חיפוש בתוכן האתר

הנחת תפלין נעם-דוד שי' ברון ומנחם-זאב שי' וינגורט - י"ד שבט ע"ו – כולל תורת חיים, כפ"ח הדפסה דוא

בע"ה

י"ד שבט ע"ו – כולל תורת חיים, כפ"ח

הנחת תפלין נעם-דוד שי' ברון ומנחם-זאב שי' וינגורט

 

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

[אחרי תפלת שחרית.]

רוצים לומר אות מתוך המאמר "איתא במדרש תילים"? קודם ננגן את הניגון שלפני המאמר [נגנו, חזרו, נגנו הניגון שאחרי מאמר.] לחיים לחיים, מזל טוב. נגנו שאמיל.

ההשגחה הפרטית בצירוף שתי הנחות התפלין

לחיים לחיים. אנחנו עכשיו חדשיים לפני ברי המצוה. יש לנו פה שני מקיפים של חג פורים – נעם-דוד הוא בי"ג, תענית אסתר שהיא ההכנה לחג פורים, והבעל שם טוב למד אותנו שעיקר עבודת האדם הוא ההכנה, איך הוא מתכונן למצוה, ומנחם-זאב הוא בט"ו, שושן פורים, ולגבי מי שגר בפרזות אתה מקיף את הפורים מצד שני. בירושלים אתה עצם הפורים, בכל אופן שושן פורים הוא כבר השראה. שוב, עיקר העבודה הוא ההכנה למצוה ואת עיקר ההשראה, גילוי האלקות, מקבלים בסוף המצוה, כך הבעל שם טוב לימד.

בכל אופן, שניכם פורים, וכעת עושים את ההכנה להכנה – ההכנה לבר מצוה – ביחד. הדבר הזה אומר דורשני. הבעל שם טוב לימד אותנו שכל דבר הוא בהשגחה פרטית, אז צריך להתבונן בהשגחה הפרטית ששניכם עושים את הנחת התפלין ביחד. יש גם השגח"פ שאתה חשבת לעשות הנחת תפלין מחר ואתה חשבת לעשות שלשום ובסוף הקב"ה אמר – לא, תעשו זאת ביחד ביום ראשון. יש כאן ממש השגחה פרטית, מכל הכיוונים.

נתחיל להתבונן בהשגחה הפרטית כשנעשה את הגימטריאות של השמות. בדרך כלל אנחנו עושים בלי שם המשפחה, אבל היום נעשה עם שם המשפחה: כמה שוה נעם דוד ברון? נעם דוד שוה חן-חן-חן, חזקה של חן. הכל יחד שוה 432 – נזכור את המספר הזה. כמה שוה מנחם זאב וינגורט? מנחם זאב שוה 148, נצח – "נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם". זה שייך באופן מיוחד לחג פורים (שמואל אמר זאת לפני שהוא שסף את אגג מלך עמלק). ביחד שוה 432. פלאי פלאים שאתם שוים בדיוק אותו דבר. מה ההסתברות שיכול לקרות כזה דבר? אולי אחד באלף (והסימן: "אדם אחד מאלף מצאתי" עם אותה גימטריא כמו שלי, הרי שם פרטי יחד עם שם משפחה עשוי לעלות בגימטריא בין מספרים קטנים יחסית לבין מספרים גדולים, גם יותר מאלף)... לא בכדי, ה' יודע מה שהוא עושה, שהוא מזמן ביחד – עושה יחודים.

"להוי' הארץ ומלואה תבל ויֹשבי בה"

אם כן, צריך להתבונן במספר הזה. המספר 432 הוא מספר מאד חשוב בקבלה. קודם כל, למה ה' רצה ששני ה-432 יעשו את הנחת התפלין דווקא ביום ראשון בשבוע (לא ביום שני ולא ביום ששי)? השיר של יום ראשון מתחיל "לדוד מזמור להוי' הארץ ומלואה תבל ויֹשבי בה". זו פעם העיקרית בתנ"ך שיש את המלה "תֵבֵל".

