חיפוש בתוכן האתר

עצתה של רות (חלק שני – שאלות ותשובות) - כ"ה תמוז ע"ו – נצח ישראל, ירושלים הדפסה דוא

בע"ה

כ"ה תמוז ע"ו – נצח ישראל, ירושלים

עצתה של רות (חלק שני – שאלות ותשובות)

שיעור חדשי באנגלית

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

ה. שאלות ותשובות בעניני היחס לאומות העולם ולגרים

מציאת בעלי הפוטנציאל לגיור על ידי הפצת תורה

שאלה: הרב אמר שצריכים לגייר את כל מי שיש בו פוטינציאל של גיור. איך מוצאים אותם  ואיך – למעשה – דואגים לגיור שלהם כהלכה?

תשובה: מוצאים על ידי הפצת התורה לכל באי עולם. הגרים צריכים 'למצוא' את עצמם, אך מה שאנחנו יכולים לעשות הוא לעורר מלמעלה, להפיץ את האור של התורה בכל העולם. היום כל אחד, כל 'רות' בכח, יכול להתחבר לאינטרנט ולמצוא שם דברי אמת, דברי תורה. הכל מכוון מלמעלה, בהשגחה פרטית, ואם אנחנו עושים את המאמץ להאיר את האור של התורה בכל העולם – כל מי שצריך למצוא אותו ימצא אותו. הכל שזור בעולם הזה, וכשהם מגיעים לאור הרצון הפנימי שלהם מוצא ביטוי והם מתעוררים להתקרב לה' ולתורתו.

אז, כשהם מביעים רצון, עלינו ללמוד מנעמי את מי לקרב ואת מי לדחות (הכל באהבה). בתחלה, צריכים לדחות את מי שבא להתקרב שלא כדאי לו, ובאמת למי שרוצה להתגייר לשם תועלת אישית לא כדאי להתגייר. אבל יש מי שכן כדאי לו, וכשמתקרבים לימות המשיח הפרופורציה משתנה ויש יותר ויותר שרוצים להתגייר לשם שמים, רואים שהוא כנה – ואז אין שום שאלה לפי הלכה. צריכים חוש להרגיש את הכנות של מי שמבקש להתגייר, ואין גר שמבטא זאת יותר מרות שאמרה "באשר תלכי אלך וגו'", לא אעזוב אותך. כשנקודת הכנות הזו נמצאת צריכים לחבק בשתי ידים את הנשמה הזו ולקרב אותה לתורה. יש היום מליוני גרים כאלה בפוטנציאל.

גרי צדק וגרי תושב

שאלה: מה עם גרים שאינם גרי-צדק, כדוגמת ארוונה שעזר לדוד לבנות את בית המקדש ובלעדיו לא היה את מקום המקדש?

תשובה: יש שני סוגים של גרים. יש גרים שנקראים גרי-צדק, כמו רות, שמקבלים את כל התורה והמצוות. יש גרים שמקבלים את שבע מצוות בני נח, וכאשר כל ישראל על אדמתם הם יכולים לגור כאן ועלינו גם לדאוג להם בהטבות סוציאליות, זו אחריותנו, והם נקראים גרי תושב – עוד רמה של גרות, שמתאימה לכולם. מה שאמרנו קודם, שיש לאחת משתי נשמות פוטנציאל להתגייר, הכוונה היתה להיות גר-צדק – לנשמה השניה, לכל האנושות, יש פוטנציאל להיות מחסידי אומות העולם (וגרי תושב), להיות מה שהיום קוראים "בני נח", על ידי קיום שבע המצות שנתנו לנח וכל צאצאיו אחריו. התורה אומרת שכולם יגיעו לכך – לא תשאר אף נשמה שלא תעבור גיור מלא או לפחות יגיעו להיות גרי תושב.

שאלה: מה יהיה עם האומות לעתיד לבוא?

תשובה: כל האומות יתגיירו – או שיהיו גרי-צדק או שיהיו חסידי אומות העולם. יש דעה אחת בחז"ל שבסופו של דבר כולם יהיו גרי צדק, שכולם יהיו יהודים.

הזמנת גוים לסעודת שבת

שאלה: אני בשבת נוהג לא להזמין לסעודה לא יהודים וגם מי שלא התגייר על פי ההלכה. האם עלי להתחיל להזמין?

