חיפוש בתוכן האתר

אור ל-יא ניסן ע"ד – רמת גן אזכרה לרב מרדכי גל ז"ל – יחוד מזל הרבי ומזל החסיד הדפסה דוא

אור לי"א ניסן ע"ד – רמת גן

יחוד מזל הרבי ומזל החסיד

אזכרה לרב מרדכי גל ז"ל[1]

"יפה כח הבן מכח האב" – שהילדים ימשיכו את השליחות

שמענו שהיום יום השלושים וגם סיום שלושים שנה לפעילות של הרב מוטי גל ברמת גן. שהפעילות הזו תמשך, שהילדים – הבנים והבנות – ימשיכו את הפעילות ביתר שאת ויתר עז. כתוב "יפה כח הבן מכח האב" ומוסבר בחסידות שכח הבנים והבנות בא מהאבא – מכח הרב מוטי – שימשיכו ביתר שאת וביתר עז.

סוד האות ל

אם כבר מדברים על השלשים, נדבר על משמעות השלשים בתורה. שלשים הוא מספר האות ל[2]. כתוב שהמלכות נקנית בשלשים מעלות – מספר של מלכות – ובחז"ל יש אפילו ביטוי מיוחד לאות ל, "מגדל הפורח באויר", ביטוי שמאד מתאים לרב מוטי.

יחוד המזלות – יום ההולדת של הרבי ויום השלשים של החסיד

נציין עוד מפגש תאריכים מאד חשוב היום. אנחנו באור ליא ניסן, יום ההולדת של הרבי מליובאוויטש, שהרב מוטי הוא החסיד שלו. בשנים האחרונות – ראוי שכולם ישמעו זאת – הוא הזדהה עם דמות של אחד הגיבורים הראשיים של "דוד מלך ישראל חי וקים", אבישי בן צרויה. הוא הרגיש שהוא כמו אבישי והרבי הוא דוד המלך, ותפקידו של אבישי הוא לעזור ולתמוך ולמסור את הנפש בפועל ממש כדי להציל וכדי לממש את הענינים והחיים והמשיחיות של דוד מלך ישראל חי וקים. אם כן, יש פה מפגש – היום, עכשיו, ברגעים האלה – של הרבי יחד עם הרב מוטי.

בתלמוד ירושלמי יום הולדת נקרא "מזל גובר". המזל הוא שרש הנשמה, והיעוד של כל אחד, כל נשמה בעם ישראל, הכחות שה' משביע בהם כמו שהתניא פותח "משביעין אותו" בכחות כדי לממש את יעודו בחיים מתגבר בכל שנה ושנה. המזל של הרבי, היעוד של הרבי, הוא להביא משיח. גם היעוד של הרב מוטי הוא לעזור לרבי להביא משיח. יש כעת יחוד של שני מזלות המזל של הרבי והמזל של החסיד.

מזל עליון ומזל תחתון – מזל המלך ומזל העם

כל הענין של הרבי מוטי היה לחבר ולאחד את הרבי והחסיד. נעשה גימטריא יפה ופשוטה: כשמחברים רבי (212) וחסיד (82) מקבלים ביטוי מאד חשוב שמובא בספרי הקבלה ובספר התניא – "אין מלך בלא עם". הרבי צריך להיות מלך, אבל הוא זקוק לעם. מי הוא העם? החסיד הוא העם האמתי. כאשר מחברים את הרבי והחסיד יחד – מה שקורה כעת – זה יחוד המזלות.

בלשון הקבלה יש מזל עליון ומזל תחתון. יום ההולדת של הרבי הוא המזל העליון ויום השלושים של הרב מוטי הוא המזל התחתון. ב-יג מדות הרחמים של הקב"ה המזל העליון נקרא "נצר חסד [לאלפים]" והמזל התחתון נקרא "ונקה", שה' מנקה את כל העוונות של עם ישראל כדי שנהיה ראויים תיכף ומיד ממש לביאת משיח צדקנו.

שוב, יש יחוד מזלות ביום הזה – היחוד בין הרבי והחסיד. זה עושה "אין מלך בלא עם" – כשיש עם אז יש מלך, יש רבי, לזה אנחנו מצפים. הפעילות הזו ומסירות הנפש הזו של הרב מוטי ממשיכה ותמשיך הלאה ביתר שאת ויתר עז. כמו שכתוב על כל צדיק – "ועמך כֻלם צדיקים" – שצדיק שנפטר אחר כך פועל עוד יותר גם במציאות התחתונה של העולם הזה. בפרט שהוא החסיד למופת, המזל התחתון – מלמטה למעלה.

הולדת דעת עליון בעם ישראל

כתוב שכאשר שני המזלות מתחברים מזל עליון ומזל תחתון, מזל הרבי ומזל החסיד זה מוליד בעם ישראל דעת עליון. המזלות הם בכתר, וכאשר יש יחוד של המזלות יוצא ממנו דעת עליון בכל עם ישראל. מה זה דעת עליון? לראות את המציאות מלמעלה, כמו שה' רואה את המציאות. ה' רואה משיח, "להביא לימות המשיח".

עוד מעט חג הגאולה, חג הפסח. שה' יעזור שהזיווג של המזלות האלה יוליד בכל עם ישראל מודעות עליונה, של "משיח נאו", כמו שהרבי רצה, כמו שהרב מוטי רצה. בניסן נגאלו אבותינו ממצרים ובניסן עתידים להגאל – היום הזה. שהמגדל הפורח באויר – השלשים עם כל הכח שלו – יש כאן תמונה בחוץ שהיא ממש "מגדל הפורח באויר", זה ציור מובהק של הרב מוטי. זה סוד השלשים. שהמגדל הפורח באויר – "אוירו של משיח" – יביא לנו את מלך המשיח תיכף ומיד ממש.[1]. ראה לעיל ט"ז אדר ב' בניחום אבלים.

[2]. ראה אור לב' דר"ח אדר ב' פ"א.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com