איך חז"ל דורשים? יש שבעה שמות של הארץ. כמו שיש שבעה רקיעים והכי גבוה הוא הרקיע השביעי, בו ה' רוכב בערבות – מעשה מרכבה – ככה יש שבעה שמות של הארץ והכי גבוה הוא תבל. כנראה שגם בארץ תבל הוא סוד מעשה מרכבה. אבל מה פירוש תבל לפי פשט? "להוי' הארץ ומלואה" היינו כל העולם ו"תבל ויושבי בה" – החלק המיושב, "ויושבי בה" – הוא ארץ ישראל, "ארץ נושבת". כתוב שתבל – הדרגה הכי גבוהה של הארצות – היא ארץ ישראל[ב]. אז קודם כל, שניכם קשורים מאד לארץ ישראל – תבל – והיות שקוראים זאת בשיר של יום ראשון בשבת ה' רצה שתניחו תפלין ביום ראשון.

יש ניגון "להוי' הארץ ומלואה" – ננגן אותו.

יחוד ריו עליון ו-ריו תחתון ושלמות החסד

לחיים לחיים. בקבלה משמעות המספר 432 שעולה פעמיים ריוריו עליון ו-ריו תחתון. יש משפיע ומקבל והחיבור שלהם הוא שכל אחד מגלה את ה-ריו שלו, סוד עמוק בקבלה. ריו הוא 6 פעמים 6 פעמים 6 – 6 בחזקת 3, 6 במעוקב – מדות לוחות הברית, שמקבלים בפרשת השבוע, פרשת יתרו. שוב, יש ריו אצל המשפיע ו-ריו אצל המקבל וכשהם מתחברים זהו סוד המספר תבל בקבלה.

ריו גם שייך לפרשה הקודמת, ממנה אנחנו יוצאים – פרשת בשלח – בה יש שלשה פסוקים רצופים שבכל אחד יש עב אותיות, "ויסע... ויבא... ויט...", מהם יוצאים עב השמות של הקב"ה שכל שם הוא שלש אותיות. יש עב שמות, אבל בהם יש ריו אותיות. זה היחס בין חסד ל-גבורהחסד הוא עב וג"פ חסד עולה ריו, גבורה. אפשר לומר שכל אחד מכם הוא שתי גבורות, כי השם שלכם שוה גבורה-גבורה. גבורה שוה גם יראה, אז השם הוא גם שתי יראות – יש יראה עילאה, ירא בשת, ויראה תתאה, יראת המלכות. יש שתי גבורות ושתי יראות, אבל כל גבורה וכל יראה היא שלשה חסדים. אם כן, המספר שלכם, 432, הוא שש פעמים חסד – כל צירופי המלה חסד (אפילו עוד יותר שלם מאשר שתי גבורות). מציירים את ששת הצירופים כמו מגן דוד, למי שמכיר את חכמת הצירוף.

שוב, אם נצייר את המלה חסד על כל ששת צירופיו בצורת מגן דוד יוצאת הגימטריא של כל אחד מכם. אם כן, יש לכם את שלמות החסד שמצטרפת יחד לשתי גבורות או שתי יראות – יש כאן כבר חסיד וירא שמים, וכדי להבין זאת צריכים להיות למדן... יש כאן את כל שלשת העמודים שאתם צריכים להיות – שלמות החסד, שתי יראות, יר"ע ויר"ת, והרבה למדנות כדי להבין איך חסד וגבורה מתחברים (לא רק מבחינה מספרית). על כך דברנו קודם בשיעור, שזו נשיאת הפכים, ה"רז" של התורה, ששני דברים שלכאורה הפוכים מתחברים יחד.

סוד השבת בשמות: עדן-נהר-גן

בתור עוד רמזים חשובים, כמו שאמרנו שאתם שייכים לארץ ישראל, מה היא בפנימיות? ארץ ישראל היא מקום – המקום המקודש, ארצנו הקדושה. מה מקביל לארץ ישראל בממד הזמן? שבת (כידוע בסוד המילוי של תפארת – תיו פא אלף ריש תיו – המסגרת תיו תיו = ארץ ישראל והתוכן הפנימי, השרש, פא אלף ריש = שבת). בכלל, זמן הוא פנימיות המקום ופנימיות ארץ ישראל במקום, היא יום השבת בזמן. בשבת צריך להמשיך את העונג, "וקראת לשבת ענג" – "אז תתענג על הוי'" – ענג שבת. בקבלה ענג הוא ר"ת עדן-נהר-גן. כמה שוה עדן-נהר-גן? 432, עיקר הרמז של המספר שלכם. עדן הוא חכמה, נהר הוא בינה – שנמשכת לאורך כל המדות – וגן הוא המלכות. זה הפירוש הפשוט.

