חיפוש בתוכן האתר

כינוס הקהל לתלמידים שלמדו בת"ת גל-עיני כפ"ח - אור לי"ב תמוז ע"ו – כפ"ח הדפסה דוא

בע"ה

אור לי"ב תמוז ע"ו – כפ"ח

"הרואה פינחס בחלום"

כינוס הקהל לתלמידים שלמדו בת"ת גל-עיני כפ"ח

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

"הרואה פינחס בחלום פלא נעשה לו"

היום יב-יג תמוז – היום י"ב ומחר י"ג – השחרור של הרבי הקודם, הרבי הריי"צ, מבית הסהר. היום גם פרשת פינחס, ואדמו"ר הזקן אומר שיש ענין "לחיות עם הזמן", לחבר כל דבר לפרשת השבוע. יש כמה שיחות של הרבי בהן הוא מקשר באופן מיוחד בין חג הגאולה של יב-יג תמוז עם פרשת פינחס, פרשתנו.

יש שיחה[ב] מאד יפה בה הרבי מביא מהגמרא במסכת ברכות – מפרק "הרואה", שכתובים בו כל מיני פתרונות חלומות – על "הרואה פינחס בחלום". שייך להשבוע הזה, כדאי שהלילה כולם יחלמו על פינחס. מה פתרון החלום של "הרואה פינחס בחלום"? "פלא נעשה לו". רש"י מסביר – כמו שנעשו לפינחס. הרבה פלאים ונסים נעשו לפינחס כאשר הלך במסירות נפש ממש להרוג את זמרי וכזבי. וכך חז"ל אומרים על מי שרואה אותו בחלום ש"פלא נעשה לו".

אחר כך הגמרא ממשיכה ואומרת ש"הרואה פיל בחלום" – אחרי פינחס בא פיל – "פלאות נעשו לו". אחר כך הגמרא ממשיכה ואומרת "הרואה פילים בחלום" – לא פיל אחד אלא הרבה פילים – "פלאי פלאות נעשו לו". [מספיק שני פילים?] כן, כתוב "מיעוט רבים שנים".

חיים של איש פלא

הרבי מחדש חידוש מאד יפה: הייתי יכול לחשוב ש"פלא נעשה לו" שכתוב בפינחס הוא פחות מ"פלאות" או "פלאי פלאות" של פיל או פילים. לא, הרבי אומר ש"פלאות" או "פלאי פלאות" היינו ריבוי של פלא – גם ריבוי של כמות וגם ריבוי של איכות, אבל ריבוי – ואילו אצל פינחס, שכתוב ש"פלא נעשה לו", מדובר בפלא בעצם, שכולו פלא. הפלא של פינחס הוא יותר מכל הפלאות, אפילו אין ספור פלאות, שנעשים למישהו.

הרבי מסביר שיש מישהו שבטבע שלו אין לו מסירות נפש בעצם, אבל לפעמים, כשהוא צריך לעשות משהו גדול, הוא מגלה בנפש כחות-על ופועל במסירות נפש. זה לא עצם הטבע שלו, ולכן כל פעם שהוא צריך לעשות משהו גדול הוא צריך להתאמץ מאד להוציא את הכח של מסירות נפש. אבל יש מישהו שכל החיים שלו הוא מסירות נפש, כל הזמן הוא מסירות נפש – זה נקרא שהוא עצמו "איש פלא". מי שכל הזמן פועל במסירות נפש.

ומי הדוגמה? הוא אומר שמכל הצדיקים עיקר הדוגמה של מי שהוא איש פלא, איש של מסירות נפש בעצם, הוא הרבי הריי"צ, בעל הגאולה של היום. היות שהוא בעצם פלא, איש פלא, לכן "פלא נעשה לו" – והפלא שנעשה לו הוא יותר מכל הפלאות. לא לשון רבים, אלא הכל פלא אחד גדול. חז"ל אומרים ש-יב נסים נעשו לפינחס, אבל הרבי מסביר שהכל בעצם פלא אחד – הכל באותו ענין – כי הוא עצמו איש פלא.

אם כן, הלימוד שהחסיד – החסיד והממשיך של הרבי הקודם הוא הרבי – צריך לשאוף להיות איש מסירות נפש בטבע, שהוא אפילו לא צריך להתאמץ, זה טבעו שכל הזמן מוסר את הנפש. על מה למסור את הנפש? להביא משיח. זה מה שהוא חי – כל החיים שלו הם רק "להביא לימות המשיח". הוא עושה זאת בצורה שלמעלה מטעם ודעת – פלא הוא אלף הפוך, למעלה מטעם ודעת.

רמזי הקשר בין הרבי הריי"צ ופינחס

נעשה משהו יפה. קודם כל נאמר עוד ווארט, שהרבי מקשר בין פינחס לרבי הקודם, בעל הגאולה, רבי יוסף יצחק. הרבי כותב בשיחה על הקשר של השמות – פינחס הוא "מזרעיה דיוסף", כך שקשור לשם יוסף, והקשר של פינחס ליצחק פשוט מאד, פינחס בגימטריא יצחק. אם כן, הקשר ליצחק פשוט, לפי החשבון, והקשר ליוסף שהוא צאצא של יוסף, "מזרעיה דיוסף". אם כן, פינחס הוא גם יוסף וגם יצחק – הכי מתאים לקשר בין פינחס לבעל הגאולה, הרבי הקודם, הרבי הריי"צ.

כעת נעשה עוד גימטריא, שעוד יותר מוכיחה – הרבי לא כותב זאת, אבל זה כמו חותמת על מה שהרבי כותב: מאמר חז"ל שהרבי מדייק הוא "הרואה פינחס בחלום פלא נעשה לו", וכל השיחה היא להסביר למה "פלא נעשה לו" הוא יותר גדול מ"פלאות" ומ"פלאי פלאות", אז נחשב את לשון חז"ל "פלא נעשה לו" – פינחס יוסף יצחק! מה המסר שהרבי מלמד אותנו? שצריך להיות חסיד חב"ד איש פלא – כמו הרבי הקודם, שכולו איש פלא – ואם אתה "איש פלא" ה' נוהג אתך במדה כנגד מדה, ש"פלא נעשה לו" וכל עניניו מצליחים למעלה מדרך הטבע. שנזכה להיות פלא, וממילא "פלא נעשה לו" – חבור פינחס והרבי הקודם.[א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

[ב] לקו"ש חל"ג עמ' 164 ואילך.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com