תשובה: קודם כל, אני מאחל שיהיה לכם הרבה אמצעים והרבה מקום להזמין הרבה אורחים לשלחן שבת. אם הם אינם יהודים, יש הלכות איך להזמין ולארח אינם יהודים, אבל הכלל שעלה מכל מה שדברנו היום הוא שאם רואים מישהו שחשים שהוא רוצה בכנות לדעת יותר על תורה ולהתקרב לה' אחד של היהדות זו מצוה גדולה מאד לעזור לו ולקרב אותו בכל דרך אפשרית, להזמין אותו, לדבר איתו.

היחס לגוי בנשואי תערובת

שאלה: מה היחס בנישואי תערובת בן הגוי/ה שמתגייר/ת לבן הזוג שאינו שומר תורה ומצוות?

תשובה: דברנו על רות, שבתחלה התחתנה בנישואי תערובת. בשעת גיורה בעלה כבר לא היה בחיים, אבל אם הוא היה בחיים היא עם הרצון החזק שלה היתה מחזירה גם אותו. הרבה פעמים גר הצדק מחזיר בתשובה גם את בן הזוג. מה שמעורר את הגר להתגייר הוא העל-מודע של בן הזוג היהודי, שעזב את דרך היהדות רק במודע שלו ולא בעל-מודע. העל-מודע פעל על הגיורת, והיא יכולה באופן מודע להחזיר אותו ולתקן את המודע שלו.

המעמד ההלכתי של המוסלמים

שאלה: יש מוסלמים שחיים בישראל ומחוץ לישראל ומקיימים שבע מצוות מכיון שכך כתוב בקוראן. מה המעמד שלהם?

תשובה: המעמד שלהם אינו של גר תושב ואפילו לא של חסיד אומות העולם. יתכן שיש ביניהם כאלו שנקראים חכמי אומות העולם. זו הגדרה של הרמב"ם. עד שהוא לא מקבל את האור והלימוד והבהירות של התורה אינו מחסידי אומות העולם. אפילו ההגדרה הבסיסית של אמונה בא-ל אחד על פי הקוראן, האיסלאם, היא מונותואיזם רק יחסית לאומות העולם. כפי שמסבירים האחרונים, אי אפשר להשוות זאת לתפיסת "הוי' אחד" שמוגדרת ביהדות. עד שהגוי לא מכיר את המקור ממנו באים הדברים הוא לא נקרא חסיד אומות העולם. הוא יכול להיות חכם מבין האומות, אבל לא חסיד אומות העולם, כך אומר הרמב"ם.

"גם בעיני יפלא" – נשמות הגרים כתכלית הבריאה

שאלה: הרב דבר על פי הפסוקים בדברי הימים על כך שה' התייעץ כביכול עם הנשמות האלה. לכאורה היה יותר מתאים שהוא יתייעץ עם נשמות של צדיקים. אפשר להסביר יותר איך הוא התייעץ עם נשמות כאלה שבעצמן צריכות תיקונים כל כך גדולים?

תשובה: השמות המופיעים בפסוקי דברי הימים שלמדו אכן רומזים לכל אישי משפחת אלימלך, אבל בסוף שכתוב שה' מתיעץ עם נשמות האם לברוא את העולם חז"ל מפרשים שזה הולך בפרט על נשמת רות המואביה. זכריה הנביא אומר שבזמן הגאולה, בזמן של משיח, הגאולה תהיה פלא גם בעיני ה' – "גם בעיני יפלא". ה' יודע הכל, הוא מתכנן הכל ומשגיח על הכל בהשגחה פרטית, אז איך יתכן שמשהו יהיה פלא בעיניו? כמו שאמרנו קודם, יש דברים כל כך נפלאים שה' ברא את העולם לשם כך, כדי לראות איך הם קורים – בקושי יכולתי להאמין בעצמי שהדברים האלה שבראתי באמת יקרו. למה קוראים לבריאה "מעשה בראשית", זה נשמע כמו 'מעשה' מסיפורי מעשיות? מה שה' באמת רוצה לעבוד-לעשות הוא שנשמה אבודה לגמרי תחזור – זה הפלא שהרמב"ם אומר על של אברהם אבינו, הגר הראשון. הפלא הזה יותר גדול מכל דבר אחר, ולשמו ה' ברא את העולם. לכן הוא מתייעץ עם נשמת רות, עם אמה של מלכות.

