חיפוש בתוכן האתר

כ"ח איר ע"ב – כפר חב"ד - טעמים בסוד בריאת העולם - שידור לסמינר במקסיקו הדפסה דוא

כ"ח איר ע"ב – כפר חב"ד

טעמים בסוד בריאת העולם

שידור לסמינר במקסיקו

2.                  הבריאה בעבר, בהוה ובעתיד – סיפור, שיחה ושיר

שלום לכולם. שמחתי מאד לשמוע שמתקיים היום סמינר במקסיקו. שיהיה בהצלחה רבה ומופלגה – "יגדיל תורה ויאדיר". שתהיה הרבה תורה, והרבה אהבה בלב לה' ולכל הנשמות היקרות בכל העולם. שנזכה לגאולה האמתית והשלמה על ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

בעוד כמה ימים מקבלים את התורה מחדש, בחג השבועות, וכל אחד וכל אחת – יזכה לקבל את התורה, בדיוק את כל הדברים ששייכים אלינו ומדברים אלינו, נקבל בשמחה ובפנימיות.

3.                  הבריאה בעבר, בהוה ובעתיד

שמעתי שהנושא היום הוא על טעם הבריאה, בריאת העולם. נאמר משהו בקיצור לכבוד הסמינר הזה, שיהיה בהצלחה רבה, והוא: כשפותחים את התורה וקוראים את הפסוק הראשון, "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ", על פי פשט המלה "ברא" היא בלשון עבר, שה' ברא את השמים ואת הארץ לפני 5772 שנים, כפי שמפרשים את פשט הפסוק הראשון. כך גם הרמב"ם מפרש, ש"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" בעבר. אבל בתפלות שלנו אומרים כל בוקר, ואפילו חוזרים כמה פעמים, שה' מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כך כתוב בספרי הקבלה והחסידות שבריאת העולם לא היתה פעם אחת לפני אלפי שנים, אלא שה' בורא את העולם בכל יום ובכל רגע תמיד.

זו התפיסה הראשונה שלנו את ה' בעולם – מרגישים את ה' שהוא אתנו, שהוא משגיח עלינו בהשגחה פרטית, שומר עלינו, מיטיב אתנו, אבל עוד לפני כן, מרגישים שה' פשוט בורא אותנו. שברגע זה ה' בורא אותי ומוציא אותי יש מאין ואפס המוחלט, בדיוק כמו לפני כך וכך אלפי שנים, כך הוא בורא אותי כל רגע.

משהו שלישי, שאנחנו מאמינים שתיכף תבוא הגאולה, משיח יבוא, ונזכה לקבל – עוד בשבועות זה – תורה חדשה מפי משיח, ואז ה' בורא שמים חדשים וארץ חדשה. כלומר, שיש בריאה חדשה, מציאות חדשה, שאי אפשר לצייר בשכל הדל שלנו את המציאות שה' הולך לברוא לנו בביאת המשיח. כשם שהוא יברא שמים וארץ חדשים כך הוא יברא אותנו, כל אחד ואחת מאתנו, מחדש – "פנים חדשות באו לכאן".

4.                  טעם הבריאה – לחוש עבר-הוה-עתיד יחד

אם כן, כאשר מתבוננים בטעם הבריאה צריך לתפוס את ענין הבריאה בעבר, בהוה ובעתיד. איך היה בעבר, לפני אלפי שנים, איך בבריאה בכל רגע, ואיך יהיה בבריאה לעתיד לבוא. הדבר שאמרנו כעת הוא עצמו טעם הבריאה – שה' רוצה שנוכל להשיג בו זמנית איך ה' ברא, איך ה' בורא ואיך ה' יברא. על ידי הבריאה ה' נעשה מלך על המציאות שברא. "ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלֹך לעולם ועד". כלומר, יש משהו בסוד הבריאה שנותן לנו את הכח לחוות את העבר, ההוה והעתיד (המלה הראשונה של מעשה בראשית היא "בראשית" דהיינו התהוות הזמן, שבו עבר הוה עתיד; עבר הוה עתיד = תשעב, השנה הזאת!) – כל אחד עם הפן שלו, ויחד עם זה – הכל בעת ובעונה אחת (בסוד שם הוי' ב"ה שהוא היה-הוה-יהיה כאחד), והוא בעצמו הטעם של הבריאה, שנוכל לחוש זאת.

5.                  הבריאה בעבר – סיפור; הבריאה בהוה – שיחה; הבריאה בעתיד – שיר

נאמר עוד רעיון חשוב מאד: בסיפור הבריאה מספרים סיפור איך ה' ברא את העולם. סיפור הוא סוג של דבור, הבעה בפה. אך יש עוד סוג של דבור, של הבעה בפה – יש שיחה (מה שנקרא דיאלוג, דו-שיח, בין איש לרעהו). ויש עוד סוג שלישי של הבעה – שיר. נמצא, אם כן, שישנם שלשה דברים – סיפור, שיחה, שיר.

יש שאנחנו מספרים סיפור, יש שיחה איש עם רעהו, ויש ששרים שירה. הסיפור מתייחס למה שהיה – אם זה סיפורי צדיקים, סיפורי הבעל שם טוב, מה שהיה לפני כך וכך מאות שנים. כל סיפור הוא לחוות מחדש דבר שהיה. מה היא שיחה? שאני מדבר איתך – שמדברים אחד עם השני, מדברים איש עם רעהו. זו שיחה, כמו "ויצא יצחק לשוח בשדה" – תפלה היא שיחה. שירה היא גילוי אור העתיד (גם בהוה), "שירו להוי' שיר חדש". איך נדבר עם ה' בעתיד? מה תהיה התקשורת שלנו איתו? שירה.

אם כן, יש שלשה דברים – לספר סיפור, שהוא חוית הבריאה בעבר, "בראשית ברא אלהים" לפי הפשט; יש שיחה, דו-שיח, יחס אני-אתה בהוה, ברגע הזה. חוית הבריאה בהוה היא בעצם שיחה עם ה', ברגע הזה; מה היא חוית השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני בורא? "שירו להוי' שיר חדש" (במלה שיר, אותיות שי הן של שמים והאות ר של ארץ; כאשר מוציאים את המאמץ מבריאת שמים-ארץ נשאר שיר פשוט, שיר הבוקע מתוך הבריאה כולה באופן ספונטני לגמרי, ללא שום מאמץ).

שה' יעזור שנזכה לסיפור של הבריאה, לשיחה של הבריאה – הרי ה' בורא את העולם בעשרה מאמרות, "בדבר הוי' שמים נעשו" ונעשים בכל רגע, אז עיקר חוית השיחה עם ה' היא חוית הבריאה בהוה, ברגע זה – וגם לשירה של העתיד. שנזכה לכל סוד הבריאה, לכל טעם הבריאה, עוד היום, ולקבלת התורה ("תורה חדשה" על דרך "שיר חדש", התורה נקראת שירה – "כתבו לכם את השירה הזאת וגו'"). שהסמינר יהיה בהצלחה רבה ושנזכה לקבל את התורה (החדשה של משיח) בשמחה ובפנימיות.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com