חיפוש בתוכן האתר

שיחה על אומנות - כא אדר ב תשע"א הדפסה דוא

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

 שיחה על אמנות - כפר חב"ד

כ"א אדר שני תשע"א

 

 

[השאלות שרשמו לי עסקו בהתייחסות לאמנות החזותית, מה אמן אמור לעשות בימינו, ומה מורה לאמנות אמור ללמד]

בלשון הקדש אמנות היא מלשון אמונה. לכן מסבירים שכל אמנות בעולם, כל אמן מאיזה עם שלא יהיה, בעצם נותן ביטוי נפשי לאמונה שלו באמנות שהוא יוצר. גם כל בריאת העולם זה אמנות של בורא העולם. "מעשה ידי אמן", זה הפסוק בשיר השירים, שכל העולם זה האמנות של ה'. יש לנו מצוה ללכת בדרכי הבורא, היוצר אותנו, "והלכת בדרכיו", אז 'מה הוא אמן, גם אנחנו צריכים להיות אמנים' כמונו, ואפשר ללמוד ממנו מה האמנות הכי יפה – העולם שהוא ברא. האמנות שלו זה הדומם-הצומח-החי-המדבר, כל פלאי הטבע, כל פלאי האדם שנברא בצלם אלהים. הרי במעשה בראשית כתוב שאנחנו דווקא בצלם אלקים. הנקודה היא שאמנות נותנת ביטוי לאמונה. אמונה היא התקשרות למשהו, למישהו. אנחנו קשורים לבורא עולם, ותוך כדי שאנחנו קשורים אנחנו גם מתדמים אליו. הפסוק אומר "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו", יש צלם ודמות, וכך אנחנו קשורים לה'.

בתור אמנות יהודית מובהקת, שרש הצורות הוא אותיות לשון הקדש. לכן תמיד מסבירים שדבר ראשון צריכים להתעמק בסודות של צורת האותיות. כמובן, כמו שגם היום בצורה גרפית יש אין סוף פונטים של אותיות, יש הרבה יותר שאפשר לעשות מהאותיות חוץ מפונטים. בעיקר מי שמכיר את הסוד, כמו שאלף היא מים עליונים ומים תחתונים ורקיע באמצע, ועוד ממדים עומק לפנים מעומק. זה מה שצריך לתת השראה. זה דבר אחד שנותן השראה במציאות, אותיות לשון הקדש. עוד דבר שנותן השראה זה הטבע בעצמו, במיוחד עולם החי. יש מקור מאד חשוב של השראה שנקרא "פרק שירה", שם כל דבר בעולם מיוצג כשר שיר לבורא, כשהשיר שהוא שר זה פסוק בתנ"ך. מתוך הפסוק, מתוך ההתבוננות, אפשר לצייר את השיר שלו. מכל דבר חי, כל דבר בכלל, יש לימוד – יש קשר בין הנברא לבין הבורא, בגלל שכל נברא שבעולם משקף בצורה אחת או אחרת את מי שברא אותו. מכל הברואים, כמובן שהפסגה זה ה"צלם אלהים" של האדם. בתור נושא גדול, שצריך ללמוד אותו ולפתח אותו, זה מה שנקרא באמנות חתך הזהב, שגם ספרי הקבלה מסבירים שמה שמיוחד – כידוע בעולם – המעלה שיש בצלם, גם הפיזי, של הבן אדם יותר מכל החי, שיש הרבה יותר חתך זהב בגוף שלו מכל דבר חי אחר במציאות. אם כי הסוד של חתך זהב מופיע בכל הטבע, בצומח, בחי בכל מקום. גם האמנים הגדולים, גם הלא-יהודים, מאד מאד השתמשו בזה והתלהבו בזה ואפילו האמינו בזה. אנחנו צריכים לשים כל דבר במקום שלו, זו לא אמונה שמאמינים בחתך זהב, אבל זה בהחלט חלק מהמושג צלם אלהים בו ה' ברא אותנו. הכי יפה, היות שאת הכל צריך לקבל מהתורה והאמונה, זה לראות אותו בטקסטים של התורה, יחסי המספרים וכל  מה שקורה בטקסט המקורי של התנ"ך. יש שם המון חתך זהב. זה מה שאמרנו שיש הרבה מקורות השראה בתורה – האחד אותיות, השני פרק שירה, והשלישי ללמוד לעומק את היחס של חתך זהב. העולם שלנו קושר כל דבר למתמטיקה, כך גם במדע. ברמות האמנות היא למעלה ממדע. תורה = אמנות ועוד מדע, והסדר הוא תורה-אמנות-מדע. האמנות באה בין התורה למדע כדי לקשר אותם. הראשית של המדע זה מתמטיקה, חשבון, לכן גם באמנות יש את הממד של החשבון, והחשבון הכי חשוב זה מספרי פיבונאצ'י, שנקראים בקבלה מספרי אהבה, והם הבסיס של חתך זהב.