אם מחלקים את המספר בשלש, לראות את הערך הממוצע, מקבלים קדם – עדן-נהר-גן = קדם-קדם-קדם. ה"קדם" של "גן בעדן מקדם", סוד הכתר שלמעלה מהחכמה (עדן) וכו' הוא המכנה המשותף, הצד השוה של כולם. קדם הוא גם מספר מאד מיוחד ומושלם, כי הוא 12 ברבוע, זה ברבוע. כל הנביאים נתנבאו ב"כה" ומוסיף עליהם משה שנתנבא ב"זה" – "זה הדבר אשר צוה הוי'", בטוי המופיע לראשונה בתורה ("הכל הולך אחר הפתיחה" "בתר רישא גופא אזיל") בפרשת המן (פעמיים, שני עדים נאמנים).

איזו פרשה בתורה כוללת קדם אותיות (וניתן לצייר אותה כרבוע של 12 על 12)? פרשת "ויכֻלו", שאומרים בתחלת כל שבת. זה הסוד של שבת. יש מאמר בירושלמי ש"אין רבוע מששת ימי בראשית". אחד הסודות הוא שכל אחד מהימים ב"ששת ימי בראשית" לא יוצא רבוע של מלים או אותיות עד שמגיעים לשבת. יש בזה הרבה ענינים. זו הנקודה, שכאשר מגיעים לשבת פתאום יש רבוע – זה ברבוע אותיות. קדם הוא השרש של שבת – קדם-קדם-קדם הוא עדן-נהר-גן, פעמיים ריו, השמות שלכם. אם כן, יש לכם זיקה מאד גדולה גם לשבת קדש ולענג שבת, לגילוי הקדם – קדמונו של עולם, כתר עליון עד לחביון עז העצמות שבפנימיות רדל"א.

[במענה להערה:] "ויכלו" שוה חצי קדם, כלומר ש-קדם אותיות הן "ויכלו" כפול. כתוב "כל מעשה שבת כפולים". איזו מנה לוקחים בשבת? כדאי תמיד לקחת שנים, כי "כל מעשה שבת כפולים". כל מה שאתה אוהב אפשר לקחת שנים. זה הרמז שפעמיים "ויכלו" – עב – עולה קדם, סימן האותיות בפרשת שבת. שנזכה ל"כל מעשה שבת כפולים".

הקשר של תפלין ופורים

נאמר עוד משהו מאד יפה, שקשור גם להנחת תפלין. קודם כל, המזל של שניכם הוא חדש אדר, ומי השבט שלו? נפתלי, וכתוב שנפתלי אותיות תפלין. יש משהו מיוחד בשבט נפתלי, "אחרון אחרון חביב" בקרבנות הנשיאים, שהוא אותיות תפלין. איך תפלין קשורים לפורים? "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" – התכלית היא ה"יקר" – ו"ויקר אלו תפלין שבראש" שעליהם נאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם הוי' נקרא עליך ויראו ממך", כפי שאומר רבי אליעזר הגדול (הזכרנו זאת בשיעור ביום ששי).

יש רמז נוסף שאורה-שמחה-ששון-יקר הם כנגד מצוות פורים – מגלה, משתה, משלוח מנות (בחינת יסוד, ברית בין הנשמות, משלוח מנות איש לרעהו – "'ששון' זו מילה") ומתנות לאביונים. "יקר" רומז גם לתפלין וגם לאביונים – יש קשר ביניהם. צריך לתת פרוטה לצדקה לפני שמתפללים (בתפלין, בימות החול). כתוב ברמב"ם בהלכות פורים שמכל מצוות פורים המצוה הכי שמחה היא מתנות לאביונים – שייך גם לתענית אסתר, בו יש מצות צדקה מיוחדת, וכמובן לפורים עצמו. יש שמחה במתנות לאביונים יותר מאשר בשתיה עד דלא ידע. זו גם שמחת הנחת תפלין, כי הולך ביחד.