כל הנשמות הן מהספירות העליונות, והנשמה של רות היא מהמלכות – היא "אמה של מלכות". הכל נברא בשביל הספירה האחרונה, "סוף מעשה במחשבה תחלה", המלכות. מלכות היא גר-צדק, המלכות היא דוד המלך והיא מלך המשיח. המלך לא נראה 'מאה אחוז' בעיני גורם חיצוני, לכך אומרים שיש למלך "קופה של שרצים" מונחת לו מאחוריו. אפילו למשיח עצמו יש ביחוס שלו דברים שאינם טובים. אחרת הוא לא יכול להיות מלך, כי זה שומר על השפלות שלו. מלך צריך להיות ענו, שפלות היא הפנימיות של המלכות – מלכות דוד – והוא בא מיחוס שמתחיל מגיורת. זו גיורת שנשמתה כל כך מיוחדת, שהיא בעצם תכלית הבריאה.

ו. שאלות ותשובות כלליות

שינויים גנטיים למניעת מחלות

שאלה: הרב דבר בתחלת השיעור על הבריאה. מה הרב אומר על שינויים גנטיים למניעת מחלות?

תשובה: הקב"ה עצמו התייעץ. גם אנחנו צריכים להתייעץ – להתייעץ עם רבנים מה מותר ומה אסור. העקרון הוא שכל הטכנולוגיה נבראה לכבוד ה', למטרה טובה – כפי שהרבי הדגיש, שלהכל התפתחות במדע יש תכלית טובה –  והכל נועד לקדם את היעדים של תורת אמת, לפי הדרכת ההלכה. כל מה שמותר על פי תורה בוודאות צריך להשתמש בו לטובת האנושות ולמניעת מחלות. כשמשיח יבוא הוא ירפא את כל החולים, כמו שכל עם ישראל התרפא לפני מתן תורה. דבר ראשון שמשיח יעשה הוא לרפא את חולי הנפש, זה השלב הראשון, ואחר רפואת מחלות הנפש הוא ימשיך לרפא את כל החליים של הגוף.

התקדמות הצניעות מגלגול לגלגול

שאלה: האם רות נהגה באופן לא צנוע כשהיא שכבה למרגלות בעז? האם אפשר ללמוד מזה על היחס הנכון בין נשים לגברים לפי היהדות?

תשובה: בקבלה כתוב שבעז ורות הם גלגול של יהודה ותמר. כדי ללדת ילדים מיהודה תמר היתה צריכה להתחפש לזונה ולפתות את יהודה, ומזה נולד זרח ופרץ. פרץ הוא ההתחלה של המשפחה של דוד המלך, ממנה בא משיח (כמסופר בסוף מגלת רות). אחר כך הם באו בגלגול בבעז ורות. רות פעלה בבטול גמור לנעמי חמותה, ששלחה אותה רק לעורר את בעז לשאת אותה על פי תורה. זו חזרה משופרת – הרבה יותר מתוקנת – על הסיפור שקרא בגלגול הקודם של יהודה ותמר.

יש לסיפור הזה גלגול עוד יותר מוקדם, של בנות לוט, האחיין של אברהם, ששכבו עם אביהן ומכך נולד מואב (שממנו יצאה רות, וכן נעמה העמונית מהאחות הצעירה, ה"פרידה טובה" שיצאה מעמון, אשתו של שלמה המלך, אם רחבעם, שגם ממנה יוצא משיח). זו האחות הבכירה שנתנה לאביה יין ושכרה אותו וכו' ומשם נולד מואב. הגלגול הראשון הוא אצל לא יהודים, והם עצמם חזרו אצל יהודה ותמר ובפעם השלישית בבעז ורות – כל פעם היחס בין המינים משתפר, כך האריז"ל מסביר. איך בדור שלנו? אפילו יותר טוב מזה (הבת לא צריכה כלל לשכב למרגלות הבחור וכיוצא בזה על מנת לעוררו לשאת אותה לאשה).

שאלה: האם בין זוגות מאורסים אסור שיהיה מגע פיזי? רואים בתנ"ך, עוד לפני התפתחות ההלכה, שיש מקרים של מגע גופני.

