חיפוש בתוכן האתר

שידור לסמינר קבלה - כד טבת תשע"ב הדפסה דוא

בע"ה

כ"ד טבת ע"ב – שידור לסמינר קבלה – כפר חב"ד

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

ראשית כל, אני רוצה לאחל הצלחה רבה לסמינר במקסיקו. שכל הנשמות שיש כאן – כולן תתעוררנה לאהבת ה', לעבוד את ה' בשמחה, שיהיה שלום אמת בעולם.

הנושא של הסמינר הוא בענין מבנה הנפש ואיך ש"מבשרי אחזה אלוה" – שמתוך הבשר שלי, ומתוך ה"לב בשר", כך מוסבר בחסידות, מתוך המדות שלי, האהבה והיראה שלי, אני מבין את הספירות העליונות שדרכן ה' בורא את העולם בכל רגע תמיד.

חוץ מספירה, יש מושג עמוק מאד בקבלה שנקרא פרצוף. בפרצוף הכוונה לספירה, כח אחד, שמתפתח ובעצם כולל לא רק את כל עשר הספירות אלא גם את כל העולמות, אצילות-בריאה-יצירה-עשיה, כל ההויה כולה, הכל מתפתח כאישיות אחת, כמו בן אדם, בתוך ספירה אחת. כלומר, בהתחלה יש את ספירת החכמה – אנחנו יודעים מה היא חכמה בנפש האדם – אך זו רק נקודה של חכמה והופכת לפרצוף. מה שבהתחלה הוא נקודת החכמה מקבל פרצוף שלם, של כל הכחות, עם כל העולמות, הכל מתפתח מתוך הנקודה הראשונה של החכמה. לפרצוף של החכמה קוראים בקבלה אבא, לפרצוף של הבינה קוראים אמא, לפרצוף של המדות – רגש הלב – קוראים זעיר אנפין, לפרצוף של המלכות – עולם הדבור והמעשה – קוראים הנוקבא, האשה, של הזעיר אנפין. יש גם כתר, הלא-מודע בנפש, וגם לו יש שני פרצופים. הפרצוף הפנימי נקרא עתיק יומין, שבנפש מקביל לכח התענוג – התענוג בנפש על כל הגוונים של כל הספירות, כמו שהכל משתקף בתוך התענוג של הכתר. לפרצוף החיצוני קוראים אריך אנפין, שהוא בכללות רצון, וגם בתוכו יש את כל כללות הנפש.

בקיצור נסביר את סדר ההתלבשות: עיקר החידוש של האר"י הקדוש, גדול המקובלים, שלאחר שהספירות מתפתחות מנקודה וספירה לפרצוף שלם – של תריג איברים וגידים, כמו האדם – הפרצופים מתלבשים אחד בתוך השני. כלומר, יש אינטרקציה וקשר והפריה בין הפרצופים לבין עצמם. בכללות, כל הפרצופים של המודע בנפש מלבישים את פרצוף הרצון, שנקרא אריך אנפין. כמובן שהמבנה הזה, שמציירים בציור גשמי, הוא רק היות ש"דברה תורה בלשון בני אדם", ולא כי יש שם איזה גשם כלשהוא. בכל אופן, כך מתואר בקבלה. בתוך הכל נמצא הרצון של הנפש, פרצוף אריך אנפין בכל העולמות. בתוך הרצון יש נשמה – התענוג שבנפש, פרצוף עתיק יומין. לרצון יש, כביכול, כמו לאדם – ידים ורגלים, יד ימין ויד שמאל, רגל ימין ורגל שמאל.

כתוב שפרצוף אבא, החכמה של המודע – גם הרצון וגם התענוג בעל-מודע, ובמודע יש חכמה-בינה-מדות-הבעה, ובכללות כתוב שאבא, החכמה של המודע – מלביש (כלומר, נמצא מעל) יד ימין של הרצון. מה זאת אומרת? ברצון יש את הרצון הלא מודע לאהוב, לעשות טוב, ועל הרצון לאהוב ולעשות טוב – שהוא יד ימין של הרצון – יושב ומלביש פרצוף החכמה של המודע. כלומר, בקדושה כל מה שאדם מחכים, מקבל הברקה – משהו מתחדש אצלו – כל החידושים הם בעצם כי ברצון שלו יש לו רצון להיטיב, יד ימין של הרצון, הרצון לעשות טוב בעולם. על הרצון הזה, בגללו, באות לו למודע הברקות השכל, החכמה.

יד שמאל היא יראה, שעיקרה יראת שמים. יראת ה' פירושה להרגיש מה שה' רוצה ולבטל את רצוני אני לרצונו הוא – לעשות מה שהוא רוצה. על הרצון בנפש לבטל את עצמי לרצון ה' – שהוא בעצם היראה של הרצון – מלביש פרצוף אמא, הבינה. מהי הבינה בנפש? היכולת לקחת את הטפה, טפת הזרע של האבא – הברק שמבריק על השכל – ולפתח אותה להבנה שלמה, לכתוב עליה ספר, שמתוכו אפשר ללמוד ולהבין, הכל מוסבר בכי טוב, בטוב טעם ודעת. הבינה בנפש, האמא, והיכולת שלה לפתח את הגרעין, זרע האב, מלבישה את היראה שברצון – כלומר, יש בה כח מניע פנימי של יראת שמים.

יש את רגל ימין ורגל שמאל של הרצון. רגל ימין היא הבטחון בנפש ורגל שמאל היא התמימות, ההליכה בתמימות. כלומר, שכל דבר שאני עושה – אני עושה בכנות, ברצינות, בתמימות. רגל ימין היא ללכת קדימה, להתקדם בחיים בבטחון. רגל שמאל היא להיות תמים ופשוט יחד עם ה'. אנחנו מדברים על רגל ימין ורגל שמאל של הרצון, אריך אנפין. את רגל ימין מלביש במודע של הנפש כל תחום הרגש של המודע. כל מה שיש לאדם הרבה רגש, נטיות ומשיכות – אהבה, יראה, רחמים, כל הרגש – הכל מלביש את הבטחון שברצון, שנמצא בתוכו באופן לא מודע. כלומר, בתוך הכל יש את הרצון להתקדם בחיים, ללכת קדימה ברגל ימין – להתחיל לצעוד קדימה בחיים. על כך מלבישות כל הרגשות, ז"א שבמודע. כך על רגל שמאל – הפשיטות, להיות יהודי פשוט, אדם טוב – מלבישה ההבעה של הנפש כלפי חוץ, הדבור, שבקבלה כולל גם מחשבה, גם דבור וגם מעשה, כל דבר שמביע את עצמי. כל זה יושב על רגל שמאל.

אלה נושאים עמוקים מאד, ורק נתנו ציור ראשוני לסוד ההתלבשות, סדר ההתלבשות, כמו שמסביר אותו האריז"ל גדול המקובלים. צריך הרבה-הרבה – כל החיים בעצם – להתבונן במה שאמרנו כעת. איך שהאבא והאמא מלבישים את הרצון להיטיב ואת הרצון ליראת שמים ואיך הז"א ונוקבא – בעל ואשה – מלבישים את שתי הרגלים של הרצון.

שוב אני מאחל שיהיה יום מוצלח של סמינר, שנזכה להתקדם לעבודת ה' בשמחה.[א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com