חיפוש בתוכן האתר

י"ט אד"ר ע"ד – אפשערעניש יהודה-מאיר שי' גלעדי – כפ"ח הדפסה דוא

י"ט אדר א׳ ע"ד – כפר חב"ד

אפשערעניש יהודה־מאיר גלעדי

בשביל לשיר "ארור המן" צריך להגיד לחיים... לחיים לחיים, מזל טוב, הרבה נחת. נגנו "ארור המן".

הוא משנן משהו? צריך לשנן איתו כמה שורות בתניא.

"מודים חכמים לרבי מאיר"

[דברו קצת על מקור השם]. לכאורה הקשר בין יהודה למאיר הוא על דרך מאמר חז"ל "מודים חכמים לרבי מאיר" – יהודה לשון להודות, אז יהודה מודה לרבי מאיר. אתה מה שכל החכמים מודים לרבי מאיר, שהוא "מאיר עיני חכמים בהלכה". לכן מודים לו – הוא אומר דברים מאד עמוקים, שלא כולם מבינים, ובכל אופן מודים לו, שהוא צודק. [מקובל שבדרך כלל רבנן דרבי מאיר הם רבי יהודה, שהלכה כמותו]. בכל אופן, סתם משנה כרבי מאיר. רבי מאיר הוא דמות משיחית.

פעם הסברנו שהדמות שהכי מזדהה איתו היא רבי יוחנן בירושלמי – רבי יוחנן בשם רבי מאיר. [מכל האמוראים רבי יוחנן נזכר הכי הרבה בבבלי]. גם בהלכה, רב ושמואל ורבי יוחנן – הלכה כרבי יוחנן.

ניגוני געגועים הוא גם אוהב? נגנו "צמאה לך נפשי".

רבוע השם

בברית[1] עשינו לו את רבוע השם שלו? יהודה מאיר זה תשע אותיות:

י  ה  ו

ד  ה  מ

א  י  ר

איזה מלה אפשר לעשות מהפנות? אורי – "הוי' אורי וישעי". איזו עוד מלה אפשר לעשות? [יאור, ראוי, אויר]. יפה, על אויר חשבתי. אז ליהודה מאיר יש גם אורי וגם אויר. אויר הוא משהו מאד חשוב. מה הדבר הראשון שבן אדם צריך בשביל לחיות? [אויר]. כתוב שאויר הוא אפילו יותר מאור, כי אויר הוא אור עם י.

צרכי האדם

מה הדבר הראשון שאדם צריך? אויר זה הכי חשוב. אחרי אויר יש מים – צריך לשתות מים. אחרי מים יש מזון – צריך לאכול. אחרי מזון יש לבוש – בגדים, שצריך להתלבש. אחרי לבוש יש בית – צריך לגור בבית. כתוב שבן אדם צריך חמשה דברים – מהם? [אויר, מים, מזון, לבוש, בית]. כנגד מה זה? מה זה צריך להיות?

קודם כל, מה הולך ביחד? יש תמיד סוד שיש שני דברים שהולכים יחד – בדרך כלל עושים אותם יחד. מבין החמשה האלה יש שנים שהם זוג. כמו עכשיו שמתוועדים – אוכלים ושותים יחד. מים ומזון הולכים יחד. כתוב "ואכלת ושבעת" וחז"ל אומרים ש"ושבעת" זו שתיה. מים ומזון הולכים יחד. כתוב ש"אין מים אלא תורה". גם לחם הוא תורה, אבל קודם כל מים הם תורה. תורה היא חכמה. מזון הוא שמבינים את זה טוב – שיש ממשות, בינה שמבינים את זה. כתוב שמים ומזון הם חכמה ובינה – "תרין ריעין דלא מתפרשין".

אחר כך התפארת, שנקראת גוף, היא הלבוש – כמו בגדי אהרן "לכבוד ולתפארת". הבית הוא המלכות – הבית של אדם הוא המלכות שלו. כמו מלך – איזה בית יש לו? ארמון. יהודה מאיר, אתה רוצה שיהיה לך ארמון? [כן]. מגיע לך ארמון, אתה מלך – כל היהודים מלכים ובני מלכים.

