חיפוש בתוכן האתר

הקדמה_פתיח הדפסה דוא

הקדמת הספר "סוד ה' ליראיו" הינה אחת מתוך שלושת המבואות של הספר: 'הקדמה', 'כללי השערים' ו'תפלה קודם הלמוד'. השעורים נתנו במהלך החדשים טבת-שבט תשד"מ, בישיבת "שובה ישראל" בירושלים.


ה'הקדמה' מהווה מבוא לעבודת ההתבוננות בכלל, ולדרך המיוחדת שבספר "סוד ה' ליראיו" בפרט. בסקירה קצרה: בפרקים א ו-ג מוסברת מהות ההתבוננות ומטרותיה; בפרק ב נלמדת הגישה הנפשית המאפשרת אותה; בפרקים ד-ו מבוארים ההבדל והיחס בין התבוננות כללית להתבוננות בדרך פרט; כל אלו יחד מהווים הקדמה לשלשת הפרקים האחרונים, פרקים ז-ט, העוסקים בדרך ההתבוננות המיוחדת לספר זה – ההתבוננות בסוד שם י-ה-ו-ה ב"ה, "שמך הגדול והקדוש".

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com