חיפוש בתוכן האתר

ראשית הגז - ט"ו אלול ע"ה – כולל תורת חיים, כפ"ח הדפסה דוא

בע"ה

ט"ו אלול ע"ה – כולל תורת חיים, כפ"ח

ראשית הגז

אפשערעניש מאיר-חי שי' מימון

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

[אחרי מנחה]

לחיים לחיים, מזל טוב.

נגנו "כתיבה וחתימה טובה".

חלוקת ג-ז בעשורי החיים

אמרנו שאפשערענש, חאלקה, היא "ראשית הגז" – התספורת הראשונה שעושים לילד. רמוז במלה גז – מלה מיוחדת, ג ו-ז. שתי אותיות גז עולות יחד 10, אבל מתחיל מ-ג – גיל 3, בו עושים את ראשית הגז (לשון הפסוק: "וראשית גז צאנך תתן לו [לכהן]"[ב]) – אבל אחר כך יש עוד ז, עוד 7 שנים (עוד "שמטה"). מגיל 3 גדלים ונעשים בן 10 – "בן עשר למשנה", שהיא גילוי הנשמה. אחר כך יש עוד ג שנים וכבר נעשים בר מצוה. עוד 7 שנים נעשים "בן עשרים לרדוף", שמקבלים מוחין דאבא לפי הקבלה (היינו ראית המהות באלקות).

אפשר לומר שכל עשור בחיים מתחלק ל-ג ו-ז – קודם יש שלש שנים, ואחר כך משלימים את העשור משלש לעשר על ידי תוספת שבע שנים. הכל בסוד גז, גז ועוד גז עד אין סוף, וכל התהליך מתחיל מהיום – "ראשית הגז".

חלוקת עשר לג"ר וז"ת

התחלקות עשר לשלש ושבע היא יסוד היסודות של הקבלה, שיש ג ראשונות ו-ז תחתונות. אף על פי שהילד גדל, כל הזמן עולה ועולה, בעצם שרש ה-ג למעלה מה-ז – קודם יש ג"ר ואחר כך יש ז"ת[ג]. לכן "ראשית" מתחיל באמת מה-ג, כי כל הג"ר, כל החב"ד, נקראות ראשית – יש "ראשית חכמה" וכתוב גם "ראשית דעת", וגם הבינה בכלל (בסוד "בראשית" – ב ראשית, חכמה ובינה, "תרין ריעין דלא מתפרשין לעלמין", שעל ידי יחודם התמידי השי"ת "מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית").

הראשית היא ה-ג ואחר כך צריך להשלים עם ה-ז. העליה היא כך שכל עשור ה-ג היא בדרגה יותר גבוהה, עולם יותר גבוה, ואחר כך ה-ז משלים לעשר – "העשירי יהיה קדש להוי'". הענין של עשר כתוב אצל כבשים דווקא, במעשר בהמה, "העשירי יהיה קדש להוי'", וגם ראשית הגז כתוב אצל כבשים ("וראשית גז צאנך").

חן ויפי בהתכללות עשר

בקבלה יש סוד שאם אני מתייחס רק לעשר, כמספר שלם בלי לחלק אותו ל-ג ו-ז – השלמות של העשר היא י פעמים י – מאה. מאה בגימטריא יפי, שגם רמוז במלה יפי – ר"ת י פעמים י, התכללות עשר הספירות זב"ז. אבל בחלוקה ל-ג ו-ז כל חלוקה מתכללת בפני עצמה – ג פעמים ג עולה ט ו-ז פעמים ז עולה מט. בכתבי האריז"ל זהו סוד מטטט ו-מט – שביחד עולה חן.

בלעו"ז כתוב "שקר החן והבל היפי" – חן ויפי הולכים יחד – אך בקדושה "אשה יראת הוי' היא תתהלל" בחן וביפי שלה. "אשת חן תתמֹך כבוד" ו"אין כבוד אלא תורה", ודאי יש חן בקדושה, וגם ישראל (מספר ראשוני) הוא חבור שני מספרים (הכי לא ראשוניים, מספרים מורכבים בתכלית, ריבועים) – יפי (10 ברבוע) ו-אמת (21 ברבוע, סוד "אהיה אשר אהיה"). "תפארת ישראל" שייכת ליפי על פי פשט וכן לאמת – "תתן אמת ליעקב" (מדת התפארת).

