חיפוש בתוכן האתר

י"ד סיון – כפר חב"ד הקלטה לכינוס הודיה הדפסה דוא

י"ד סיון – כפר חב"ד

הקלטה לכינוס הודיה

כינוס הודיה "על נסיך שבכל יום" ביהודה ושומרון

נסים – הודיה והרגשת אהבת ה'

כשה' יתברך עושה לנו נסים ונפלאות, למעלה מדרך הטבע, אז קודם כל צריכים להגיב באופן הכי טבעי, שלי, בזכותי, לא מגיע הנס הזה, סימן שה' מאד אוהב אותי. כמו שהבעל שם טוב לימד, שכל יהודי אצל הקב"ה הוא כמו בן יחיד שנולד להורים זקנים, שהאהבה שלהם וההתקשרות שלהם הן עד אין סוף ממש – ככה ה' אוהב את עם ישראל. ככה צריכים להרגיש בצורה הכי טבעית כשעושים לנו נסים.

צריכים להודות על הנס – "הודו להוי' כי טוב כי לעולם חסדו". ההודיה היא ספירת ההוד בנפש האדם. יש עשר ספירות, כחות הנפש. הוד הוא תמיד להודות למה שלמעלה מטעם ודעת. גם הנס הוא למעלה מהשכל שלנו. שוב, הוא רק מראה לנו כמה שה' אוהב אותנו.

נסי ארץ ישראל

בפרט כאשר הנסים קשורים לארץ ישראל. שה' רוצה שאנחנו נהיה פה, בארץ שלנו, שנתחבר, נזדווג עם הארץ – "יבעלוך בניך" כתוב. לכן הוא משגיח עלינו בהשגחה יתרה. בכל מקום יש השגחה פרטית מאת ה' יתברך. גם על כל יצור יש השגחה פרטית. על יהודים זה בגלוי הרבה יותר. כל שכן וקל וחומר בכל מה שקשור להתיישבות, לשלמות ארץ ישראל.

ה' ברא את העולם בשביל גאולה, בשביל משיח, והגאולה תבוא כאשר עם ישראל חוזר לארצו, ושהוא מתחבר ומזדווג עם הארץ היטב, ומוצא את ה', את ה"תמיד עיני הוי' אלהיך בה", בארץ שלנו, "מרשית השנה ועד אחרית שנה" – כאן עיקר גילוי ההשגחה הפרטית.

שוב, שה' יתברך יעזור שנראה הרבה השגחה, שיהיה טוב – טוב הנראה והנגלה, בפשטות – שלא יהיו מקרים קשים בכלל בכלל, שזה כבר אתחלתא דגאולה, שרואים את ההשגחה, כמה שה' רוצה שאנחנו נחזיק טוב בכל שטחי ארצנו הקדושה, וככה תבוא הגאולה ויבנה בית מקדש במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו, אמן כן יהי רצון.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com