חיפוש בתוכן האתר

יחיד הוא ויודע הכל_פרק א הדפסה דוא

פרק א

היום נתחיל את השער 'יחיד הוא ויודע הכל'. השער הזה כולל התבוננות בבטוי שנמצא בספרי הקבלה הראשונים, התבוננות שכל אחד מסוגל להתבונן בה. עיקר השער בא להסביר את מילות הרמז היוצא מראשי תבותיו של שם הוי' ב"ה. יש הרבה בטויים ופסוקים כאלו, למשל הפסוק "ישמחו השמים ותגל הארץ"[1], שעל פי האריז"ל[2] אותו מכוונים בחודש ניסן. בכל חודש מאיר צרוף אחר, והצרוף של חודש ניסן הוא הצרוף הישר של שם הוי', אולם בתור בטוי שאינו פסוק בתנ"ך, בעל ארבע מילים היוצרות יחד שם הוי' – זהו הבטוי העיקרי. על כן בתור התבוננות יסודית בשם הוי' ב"ה והתקשרות אליו – יש פה התבוננות טובה.

כאשר אומרים פעמיים ביום "שמע ישראל" מזכירים בפסוק את שם הוי' פעמיים – "הוי' אלקינו הוי' אחד". שם הוי' השני בפסוק קשור עם אחדות ה' בתוך העולמות[3]. למה? על פי דברי חז"ל[4], פרוש המילה אחד הוא שה' אחד ומתאחד עם ז רקיעים ועם הארץ – ביחד ח – ועם ד רוחות העולם [זו הפריצה אל ד' רוחות הארץ – "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה"[5]]. על כן, ביחס אל שם הוי' זה שבפסוק, שייכת בו יותר הכוונה היוצאת מראשי התבות של "ישמחו השמים ותגל הארץ". לעומת זאת, הכוונה שנלמד היום מתאימה יותר אל שם הוי' הראשון בפסוק – "הוי' אלקינו" – המתגלה אל נשמות ישראל בלבד. כתוב בספר הזהר שיש גלוי עצמי פנימי ששמור אך ורק לנשמות ישראל – "ישראל וה' בלחודוהי"[6]. פתגם זה בא לבטא וללמד אותנו את סוד הוי' כפי שהוא בבחינת 'אלקינו'.

ראשית, צריך להכיר את מקור הפתגם הזה. מקורו הוא בכתבי ר' אברהם אבולעפיה, שחי ופעל עוד לפני התגלות ספר הזהר, והוא התעסק במיוחד בתחום הרמז ובחכמת הצרוף. הוא זה שהמציא את הרמז הזה או שקיבל אותו.

בְּסִפְרֵי הַמְּקֻבָּל רַבִּי אַבְרָהָם אַבּוּלְעַפְיָה זַצַ"ל מוּבָא הָרֶמֶז וְהַהִתְבּוֹנְנוּת שֶׁשֵּׁם הוי' ב"ה הוּא רָאשֵׁי תֵּבוֹת: יָחִיד הוּא וְיוֹדֵעַ הַכֹּל.

י      יָחִיד

ה     הוּא

ו      וְיוֹדֵעַ

ה     הַכֹּל

כיוון שהוא כותב את כל ספריו ברמז ובקצור, גם כאן הוא אינו מסביר את משמעות הרמז הזה, ויהיה עלינו לעשות זאת בעצמנו, עד כמה שיד שכלנו מגעת. נצטרך להסביר למה כל מילה ברמז קשורה דוקא אל אותה האות בשם הוי' ב"ה. כיוון שהרמז הזה כל כך מכוון על פי קבלת האריז"ל והבעש"ט שהתגלו אחריו, ראוי שכל אחד יחדיר אותו היטב אל המודעות שלו כתודעה בסיסית ב"סוד ה' ליראיו" [כמובן, על פי הערכים היסודיים של הקבלה והחסידות בשם הוי', המתארים את זרימת המודעות בתוך נפש: החל מנקודת הראשית שבאות י; דרך ההתפשטות והזרימה של 'רחובות הנהר' – התרחבות הנהרה; אחריה בהמשכה של המדות בלב; לבסוף הבעה והתגלות בשלשת לבושי הנפש – מחשבה דבור ומעשה. זהו המבנה היסודי].[1] תהלים צו, יא; דברי הימים א טז, לא.

[2] משנת חסידים מסכת ניסן פ"א; ראה הקדמת תקו"ז (ט, ב).

[3] ראה לקוטי תורה ואתחנן ט, ב; שם יא, ב ועוד.

[4] ברכות יג, ב; סמ"ק סימן קד; שו"ע או"ח סימן סא סעיף ו.

[5] בראשית כח, יד.

[6] זח"א רח, ב; ח"ג צג, ב.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com