בכל אופן, החלוקה של 10 ל-3 ו-7 הופכת את ה-יפי ל-חן, ויש מעלה בחן ביחס ליפי – אף שהמספר הוא פחות (פחות מב, סוד שם מב של מעשה בראשית – מב = "אהיה אשר אהיה"), יש משהו בחן שהוא יותר מתוקן מאשר יפי. יחסית, יפי הוא תהו, והחן הטוב – חן אמת שלעומת "שקר החן" – הוא תיקון, הוא ה"אין טוב אלא תורה". לכן "אשת חן תתמֹך כבוד", ש"אין כבוד אלא תורה". כדי להגיע ל-חן צריך לדעת לחלק את ה-10 לסוד "גז" (הסוד של חגיגת "ראשית הגז" שזכינו אליה היום – גוזזים את השער אותיות עשר לשלש ושבע[ד]) ואז לעשות התכללות בכל חלק.

ברכות ורמזים למאיר-חי

נברך את מאיר-חי שיהיה לו הרבה חן. והנה, רמז מופלא: מאיר חי = 269, מספר הראשוני ה-חן (מאיר חי בדילוג אותיות = חן ארי)! היום יום יסוד ישיבת תומכי תמימים בה לומדים תורת החן. לא קוראים לסוד, חכמת הקבלה והחסידות, תורת היפי אלא דווקא תורת החן. חן ר"ת חכמה נסתרה ועוד הרבה דברים. לכן נברך שלמאיר-חי תמיד יהיה חן, תמיד יהיה לו ה-ג וה-ז – ה-ז יושלם ב"בן עשר למשנה", ה-ג הבא בבר מצוה, וה-ז הבא כבר בגיל עשרים (שאם תלך בדרך אבא ואמא שלך תהיה כבר "בן עשרים לרדוף" לאחר "בן שמונה עשרה לחופה" – זה לא נאמר לכל הילדים, אך בכל אופן זה הסדר במשנה בפרקי אבות). חן גם לשון נחת, שיהיה לכם הרבה נחת חסידי מכל המשפחה הברוכה.

 [א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

[ב] "וראשית גז צאנך תתן לו" = דוד פעמים צאן – "ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאֹת צאן". רמז זה מלמדנו שסגולת מצות ראשית הגז (ומנהג ישראל – אפשערענש) היא להתקשר לנשמת דוד מלכא משיחא, שה' בחר בו להיות רועה ישראל מפני מדת הרחמנות שלו על צאנו – "כי מרחמם [= משיח] ינהגם".

הר"ת של "וראשית גז צאנך תתן לו" = 529 = 23 ברבוע = תענוג (חדוה-חיה ברבוע). יש הרבה תענוג בחגיגת אפשערענש! הס"ת של "וראשית גז צאנך תתן לו" = 483 = 21 פעמים 23 (= 3 פעמים 161, שם קסא וכו' = "צאנך"). הרוס"ת = 1012 (4 פעמים משולש 22) = אחד (כאשר ה-א = 1000) = תורה עם ארץ (הכל אחד). האמ"ת של "וראשית גז צאנך תתן לו" = 962 = 37 (יחידה) פעמים הוי' ב"ה. האוס"ת = 1445 = 5 פעמים 17 (טוב) ברבוע = "הוי' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה". דילוג אותיות: דוד פעמים דם (יתרו-התורה), דוד פעמים מהיטבאל (= "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד").

[ג] גז ובמילוי (גימל זין) ובמילוי המילוי (גימל יוד מם למד זין יוד נון) = ג"ר ז"ת!

[ד] שלשה שבעה (גז ב"מספר מספרי") = "וראשית גז צאנך תתן לו" כנ"ל! הערך הממוצע של עשרה (המתחלק ל) שלשה שבעה = תענוג (חיה-חדוה ברבוע) = "ורשאית גז צאנך תתן לו" כנ"ל!

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com