חוץ ממה שאמרנו, ששייך להיום, יש את היעד. כתוב שהאמנות החזותית הגיע לביטוי המושלם שלה בבית המקדש. היום, כשאין לנו מקדש, כתוב שאנחנו בגלות מבחינת האמנות החזותית. האמנות הקולית, המוזיקה, לא נפגעה בגלות. אדרבה, יש משהו שהיא התפתחה בו יותר. אבל האמנות החזותית כן נפגעה מהגלות, כי במקדש היה מקום ביטוי האמונה דרך האמנות החזותית. בכל אופן, זה היעד שלנו. אפשר להבין למה אנחנו משתוקקים למקדש, כי רוצים להחזיר עטרה לישנה – עטרת האמנות החזותית. הכל בהקשר הנכון. יש דברים, כמו הכרובים, שכתוב שבמקום אחר זה עבודה זרה, אבל זה בדיוק במקום הכל קדש קדשים. יש הרבה סודות וענינים באמנות. כמובן שאנחנו יהודים, וכאשר קבלנו תורה כתוב "לא ראיתם כל תמונה", ומצד שני כתוב על משה "תמונת הוי' יביט", אז הפירוש שהוא מביט על המציאות בעינים של ה', רואה אותה כמו שה' מצייר אותה, "מלמעלה למטה" – דעת עליון.

אז בעצם אמרנו ארבעה דברים, שלשה שהם ארבעה: שיש אותיות, וצריך הרבה לימוד והעמקה באותיות, וכל אות היא עולם ומלואו, אין סוף מוטיבים שאפשר ליישם באמנות. יש את פרק שירה עם כל החיות. יש את בית המקדש, ויש חתך הזהב, שמבחינה מתמטית הוא היסוד של כל האסטטיקה בעולם, ובתורה קוראים לזה מספרי אהבה, זה חן ואהבה ביחד.

שאלה: מה לגבי אמנות עכשוית.

הרב: אני לא רוצה לתת ציונים. יש כל אחד – זה גישושים. מה שרציתי להסביר איך אנחנו מבינים את מקור האמנות.

שאלה: כשמדברים אל אמנות חזותית בבית המקדש, מה ההבדל בין אמנות לאומנות?

הרב: זה הבדל מודרני, במקור אין הבדל בין שתי המלים. העולם נקרא "מעשה ידי אמן", שה' הוא האמן. כמובן, זה גם מה שהתכוונתי קודם, שמי שעוסק בגרפיקה זה לא בדיוק ציר. זה יותר מה שקוראים היום אומנות ואמנות.

שאלה: אתה לא רואה הבחנה?

הרב: אני יכול לומר, אבל לשונית זה לא שני דברים.

שאלה: סטודנטים לאמנות צריכים ללמוד על אמנות נוצרית, על רנסנס?

הרב: בבית ספר יהודי לא.