לפי זה, מהו האויר? חוץ מהאויר כל הדברים האלה הם מוחשיים. אבל את מודעת שאת נושמת כל הזמן? את מרגישה את זה? זה טבעי, בקושי מרגישים. אם שמים לב – אז מרגישים, אבל בדרך כלל אני נושם בלי לשים לב. זה כתר, למעלה מהשכל, למעלה מהדעת. זה האויר, זה הכי גבוה, וגם הכי נצרך.

זה הסימן של יהודה מאיר – שיש לו בפנות הרבוע שלו אויר, "אוירו של משיח" שעוד יותר גבוה ועצמי מ"אורו של משיח", כפי שהרבי הסביר. ביחד עם אויר יש לו גם אורי – "הוי' אורי וישעי". חז"ל דורשים ש"אורי" רומז לראש השנה ("וישעי" ליום הכפורים). היום יום הולדת שלך, זה הראש השנה הפרטי שלך, ה"אורי" שלך. אורי הוא גם שם האבא של בצלאל שמופיע בפרשתנו.

אויר – "רוח אלהים מרחפת על פני המים"

בספר יצירה כתוב שהמדרגה הכי גבוהה, היסוד הכי גבוה במעשה בראשית, היא אויר. יש שם שני ביטויים של אויר – ה-א של אותיות אמ"ש – וגם "רוח אלהים חיים" (שממנה מתהווה עוד רוח – "רוח מרוח"). האויר הוא ה"רוח אלהים מרחפת על פני המים", שהיא למעלה מהמים, למעלה מן החכמה. הרוח במעשה בראשית, איזה רוח היא? "רוחו של משיח".

זה מאיר, ר"ת "רוח אפינו משיח הוי'". גם קשור ליוסף הצדיק, ר"ת "משם רֹעה אבן ישראל". אלה שני ראשי תיבות מאד חשובים של מאיר. נכון שזה נחמד? [יהודה מאיר הנהן]. אם קוראים לו בשם אחד קוראים לו יהודה – כמו שאמרתי שכעת כולו הודיה, זה הבסיס.

"הוד מלכות" – חכמת שלמה

אם נולדת ביום רביעי וגם השנה הקביעות שיום רביעי – שני עדים שאתה שייך לספירת הנצח. אם אתה נצח אתה בטח אוהב לשיר "דידן נצח" [שרו].

יהודה שייך גם למלכות וגם להוד, שתי ספירות. יהודה הוא הוד – "הפעם אודה את הוי'" (להודות) – והוא גם המלך של כל השבטים. הוא גם הוד וגם מלכות והם הולכים יחד, כי כתוב "איהי בהוד". יש גם ביטוי "הוד מלכות". דווקא שתי הספירות האלו מצטרפות יחד.

נראה מי יודע על איזה מלך בעם ישראל נאמר שהיה לו "הוד מלכות"? רק על מלך אחד, וכנראה שאתה גם קשור אליו (ככה אתה נראה). אותו מלך שבנה את בית המקדש – מי יודע? [דוד? הבן שלו – שלמה]. על שלמה, שבנה את בית המקדש הראשון, כתוב שה' נתן לו "הוד מלכות".

רבי מאיר הוא חכמה, שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה. מה הקשר בין הוד מלכות לחכמה? הקשר בין יהודה למאיר. צריך לעשות את הגימטריא של "הוד מלכות" ואז נראה מה הקשר בין יהודה למאיר. כמה זה שוה? 511. יש שם של בת שזה הגימטריא שלה. צדיקה גדולה (שקודם סבא דבר על הילדים שלה – היו לה שני ילדים שכל פעם שמברכים את עם ישראל מברכים על שם שני הבנים שלה. איך מברכים את הילדים? "ישימך אלהים כאפרים וכמנשה") – אסנת.

מה הקשר בין הוד מלכות (אסנת) לחכמה? חכמה היא הכי גבוהה במודע של הנשמה והוד מלכות למטה בעץ חיים של הספירות. כאשר מחברים "הוד מלכות" זה מאד קשור לחכמה – 511. צריך לחלק 511 ל‑7 – 73, חכמה. כמה חכמות יש בעולם? 7. כל שבע החכמות שיש בעולם הן בתוך ה"הוד מלכות".

