חיפוש בתוכן האתר

קבלת פנים אברהם-אביעד וקטיה-הדר שי' קלכהיים - כ"ו מנחם-אב ע"ו – בית שמש הדפסה דוא

בע"ה

כ"ו מנחם-אב ע"ו – בית שמש

קבלת פנים אברהם-אביעד וקטיה-הדר שי' קלכהיים

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

נגנו "קול דודי".

שמות החתן והכלה – "מקומו של עולם"

לכבוד החתן והכלה נאמר גימטריא אחת, היחוד של שמות החתן והכלה: המספר שלכם יחד הוא 668 (אברהם אביעד = 335, קטיה הדר = 333, על החתן להעניק לכלה את שני הכוללים שלו – המתחברים עם שני הכוללים שלה – ואז יהיו "שוים בקומתם").

כמובן, בכל מספר יש כמה וכמה לשונות, פסוקים או מאמרי חז"ל. כאן מה שהכי תפס את העין שלי הוא ביטוי ידוע של חז"ל, כינוי של הקב"ה. על הפסוק "הנה מקום אתי ונצבת על הצור", שה' אומר למשה רבינו, חז"ל דורשים ש"הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו", ושמה משה רבינו נסתר, שם הוא רואה את אחורי ה', "ופני לא יראו" אבל הוא רואה את האחורים, שהם השגחת ה' בעולם שלנו. הביטוי "מקומו של עולם" הוא הגימטריא שלכם. כלומר, אברהם אביעד קטיה הדר = "מקומו של עולם".

הגאולה – הפיכת העולם למקומו של ה'

נחבר לגימטריא ווארט חשוב בחסידות: המשכיל הגדול ביותר בחסידות, בכל תולדות החסידות, הוא רבי אייזיק מהומיל. הוא אומר שאחד מסימני משיח, הגאולה, הוא שעד הגאולה ולא עד בכלל "הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו", כלומר שהעולם לא יכול להכיל את גילוי עצמות ה', אבל הוא מכיל את העולם כולו – העלם העולם אינו מסתיר בפניו כלל וכלל אלא "אתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא משנברא העולם", "אני הוי' לא שניתי". אכן הוא מכיל את העולם, אבל העולם לא כלי כדי להכיל את עצמות ה', מה ש"את השמים ואת הארץ אני [ממש] מלא", אבל לא מתגלה בעולם. אבל לעתיד לבוא, כך אומר רבי אייזיק, "הוא מקומו של עולם והעולם מקומו" – זו הגאולה, שהעולם הופך להיות מקום שיכול להכיל את "מקומו של עולם", את ה'.

הברכה לכם שהבית שלכם, מקדש מעט, מקום להשראת השכינה, יהיה מקום שיכיל את מקומו של עולם.

גילוי שם הוי' במקום

האריז"ל כותב שמקום הוא שם הוי' ברבוע פרטי – כל אות ברבוע – שם הרחמים, שם העצם, שם המפורש. ב"מקום" מתגלה שם הוי', בסוד "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" (עוד גימטריא שלכם, מתחלת שירת האזינו: "[כי] שם הוי' אקרא [הבו גדל לאלהינו]").

הברכה שמהרגע הזה אתם יחד – ב"אהבה ואחוה שלום ורעות" (אתם גם שוים "בית אהרן", בית של אהבה רבה) – תבנו בית נאמן בישראל, שיכיל את ה"שכינה ביניהם" – "עיקר שכינה" – בבית. שהעצמות תופיע בבית שאתם בונים בעולם הזה, בתחתונים (כפירוש חז"ל על "'באתי לגני אחתי כלה'... עיקר שכינה בתחתונים היתה"), למטה, העולם הזה עם כל ההעלם שלו – שעצמות ה' תתגלה שם. זה "מקומו של עולם". שיהיה בסימן טוב ובמזל טוב, מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' הטוב.[א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com