חיפוש בתוכן האתר

אוריין תליתאי הדפסה דוא
"בְּרִיךְ רַחֲמָנָא דְּיָהֵיב אוֹרְיָאן תְּלִיתָאִי, לְעָם תְּלִיתָאִי,

           עַל יְדֵי תְּלִיתָאִי, בְּיַרְחָא תְּלִיתָאִי" (שבת פח, א)


alt

התורה, בשרשה העליון שקדם לעולם, כלולה בעצמותו יתברך, ועמה הוא משתעשע בשעשועים עצמיים. אכן, תכלית הכוונה היא בתאות ה' יתברך "להיות לו דירה בתחתונים", ועל כן יורדת התורה מלמעלה למטה, עד "סתר המדרגה", עד למטה-מטה.

רעיון זה בא לידי ביטוי בציור המשולש, כאשר בסיסו הרחב המוצב למעלה מבטא את ה"מרחב העצמי" והאין סופי של התורה הקדושה בשרשה העליון, ואילו קדקודו מזדקר ויורד כלפי מטה - אל מימוש תכלית כוונת הבריאה, הלכה למעשה!

במבנה עשר הספירות מזוהים שלשה משולשים עיקריים: צלעות המשולש הראשון נמתחות בין שלש הספירות חכמה-בינה-דעת; צלעות המשולש השני נמתחות בין שלש הספירות חסד-גבורה-תפארת; צלעות המשולש השלישי נמתחות בין שלש הספירות נצח-הוד-יסוד. כאשר באים לתאר את ירידת התורה מלמעלה למטה, מתאים להשתמש במשולש הראשון. על התורה נאמר בספר הזהר "אורייתא מחכמה נפקת", מחכמתו יתברך, ויהודי העוסק בתורה נפגש עמה בחלקה המושכל של נפשו האלקית - כחות החכמה, הבינה והדעת. חז"ל, בסוגייה העוסקת בתיאור מתן תורה (שבת פח, א), מציינים כי התורה היא משולשת, ובמפרשים מצינו לכך הסברים שונים. לפיכך, מתבקש לזהות גם בירידה אל תחום המעשה את המספר שלש, וזאת בהקבלה לשלישיית הספירות חכמה-בינה-דעת. 

מיסודות פנימיות התורה עיקרון ההתכללות. כלומר, ניתן לזהות בזעיר אנפין בכל פרט ופרט, בתורה או במציאות, ריבוי של פרטים הנכללים בו, עד אין סוף. לפיכך, אם קיימת התאמה והקבלה יסודית בין שלישיית מושגים לשלש הספירות חב"ד, ניתן יהיה להמשיך ולזהות על פי אותה יחסיות גם בתוך כל אחר ממרכיבי אותה שלישיה - שלישה נוספת.

כך גם במבנה שלפנינו: מזוהה בו חלוקה ראשית בתורה לשלש - תורה שבכתב, תורה שבעל פה ופנימיות התורה. כל אחד משלש אלו מתחלק בחלוקה דומה, ושוב מתחלק בשלישית. כמובן, ניתן להוסיף ולחלק עוד ועוד, ו"תן לחכם ויחכם עוד".

תורה שבכתב; תורה שבע-פה; פנימיות התורה

על הפסוק "שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך" דרשו חז"ל כי "מוסר אביך" היינו תורה שבכתב, ואילו "מוסר אמך" היינו תורה שבעל-פה. היחס בין אב לאם הוא היחס היסודי שבין הברקת נקודת החכמה לבין השגתה, קליטתה ופיתוחה של הבינה. יחוד החכמה ובינה נעשה בכח הדעת, כח החיבור וההתקשרות. במלאכת המשכן מפרש רש"י - "'דעת' זו רוח הקדש". רוח הקדש, בניגוד לנבואה, היא נביעה פנימית הבאה מלמטה מתוך השראת השפע הבא מלמעלה. להגדרה זו עונה פנימיות התורה (ראה בהרחבה כאן).

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com