זה קשר מאד חשוב בין יהודה לבין מאיר. שיהודה, שהוא "הוד מלכות", מכפיל את החכמה של רבי מאיר שתאיר פי שבע. יש שבע חכמות בתוך העולם. מי היה הכי חכם, שאמרנו שיהודה מאיר שלנו דומה לו? [שלמה]. הוא זכה ל"הוד מלכות", הוא היה הכי חכם בכל שבע החכמות שבעולם – זה נקרא "חכמת שלמה", לדעת את כל שבע החכמות, כי הוא זכה ל"הוד מלכות".

ככה גם יהודה מאיר יזכה לכל השבע חכמות – "חכמת שלמה", וגם "חכמת אלהים" שהיא כבר מאיר, "שמאיר עיני חכמים בהלכה", וגם שיבנה את בית המקדש. את בית המקדש השלישי והנצחי.

[פעם דברנו שדוד הוא החכמה של המלכות] דוד הוא הכתר של המלכות (האויר של הבית), אבל בתוך הכתר יש חכמה סתימאה. כתר מלכות וחכמה של המלכות – דוד ושלמה – הם שני הימים של ראש השנה. ביום הראשון יש חכמה עוד יותר פנימית ועצמית (חכמה סתימאה) מאשר ביום השני.

שנות הילד כנגד הספירות מלמטה למעלה

מלמטה למעלה ספירת ההוד היא הספירה השלישית – כנראה שזה שייך לשנה השלישית, "ראשית הגז". כשהוא נולד זה המלכות, שנה ראשונה. כתוב בחז"ל בשבע תקופות החיים ש"בן שנה דומה למלך" – שנה ראשונה הוא דומה למלך. כנראה כשהוא נעשה בן שלש הוא כבר הוד – "הוד מלכות". הוא כבר קם בבקר ואומר "מודה אני לפניך מלך חי וקים...". בר מצוה זה כבר מאיר – כבר אי אפשר יהיה לעמוד על סוף דעתו. הוא יקבל דעת, ותהיה לו כל כך הרבה דעת שלא יעמדו על סוף דעתו. זה מסתדר עם ההמשך – ש"בן חמש למקרא", תורה שבכתב שהיא תפארת.

המחלוקת הראשונה בין רבי יהודה ורבי מאיר

המחלוקת הראשונה בש"ס בין רבי יהודה ורבי מאיר היא לגבי שואלים ועונים בין הפרקים במסכת ברכות. רואים שם שרבי יהודה יותר מיקל. הוא "ראש כל המדברים" – אומר שמותר לדבר. [הירושלמי אומר "ודברת בם", "מכאן שיש לך רשות לדבר בם"]. רואים שרבי מאיר שם הוא חרד, יראת כבוד. אבל במשנה הבאה רבי יהודה מחמיר ש"בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק" – זה כבר החבור לרבי מאיר, שהוא מודה לרבי מאיר.

"הכל הולך אחר הפתיחה" – זו הפתיחה של יהודה-מאיר, רבי יהודה ורבי מאיר, במסכת ברכות. מגיל שלש צריך להקפיד על ברכות, אפשר כבר להתחיל ללמוד עם יהודה מאיר מסכת ברכות.

רבי יהודה מיקל יותר ב"משיב" – זה עיקר הדרך ארץ (לא להתעלם ממי שפונה אליך), מלכות, "דרך ארץ קדמה לתורה", שהקב"ה מוותר על כבודו למען שלום. הם גם בחינה של אמת ושלום, "והאמת והשלום אהבו". רבי מאיר הוא כמו משה רבינו, אמת, ורבי יהודה כמו אהרן, ש"אוהב שלום ורודף שלום".

אמרנו שלשום בשיעור שס"ת "לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת" הם אמת-שלום (ר"ת אש, זה אש קדש שהוא עצם ענין השבת). לפי זה יהודה הוא שלום – אתה צריך לעשות שלום בין כולם, וקודם כל במשפחה, שכל האחים יהיו תמיד בשלום, באהבה ובשמחה. איך עושים שלום? שמחלקים ממה שיש לך לכל האחים. אתה אוהב לחלק, לתת לכולם לאכול? גם השוקולד הוא בשביל לחלק לכולם – אחר כך תחלק אותו.[1]. ראה שיעורים והתוועדויות תשע"א ח"ג, כ"ו אדר א'.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com