חיפוש בתוכן האתר

ח"י אד"ר ע"ד – כינוס ילדי גני תורת חיים – כפר חב"ד הדפסה דוא

ח"י אדר א׳ ע"ד – כפר חב"ד

כינוס ילדי גני תורת חיים

שרו "ויהי בימי אחשורוש", פסוקים והפרק של הרבי.

כח תפלות הילדים לבטל ולהפוך גזרות

אנחנו בחדש אדר ש"מרבין בשמחה". בחדש אדר מרגישים את הכח של הילדים הקטנים. מרדכי ואסתר אמרו שכל הילדים יתפללו לה', ובזכות התפלות של הילדים – דווקא הילדים – ה' עשה לנו נס גדול בפורים.

גם היום יש כל מיני דברים, שאפילו לא יודעים, שהגוים הרשעים רוצים לעשות לנו כך וכך. צריך להתפלל שה' יבטל את כל הגזרות על היהודים, על עם ישראל, ושהכל יתהפך לטובה (תיכף נשיר "ונהפוך הוא"). שהכל יתהפך לטובה – הכל בזכות התפלות התמימות והאמתיות של הילדים.

ילד הוא מאד אמתי, מה שהוא מבקש, מה שהוא אומר, בא לו מתוך הנקודה הכי פנימית בלב באמת. לכן ה' הכי אוהב את התפלות של הילדים, כי זה הכי אמתי.

שוב, כולנו – בפרט הילדים – צריכים להתפלל לה' שיביא משיח מהר, ואם יש גזרות שצריך לבטל אותן, לבטל את הגזרה הרעה ולהפוך אותה לטוב, שה' יהפוך את הכל לטובה. הרבי תמיד היה אומר "בטוב הנראה והנגלה" – שנראה את הטוב והוא יתגלה לכולם.

אז כעת נשיר "ונהפוך הוא".

א-דר – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

בכל הפרשיות של השבוע שקוראים בתורה בחדש אדר – גם אדר א' וגם אדר ב' – אנחנו קוראים על המשכן, בית המקדש, שה' אמר לנו "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", שיעשו בית מקדש ואני אבוא לשכון, לגור יחד עם כל היהודים, בבית המקדש. גם בלב של כל היהודים יש בית מקדש ושם ה' רוצה לגור. זה הפירוש של חדש אדר, שייך לחדש אדר.

איך כותבים אדר? מישהו יודע? יודעים לקרוא [א, ד, ר]. יפה מאד, שלש אותיות – א, ד, ר. מה זה א? מי זה א? א היא האות הראשונה, נכון? אבל למה מרמזת האות אלף? מי זה האלף? יש ביטוי "אלופו של עולם". מי האלוף הכי גדול בעולם? [ה']. ה', נכון. לכן אלף רומזת לה'. א היא גם כמו המלה אחד. מה אומרים? "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד".

ה-א היא ה', אלופו של עולם, שהוא אחד. איזו מילה עושות האותיות דר? [דר]. מה זה דר? כמו לגור בבית, בדירה. אז א-דר זה "אלופו של עולם" דר – שה' בא לגור אתנו, "ושכנתי בתוכם". בשביל זה ה' ברא את העולם – שתהיה לו יתברך "דירה בתחתונים".

שרו "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו".

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com