שאלה: לא צריך לענין יהודים מה קורה בעולם?

הרב: זה ענין רגיש כי אמנות מבטאת אמונה. רוב האמנות בעולם היא אמנות נוצרית נטו, או אמנות לא צנועה, ולא צריך להתבונן בזה או בזה – פגם העינים. אם יש מונה ליזה זה לא נורא, אבל הרוב זה או נוצרי מובהק או חוסר צניעות מובהק.

שאלה: האמנות עוסקת בבקורת כלפי החברה וכלפי הדבר עצמו. האם גם באמנות שאתה מדבר עליה יש בקורת?

הרב: כתוב שיש שתי עינים, הימנית ליצור את הטוב והשמאלית כדי לבקר, וצריך איזון בין העינים.

שאלה: אם היה תקציב בלתי מוגבל, איזה מהלך אמנותי היה נעשה על ידך?

הרב: התשובה זה פשוט להקים אקדמיה. גם באמנות חזותית וגם במוזיקה חסרה אקדמיה הכי הכי רצינית ומושפעת מכל הכחות הבכירים ביותר בעולם, באמנות ובמוזיקה, ללמד את האמנות בדרך התורה. זה ניתן, ויש אנשים – יש הרבה גישושים, ויש גם הרבה אמנים מוכשרים גם במוזיקה וגם באמנות חזותית, וצריך לחנך את הדור הבא, הדורות הבאים – וזה דבר שמאד מתבקש, במיוחד כאן בארץ, כשזכינו לחזור לארצנו, וזה דבר שלא קיים. מה שכן קיים בשטח הוא לא על טהרת היהדות, הוא לא מקבל את ההשראה מכל מה שדברנו קודם, מהאמונה, ממה שכן צריך. רק בשביל שהאנשים יבינו את האושר ב-א ו-ע במה שיש בתורה, החל מאותיות לשה"ק שזה עושר אין סופי. אם היו אמצעים להשקיע בזה היה אפשר להקדים אקדמיה לתפארת גם במוזיקה וגם באמנות חזותית, ומכאן להתחיל לגלגל את זה הלאה בכל העולם, שזה יתפוס. מה שתופס מעתיקים אותו. יש מושג בקבלה "עתיק", לשון העתקה, אבל כשמעתיקים כל מקום מקבל את הפנים החדשות שלו. ברגע שיש משהו טוב במרכז זה מתחיל להתגלגל ולהעתק, ואז יש גילוי של עתיק יומין.

שאלה: שמעתי אותך מדבר על אמת, אמונה ואמנות. תוכל לחדד קישור זה?

הרב: באמנות יש גם אמונה וגם אמת. קודם דברנו על זה שהיא נותנת ביטוי לאמונה. ברגע שיש משהו מוחשי, המוחשי הופך להיות  משהו אמתי – בטוי אמתי לאמונה. האמונה נקראת אור מקיף. ברגע שהאור מוגדר, אם הוא מוגדר נכון, וגם האמונה היא אמונה אמתית מצד עצמה, ולא אמונה טפלה. כל מה שדברת קודם על ציור נוצרי, אם האמונה היא טפלה גם האמנות טפלה והאמת לא אמת. לא אמת ולא אמנות ולא אמונה. אבל ברגע שיש אמנות שנותנת ביטוי טוב לאמונה זה מתקשר ונעשה אמת. בזהר כתוב שאמת ואמונה הן זוג – איהו אמת ואיהי אמונה, אמונה היא נקבית ואמת זכר, איש. דברנו קודם על אמנות בטבע. כתוב שהאמנות הכי עמוקה בטבע, היצירה העיקרית, היא יצירת ולד, להוליד ילד. זו אמנות שנעשית על ידי הזיווג של האמת והאמונה. האמונה זו האשה והאמת האיש. צריך זווג ביניהן, ומה שיוצא זה אמנות.[א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה מאד.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com