חיפוש בתוכן האתר

מוצאי כ"ח סיון ע"ד – הרצליה (אנגלית) חתונת אלכסנדר־אהרן ושרה לוין הדפסה דוא

מוצאי כ"ח סיון ע"ד – הרצליה (אנגלית)

חתונת אלכסנדר־אהרן ושרה לוין

מזל טוב מזל טוב – חתן נאה וכלה נאה. נהדרים ויפים יחד – לעולם. מאחלים "בנין עדי עד", ומפרש הרבי – "באופן נצחי". שם החתן הוא אלכסנדר-אהרן ושם הכלה שרה – על שם שרה אמנו. כמו שחוה, האשה הראשונה, היא "אם כל חי", כך שרה, היהודיה הראשונה, היא 'אם כל יהודי', מקור היהדות ("אם" פירושו מקור), מקור האמונה (מלשון "אם") בה' אחד. כשמחברים את שני השמות יחד – ניתן להם כוונה לחבור וליחוד שלהם – הגימטריא שלהם עולה 1126.

דבר חשוב בתורה ששוה למספר הזה, שמאד יפה ומתאים לזוג שלנו, הוא תורה-תפלה. הקבלה מסבירה שהתפקיד של האיש הוא להביא את האור של התורה לבית – יש בית יפה, והאיש צריך להביא את התורה לבית. התפקיד של הכלה בבית הוא להעלות את כל מה שנמצא בבית, במציאות המשותפת לבני הזוג בכלל, בתפלה.

תורה היא וקטור היורד ממעלה למטה ותפלה היא וקטור העולה ממטה למעלה. זה הסוד של חתן וכלה – חתן מביא את התורה והכלה מביאה את התפלה. יש כמובן התכללות ביניהם – החתן שלנו מאד אוהב להתפלל לה' ולומר תהלים, שירי דוד המלך, "נעים זמירות ישראל", והכלה – עם ה"בינה יתירה" שלה – מאד אוהבת ללמוד תורה, להרחיב ולהעמיק את ידיעתה והכרתה באמת האלוקית – "אין אמת אלא תורה".

יש עוד ביטוי מאד יפה בתנ"ך ששוה לאותו מספר – ניב של שתי מילים: "שֹבע שמחות". את המלה שֹבע כותבים כמו שבע – תחת החופה ברכנו את החתן והכלה בשבע ברכות (שיש בהן ריבוי לשונות של שמחה, "שֹבע שמחות"). ביטוי זה מופיע בספר תהלים (שכנ"ל מאד אהוב על החתן), הפסוק החותם את פרק טז: "תודיעני אֹרח חיים שבע שמחות את פניך נעִמות בימינך נצח" – ה' מודיע ומלמד אותנו "ארח חיים", הדרך להשיג חיים נצחיים, שהיא דרך התורה והמצות, ועל ידי כך זוכים ל"שבע שמחות את פניך", ריבוי אין סופי של שמחות, הכל "באור פני מלך חיים", וזוכים לנעימות – על כללות התורה והמצות נאמר "דרכיה דרכי נעם" (ודוד המלך, מחבר ספר תהלים, נקרא "נעים זמירות ישראל" כנ"ל – הוא ממשיך בשיריו הנעימים את "נעם ה'" לכללות נשמות ישראל) – מימינו של הקב"ה לנצח נצחים (יד ימין היא היד של השפע, של נתינת הצדקה).

זו הברכה, שהחתן יביא תורה לבית והכלה תעלה את כל עניני הבית על ידי תפלה – שניהם ילמדו תורה ושניהם יתפללו, אבל הכח העיקרי של של החתן הוא תורה והכח העיקרי של הכלה הוא תפלה – ואז ימשך להם "שבע שמחות" בכל ימי חייהם, והרבה-הרבה בריאות הצלחה ונחת מכל אשר להם.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com