חיפוש בתוכן האתר

כ"ב תמוז ע"ב – כפר חב"ד "מבשרי אחזה אלוה" הקלטה לסמינר מבנה הנפש במקסיקו הדפסה דוא

כ"ב תמוז ע"ב – כפר חב"ד

"מבשרי אחזה אלוה"

הקלטה לסמינר מבנה הנפש במקסיקו

בקר טוב לכולם. אני מאד שמח שמתקיים היום סמינר של תורה וקבלה. שהסמינר יצליח בגדול, שכולם ילמדו ויפנימו את הלימוד, שיעשה רושם עמוק בנפש ומתוך הרושם העמוק בנפש יתבטא בעולם שלנו במעשים טובים, באהבה וחבה ושמחה, ובזכות האהבה שכולנו נאהב אחד את השני תבוא הגאולה במהרה בימינו.

השתקפות עשר הספירות בנפש

שמעתי שנושא הסמינר היום הוא מבנה הנפש. באמת נפש האדם היא כמבנה כל העולמות העליונים, ועד שנפש האדם משקפת את הספירות העליונות בעולם הכי גבוה – עולם האצילות. על כך כתוב הפסוק "מבשרי אחזה אלוה". עולם האצילות הוא עולם אלקי, כלומר שיש בו רק מודעות אלקית – שה' אחד ואין עוד מלבדו. כתוב ש"מבשרי", מתוך ההתבוננות שאדם מתבונן בבשר שלו, ועוד יותר הנפש שלו – תכונות הנפש וחושי הנפש – הוא מכיר את ה', כי האדם נברא בצלם ודמות. יש לו צלם אלקים ודמות אלקים, ולכן על ידי שמתבונן בעצמו – בגוף שלו ועוד יותר בנפש שלו – הוא בא להכיר את מי שאמר והיה העולם.

השתקפות ארבעת העולמות בנפש

כמו שהנפש משקפת את העולם הכי גבוה, גם יש רבדים שונים בנפש שהם בעצם כנגד כל סדר השתשלשלות העולמות העליונים. בכללות יש ארבעה עולמות – אצילות, בריאה, יצירה, עשיה:

  • עולם האצילות, כמו שהסברנו כרגע, כולו אלקי – אין עוד מודעות חוץ מכך שה' נמצא, "אין עוד מלבדו".
  • עולם הבריאה הוא כבר "אפשריות המציאות". עולם הבריאה כולו שכל, ויחסית לרגשות ולמעשים השכל הוא מופשט מאד, אבל יש בשכל שרש למודעות עצמית – שמשהו או מישהו יכול לחשוב ולהרגיש את מציאות עצמו שאינה ה'. לכן מעולם הבריאה ולמטה מתחילים העולמות הנפרדים – מה שנפרד מהמודעות האלקית של עולם האצילות. עולם הבריאה הוא עולם של שכל, וזאת אומרת שהעולם שלמעלה ממנו, עולם האצילות, הוא עולם שלמעלה מהשכל. האלקות היא לא שכל, אלא גבוהה מהשכל. ברגע שיש שכל – זו ראשית הבריאה יש מאין. עולם הבריאה הוא על שם הבריאה יש מאין – הוא מרגיש את הבריאה "יש מאין", אבל מרגיש גם את היש (שמתהווה מתוך האין).
  • למטה ממנו נמצא עולם היצירה, עולם של יצרים – נטיות נפשיות, שאדם נמשך למשהו או נדחה ממשהו. יש שאדם נמשך למשהו או נדחה ממשהו, וגם אצלי יש "ימין מקרבת" ו"שמאל דוחה" – הכל מדות של הלב, עולם הרגש הוא עולם היצירה.
  • יש עולם יותר תחתון, שגובל בעולם שלנו החומרי – עולם העשיה, עולם של מעשים.

עשיה – תיקון

דוקא בעולם שלנו ה' נתן לנו מצוות מעשיות, וכל מעשה מתקן משהו. בלשון הקדש לעשות פירושו לתקן. על ידי מעשה בפועל, במגע ישיר עם חומר העולם, עושים איזה תיקון – מעלים ומגלים את הניצוץ האלקי שבתוך החומר. בכל דבר יש ניצוץ, מה הכוונה? בעצם הכל ה', רק שנסתר, לא רואים זאת. אם אני עושה מצוה בחומר אני משחרר ופודה את הניצוץ ומגלה את האלקות. אני רואה על כל צעד ושעל בחיי השגחה פרטית. זו הכוונה והתכלית של מצוות – תריג מצוות של היהודים ו-ז מצוות של לא-יהודים – שכולם יחד, נקיים את רצון ה' ונעבוד אותו בכל רבדי הנפש: העל-שכלי שבנפש, אצילות; השכל ("מושכל" בלשון הקבלה והחסידות), עולם הבריאה; הרגש ("מורגש"), עולם היצירה; מעשה ("מוטבע", אינסטינקט), עולם העשיה (שדוקא בו עושים את התיקונים).

שוב, אני מאחל שהסמינר יהיה בהצלחה רבה, ויהיו הרבה-הרבה אור ושמחה.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com