מה החוש המיוחד של נפתלי (בנוסף לחוש השחוק, החוש של חדש אדר)? [הוא יודע לרוץ מהר.] "נפתלי אילה שלֻחה הנֹתן אמרי שפר", "הוי רץ לדבר מצוה". שניכם במזל של נפתלי, יודעים לרוץ טוב ומהר? צריך לרוץ מהר לעשות מצוות. קודם בשיעור לפני התפלה דברנו על "חבילות חבילות של מצוות", שזו חכמת העמידה כדי לנצח את האויב, תחבולות המלחמה. במקום אחר כתוב שלא צריך לעשות מצוות חבילות חבילות, וכאן כתוב דווקא שצריך לעשות "חבילות חבילות של מצוות". זה שייך לפורים, דווקא ב"עד דלא ידע" יש חבילות-חבילות של מצוות. צריך לרוץ מהר כדי לעשות כל כך הרבה מצוות.

"רב פעלים"

מכאן נגיע לגימטריא הבאה, שהכי מצאה חן בעיני מכל הגימטריאות (בהקשר לראשית הנחת תפלין). הגימטריא הכי ידועה (של 432) הוא ענג-נהר-גן, אבל יש לכם עוד גימטריא שהיא ביטוי שמופיע פעמיים בתנ"ך – בשמואל ובדברי הימים – על אותו אחד, תואר שלו (שהוא גם שם של ספר ידוע), "רב פעלים"[ג]. על מי נאמר? [בניהו בן יהוידע.] נכון. לפי הקבלה בניהו בן יהוידע הוא ניצוץ מאד חשוב של מלך המשיח, הוא מגבורי דוד, הוא בסנהדרין (ראש הכרתי והפלתי) ושר צבא של שלמה המלך.

התארים שלו יחודיים מאד. אין אף אחד בתנ"ך שזוכה לתארים כפי שכתוב עליו: "בניהו בן יהוידע בן איש חי", כתוב גם "בן איש חי" וגם "בן איש חיל". שייך למה שאמרנו קודם, שאם אתה חיחסיד יר"ש – אתה גם חיל, צריך להיות למדן כדי לשאת את שני ההפכים של חסיד וירא שמים גם יחד. אחר כך כתוב עליו "רב פעלים", ביטוי שהוא הגימטריא שלכם.

"רב פעלים" לשון רבים ו"מיעוט רבים שנים" – יש לומר ש"רב פעלים" מתחיל מהנחת תפלין, כי בתפלין לפי הרמב"ם יש שתי מצוות. תפלין של יד הם מצוה בפני עצמה ותפלין של ראש הם מצוה בפני עצמה. כבר בהנחת תפלין אתה עושה שתי מצוות מן התורה, מתחיל להיות "רב פעלים". אבל העיקר, במיוחד לפי הרבי ש"המעשה הוא העיקר", להיות "רב פעלים" עם חבילות-חבילות של מצוות, בלי סוף פעלים. זו הברכה המיוחדת שאני רוצה לברך אתכם, שניכם, שתהיו "רב פעלים".

התואר הבא הוא "מקבצאל". מה זה? במיוחד השנה, שנת הבר מצוה שלכם, שהיא שנת הקהל. יש לכם כח של "רב פעלים" לעשות הרבה קיבוצים, להקהיל הרבה קהילות יחד – השנה הזו וכל השנים, עד חיים נצחיים – לקבץ יהודים ולגלות את שם א-ל, שם של חסד, וכך להביא את המשיח. עיקר ביטוי המעשה הוא "רב פעלים", צריך להיות עם הרבה פעולות, להקים הרבה מוסדות – הרבה ישיבות, הרבה מוסדות של תורה. כנראה אם הילדים הם "רב פעלים" כנראה גם האבות והאמהות הם "רב פעלים". העיקר להיות "רב פעלים".

