חיפוש בתוכן האתר

כללי השערים_פתיח הדפסה דוא

'כללי השערים ואופן ההתבוננות בהם' הינו אחד מתוך שלושת המבואות של הספר "סוד ה' ליראיו": 'הקדמה', 'כללי השערים' ו'תפלה קודם הלמוד'. השעורים על מבוא זה נתנו במהלך החדשים טבת-שבט תשד"מ, בישיבת "שובה ישראל" בירושלים.


'כללי השערים ואופן ההתבוננות בהם' הוא מבוא מושגי לספר, הכולל הסברים נצרכים לסגנונו המיוחד ולשפת הרמזים שבו. עם זאת, נכללות במבוא זה גם מספר הקדמות חשובות ונצרכות. בפרק הראשון מתבהר הקשר בין נפש האדם כמשל לנמשל העליון, קשר שהוא המפתח להבנת כל תורת החסידות; בפרק השני באה הדרכה ללומד לגבי האופן בו יש לגשת ללמוד מסודר של פנימיות התורה; בפרקים ג, ד ו-ו מתבארים בעומק ובהרחבה מספר מושגי יסוד המופיעים לאורך הספר; לבסוף, בפרקים ה ו-ז, מתבאר נושא הרמז וחשבון הגימטריא.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com