן יחד, אלא גם להכפיל אותן יחד. אז דן שוה ד פעמים ן – כמה זה? בדיוק 200, קדמון. אז דווקא בשבט דן – שהוא "המאסף לכל המחנות", נמצא מאחורה, אבל – יש משהו שהוא קדמון, שהוא העצם של כולם.

נתבונן במלה קדמון באופן מפורט: כמה 50 יש באות ק של קדמון? 2, אחר כך יש האותיות האמצעיות של קדמון, אותיות דמו, ששוות עוד 50, ובסוף יש את האות ן של קדמון – שגם שוה 50. אז רואים במלה קדמון את החלוקה ל-ד פעמים נ – בדיוק הסוד של דן.

שכולנו נתקשר בחדש הזה לשבט דן, היהודים הפשוטים שהבעל שם טוב אוהב – "האלף לך שלמה". מי שהתעצם בכך עוד יותר, וגלה שגם כל יהודי הכי פשוט הוא גם גאון, בתורת הנגלה ובתורת הנסתר, הוא אדמו"ר הזקן שנוטר את פריו של הבעל שם טוב. שיהיה חדש טוב, חדש שמח, שנזכה לרקוד עם אדמו"ר הזקן, עם כל הרביים, יחד עם הרבי – עם כולם נרקוד בריקוד הקדמון.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com