חיפוש בתוכן האתר

ניחום אבלים על הרב מרדכי גל ע"ה - ט"ז אדר ב׳ ע"ד – רמת גן הדפסה דוא

ט"ז אדר ב׳ ע"ד – רמת גן

ניחום אבלים על הרב מרדכי גל ע"ה

[הרב בקש מאבי פיאמנטה לספר קצת על ההתחלה של ההתקרבות של מוטי לרבי.]

העיקר שאבא רצה להביא את המשיח וצריך לחשוב מה עושים כדי להגשים את מסירות הנפש שלו להביא את המשיח. בשביל להביא את המשיח הוא הבין שצריך להגיע לכל העולם ולהשתמש בכל האמצעים, בכל המדיה – להביא משהו חדש לכל העולם, דרך המדיה. כנראה שכל המאמצים של אבא – יש הרבה סיפורים של גדולי עולם – עוררו למעלה קטרוג. כל מה שהיה, שאבא רצה לפרוץ, כנראה שזה עורר למעלה קטרוג וניסו לעכב את זה. אבל אנחנו, מי שנשאר, כתוב "והחי יתן אל לבו" – צריך לקחת ללב את כל הטוב של הנפטר וליישם את הדברים שהוא לא הצליח ליישם.

מה שאבי אמר עכשיו זה טיפה בים לגבי הרצינות שלו. גם אני יכול להעיד על כך כאשר למדנו יחד. אבי הכיר אותו קודם. אחר כך, כשהוא הגיע לארץ, למדנו הרבה ביחד.

אולי לא כולם שמעו שבשנים האחרונות הוא הזדהה מאד עם הדמות של אבישי. בשנים האחרונות דברנו המון יחד על הסוגיא בגמרא, הסיפור שאבישי מציל את דוד המלך במסירות נפש וגם בכל מיני דברים על-טבעיים שהוא מחולל[1].

זה שזה קרה לפני פורים והשבעה עכשיו עוברת את פורים – גם משמעותי. שיהיה "ונהפוך הוא". חדש אדר, השמחה וההתהפכות של אדר, הלמעלה מטעם ודעת, "עד דלא ידע", להגיע למעלה מהשכל.

[דברו על "בית מעשים טובים" שהוא הקים ושבהשגחה פרטית יום הפטירה הוגדר כ"יום מעשים טובים ארצי"]

רק היום שמעתי דברים שלא ידעתי, וודאי גם אתם, שהוא עזר לכל מיני אנשים – נוער בירושלים וכיו"ב, פעולות ומעשים טובים שהוא עשה. יש ענין לספר סיפורים, אולי יש איזה סיפור?

הוא נקרא מרדכי – מרדכי היהודי "לא יכרע ולא ישתחוה". על שם מי הוא נקרא מרדכי? [אמא של מוטי: בן-דוד שנפטר צעיר]. הוא כמו מרדכי היהודי, וזה קשור לזמן הזה. כתוב ש"מרדכי בדורו כמשה בדורו" ויש עוד מאמר חז"ל ש"מרדכי בדורו כאברהם בדורו" – גם כמו משה רבינו וגם כמו אברהם אבינו. מה הענין של אברהם? "אחד היה אברהם", הוא מהעבר האחד וכל העולם מהעבר השני, אבל הוא הולך לכבוש את כל העולם. מהצד שלו, שהוא לבד, הוא נחוש שהוא הולך להפוך את כל העולם, לכבוש את כולם. משה התעסק בעיקר עם היהודים, אבל אברהם הוא "אב המון גוים" – לא היו עדיין יהודים, אז הוא התעסק עם כל העולם כולו.

[אחת הבנות: השאלה מה אומר לנו בתור חסידים כל הענינים האלה שקרו בחדש הזה עם שלוחי חב"ד. אז הוא ניסה, אבל אנחנו נשארנו פה – על מה אנחנו צריכים לחשוב? שעוד שליח חב"ד ועוד שליח חב"ד וכו' הולך – למה זה קשור?]

שוב, "והחי יתן אל לבו" – מי שחי ממשיך מאלו שעלו למעלה. מי שעלה למעלה – עלה לפעול יחד עם הרבי מלמעלה, או מאיפה שהרבי נמצא, הרבי גם מתהלך בתוכנו, וגם כל מי שקשורים לרבי הולכים איתו יחד. כמו בצבא, יש חיל כזה ויש חיל כזה. יש את החיל של הנשמות, שלא רואים אותן אבל הן פועלות. גם מה שאבי אמר הרגע, שהוא ממשיך לפעול – ממשיך לפעול ממקום אחר, שלא רואים אותו. יש את החיל הזה, ה‑invisible ויש את החיל ה‑visible, אנחנו, כל אחד פועל בכיוון שלו.

הרבי אמר "עשו כל אשר ביכלתכם", טכסו עצה. לכל אחד יש השראה, וילדים מקבלים את ההשראה מהאבא – או ישירות, ממה שהוא אמר, או משרש הנשמה. עם ההשראה הזו צריך לטכס עצה, כל אחד. אם אפשר יחד לטכס עצה, יש פה הרבה ב"ה – שכולם יהיו בריאים וחזקים, ואפשר להפוך את העולם.

[היתה שיחה ארוכה בעניני אחדות החסידים]

בכל המכתבים של הרבי הוא הדגיש תמיד, שאבא נמצא כאן – וכל הזמן יהיה פה – מסתכל על כולם, מקבל נחת מכל המעשים הטובים שכולם עושים. זה היסוד, שאבא נמצא.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ומכאן ואילך אך טוב וחסד ימצא אתכם כל הימים.[1]. ראה באורך שיעור כ"ט כסלו ע"א (ובהתועדות י"ב תמוז ע"ב פ"ב).

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com