חיפוש בתוכן האתר

י"ג שבט ע"ג – ירושלים עיקרי מדות הלב הקלטת פתיחה לסמינר במקסיקו הדפסה דוא

י"ג שבט ע"ג – ירושלים

עיקרי מדות הלב

הקלטת פתיחה לסמינר במקסיקו

שלום לכולם. כמו תמיד, אני מאד שמח שיש סמינר של לימוד הקבלה והחסידות במקסיקו. שזה יפרח, גם באיכות וגם בכמות.

חסד-גבורה-תפארת – שלשת האבות

הנושא של הסמינר היום הוא עיקרי מדות הלב – החסד, הגבורה והתפארת. בתור שרשי נשמה, הספירות האלה הן כנגד שלשת האבות – אברהם, יצחק ויעקב.

כתוב שאברהם הוא אור ישר, אור שיורד מלמעלה, כמו אחד שעושה חסד עם הבריות, מעניק הרבה טוב לכולם.

גבורה היא צמיחה מלמטה למעלה. עיקר הגבורה, שכאשר יש לאדם משהו שמקשה עליו – קושי נפשי – הוא מסוגל להתגבר ולעלות מלמטה למעלה. לכך קוראים אור חוזר. כל אדם בעולם הזה נקלע למצבים שקשה לו להתנער ולקום מהם, אבל כתוב "שבע יפול צדיק וקם". הגם שלצדיק יש לפעמים נפילות בחיים, יש לו קצת חשך בחיים, הוא יכול תמיד לקום מהחשך ולצאת לאור. זו בחינת יצחק, גבורה בנפש.

המדה הממוצעת ביניהם היא בעצם מה שנולד מתוך זווג שתי המדות האלה, התפארת, יעקב אבינו שהוא מדת הרחמים. מדת הרחמים היא היכולת להרגיש בדיוק את המצוקה של הזולת ולהזדהות אתו. כמו שהגבורה היא הכח לקום מתוך המצוקה והחשך, התפארת היא הכח להרגיש את המצוקה של הזולת ולתת לו כח לקום. כלומר, הרחמים ממזגים את שתי התכונות, של החסד מלמעלה למטה והכח של הגבורה לקום מלמטה למעלה.

אור ישר, אור חוזר ואור חדש

כעת אנחנו יוצאים מפרשת בשלח, שם יש שלשה פסוקים – "ויסע... ויבא... ויט..." – מהם יוצאים עב שמות קדושים של ה'. בכל פסוק יש עב אותיות והסוד שלהם הוא אור ישר, אור חוזר ושוב אור ישר – שהוא בעצם אור חדש שמתגלה וצומח מתוך המפגש של האור הישר הראשון והאור החוזר. כשיש את המדות האלה יחד יוצאים כל השמות של הקב"ה, שהם כל הכח והיכולת "לתקן עולם במלכות שדי". לכן כתוב ש"אין קורין אבות אלא לשלשה, אברהם יצחק ויעקב", שהם ראשי המדות, חסד גבורה ותפארת.

שלש המדות – "רוח אלהים"

כשעושים גימטריא של חסד-גבורה-תפארת מקבלים מספר מושלם, 1369, 37 ברבוע. בפרשת השבוע, פרשת יתרו, בפרשיה שהיא הרקע שלפני עשרת הדברות יש 1369 אותיות, בגימטריא "ורוח אלהים מרחפת על פני המים", הסוף של הפסוק השני של התורה, וחז"ל מלמדים אותנו כי "רוח אלהים" שמרחפת על פני המים היא "רוחו של מלך המשיח". הפרשיה הזו מתחלה "בחדש השלישי", כולל את שלש המדות חסד-גבורה-תפארת (שהן גם מכוונות כנגד שלשת החדשים הראשונים של השנה, ניסן אייר וסיון), ולכן יש שם את המספר שלהם, 37 (יחידה) ברבוע, שהוא "ורוח אלהים מרחפת על פני המים".

שוב, שהסמינר יצליח, וכן ירבו התלמידים והתלמידות שבשמחה רבה יעסקו בקבלה ובחסידות, וכאשר נפיץ את האור אזי "ורוח אלהים מרחפת על פני המים", רוחו של משיח, תתגלה אצלנו בפועל ממש.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com