תשובה: לא כל כך ברור שמה שנאמר בשאלה לגבי התנ"ך נכון. בכל אופן, איסור נגיעה לפני הנישואין הוא הלכה ויש להקפיד עליו. כדי להבין את הסיבות, במיוחד את הסיבות הנפשיות, שעומדות מאחורי האיסור צריך להאריך – יש חוברת שכתבנו רק בנושא הזה, של מגע פיזי לפני הנישואין ולמה צריך להשמר ממנו. מי שרוצה ללמוד יותר על הנושא מוזמן לקרוא את החוברת הזו, "איסור נגיעה".

עבודת התשובה בימי בין המצרים

שאלה: במה הרב ממליץ להשתפר בימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב?

תשובה: בין י"ז בתמוז לתשעה באב (כולל) יש 22 ימים שמכוונים כנגד 22 אותיות האלף-בית. כאשר אנחנו אומרים וידוי חוזרים על כל אותיות האלף-בית לפי הסדר – אשמנו, בגדנו, גזלנו וכו'. כל אחד יכול וצריך למצוא כל אחד מהדברים בעצמו, גם אם בדקות שבדקות. אם כן, בצורה מאד יפה מוגדר לנו לאיפה להפנות את תשומת הלב שלנו בכל אחד מ-22 הימים ובמה עלינו לבטא את התשובה שלנו אל ה'. ובנוסף להגדרה המדויקת הזו, אלה ימים של תשובה אל ה' ולהתפלל לה' שיבנה את בית המקדש, עליו נאמר "כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים", שנזכה לראות את הבית נבנה וכל אומות העולם באות לעבוד את ה' "שכם אחד".

שאלה: הרב דבר על 22 הימים בין י"ז בתמוז ל-ט' באב כנגד 22 האותיות. מה עם חמש האותיות הסופיות?

תשובה: אתה לא רוצה להוסיף לנו עוד ימים של אבלות... 22 הם מספיקים. האותיות הסופיות כלולות באותיות הרגילות שלהן. רק לפעמים הן עומדות בפני עצמן, גם מבחינת הגימטריא, אבל בדרך כלל הן נחשבות כמו האותיות הרגילות. חז"ל אומרים שהאותיות האלה הן התפתחות מאוחרת יותר ("צופים אמרום"), אבל ככלל יש 22 אותיות. חמש האותיות הכפולות – רגילות וסופיות – רומזות לחמש גאולות, גאולת אברהם, גאולת יצחק, גאולת יעקב, הגאולה ממצרים, והגאולה של האות צ הכפולה היא הגאולה לנו אנו מחכים, ביאת המשיח, עליו נאמר "צמח צדיק", "צמח שמו ומתחתיו יצמח". האותיות האלה הן מדרגות של גאולה.

מציאות היהודים בחו"ל כשליחות

שאלה: הרב דבר על משפחת אלימלך שברחה מהארץ בגלל הרעב ושלמה מחיר אישי כבד. מתי אפשר לעזוב את הארץ מבלי להענש? האם אפשר לבקר בארץ (ולחזור לחו"ל) בלי לבקש עונש?

תשובה: היות שיש היום יהודים מפוזרים בכל העולם כולו, מי שנוסע לעזור לקהילה יהודית בעולם, או אפילו להביא את האור של התורה לאינם-יהודים בזמננו, ששונה מתקופות קודמות בהיסטוריה – זה לגמרי בסדר. כמובן, לא צריך סתם לרצות לעזוב את הארץ, אבל יש סיבות מוצדקות לצאת מישראל ולהפיץ את האור ליהודים וגם לאינם-יהודים. לגבי ביקור בארץ, היו הרבה צדיקים – כולל הרבי עצמו – שאמרו שאם יבואו לכאן תהיה להם בעיה לעזוב, ואולי זו הסבה שהוא לא בא לבקר בארץ. אבל באופן כללי כולם, בודאי יהודים, יכולים לבוא לבקר, לקבל אור והשראה ולהביא אותם בחזרה לשליחות במקום שלהם בחוץ לארץ. אתה בא לכאן בשביל להתמלא באור וכח ולקחת אותם בחזרה לשליחות שלך במקום אליו הביאה אותך ההשגחה הפרטית.[א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com