"דברי פי חכם חן"

נאמר עוד גימטריא, רמז שטוב מאד – לכל אחד, אבל במיוחד לכם – ללמוד טוב את הספר כתר שם טוב, ספר האמרות-קדש של מורנו הבעל שם טוב: כתר שם טוב מלוקט בעיקר מאמרות הבעש"ט שנמסרו על ידי בעל התולדות יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף מפולנאה. איך יודעים שזו באמת אמרה של הבעל שם טוב? בדרך כלל הוא מתחיל "שמעתי ממורי", אז יודעים מההתחלה, וגם מהסוף, כי בכל דבר שמביא כותב בסוף דפח"ח, ר"ת "דברי פי חכם חן".

אמרנו קודם שנעם דוד בכלל הוא חזקה של חן (נעם דוד עולה בגימטריא שלש פעמים חן). כמה שוה "דברי פי חכם חן"? 432. לשניכם יש סגולה מיוחדת בעצמכם שתאמרו הרבה תורה ויהיה הרבה חן בתורה שאתם לומדים ומלמדים, ולקבל את השראת ה"דברי פי חכם חן" מאמרות הקדש של הבעל שם טוב הקדוש. כמו שאנחנו אומרים, אנחנו הדור העשירי לבעש"ט, "העשירי יהיה קדש", ו"נעוץ סופן בתחלתן" – צריך לקבל הרבה השראה מהבעל שם טוב. רק הר"ת דפח"ח עולה 100, שלמות, שעולה יפי. יש "שקר החן והבל היפי" והתיקון הוא חן אמת ויפי של ממש (ר"ת של שמו של הרבי עם שם המשפחה, כמו שחשבנו לגביכם). בלי הר"ת דפח"ח נשאר 332, מנחם מענדל, שמו הפרטי של הרבי. רמז זה מקשר אתכם בצורה חזקה מאד לרבי.

ברכת סיכום

שכל הרמזים האלה יתקיימו אצלכם. קודם כל שיהיה אצלכם קדושת תבל[ד] – ארץ ישראל – ושיהיה לכם ענג שבת ושתהיו "רב פעלים", החל מהפעלים כעת של הנחת התפלין ושזה ישפיע על כל החיים אין סוף של פעילות, ושיצא מהפה שלכם הרבה "דברי פי חכם חן". לחיים לחיים, מזל טוב מזל טוב.[א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

[ב] ברובא דרובא מקומות בתנ"ך ארץ ישראל נקראת ארץ כנען. ארץ כנען ועוד תבל = בראשית (וידוע שבמלה הראשונה של התורה רמוזה תכלית כוונת בריאת העולם). הר"ת של ארץ כנען תבל = "ונח מצא חן בעיני הוי'", הפסוק החותם את פרשת בראשית (מספר ההשראה ה-יה). הגם שיש כנען למעליותא (הכנעה לה' ומסחר עבודת הבירורים) סתם "מעשה כנען" הוא לגריעותא, בחינת "תֶבֶל הוא" ו"תֶבֶל עשו" (מעשה הסותר את ענין "ארץ נושבת"). ה' ברא את היצר הרע (יצרא דעריות) וברא תורה תבלין, היינו תורת ארץ ישראל, התיקון של "תבל עשו".

[ג] במספר קדמי, פעלים (שבחשבון פשוט עולה 230, 10 [משולש 4] פעמים 23 [מספר ראשוני ה-10]) עולה 1035, מה משולש, 23 פעמים מה = ה פעמים אור (של יום אחד של מעשה בראשית), הערך הממוצע של כל אות (ועולה ג"פ משה כנודע). "רב פעלים" במספר קדמי = 1833 = 3 פעמים תורה = 13 פעמים מצוה (סוד "גדולה מילה [המצוה המעשית הראשונה שניתנה לאברהם אבינו] שנכרתו עליה יג בריתות יותר מהתורה שנכרתו עליה ג בריתות).

[ד] תבל ר"ת "ובקשתם משם את הוי' אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך". והוא מקור לפתגם הידוע "מאך דא ארץ ישראל" (שהרי "ובקשתם משם" קאי על חו"ל ותבל הנו ארץ ישראל). וראה בפירוש משך חכמה שעל ידי דרישת ה' (הנקודה האמצעית שמתוכה כולנו נמשכים איש איש לדרכו) עם ישראל מתחברים ומתאחדים, היינו תבל לשון התערבות – "כל ישראל ערבים זה בזה".

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com