חיפוש בתוכן האתר

גר תושב בימינו - הפתרון לסטטוס הערבים בארץ ישראל הדפסה דוא

ארכיון שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

גר תושב בימינו

הפתרון לסטטוס הערבים בארץ ישראל

יט אייר תשמ"ט (קבר יוסף - שכם ת"ו)

 

 

"אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו לשלום..." (רמב"ם הלכות מלכים ו, א).

לא כולם מסכימים עם הרמב"ם שצריך לקרוא לשלום במלחמת מצווה. למה משתמש בביטוי אדם (ולא עיר או מדינה)? אחר כך בהלכה ו הוא כותב: "עמון ומואב אין שולחים להם לשלום", יוצא מן הכלל ויותר גרוע מעמלק ו-ז עממין. וממשיך שם: "ואע"פ שאין שואלים בשלומם אם השלימו מעצמם תחילה מקבלין אותן".

הנושא היום הוא פתרון בעיית הערבים בארץ. הכי טוב היה לגרש. יש שרוצים להפוך אותם לעבדים כנעניים אפילו בעל כורחם, כידוע עבד עברי נוהג רק ביובל, אבל עבד כנעני נוהג גם כיום. גר תושב לפי הרמב"ם לא שייך, היות שנוהג רק בזמן היובל. לגייר באופן חלקי שייך רק כשיש כח ומעמד עליון, הקשור עם היובל, שיכול לספוח אליו זרים.

מה נשאר? או להרוג או לגרש/לעודד הגירה. על רקע זה השיעור היום.

לפני כמה ימים התנוצצה לי ראיה מן הרמב"ם, שאין דין מלחמה ללא היובל. כמובן, לא מלחמת עזרת ישראל מיד צר, אלא מלחמת כיבוש. והיא, כיוון שאי אפשר לקבל גרי תושב, שהיא אחד מן התנאים בקריאת לשלום, ממילא – "אין עושין מלחמה עם אדם" ללא קריאה לשלום.

שאלה: לכאורה יש לחלק בין הנכנעים במלחמה שאינם גרי תושב (וחייבים במס ועבדות) לבין גר תושב שאתה סופח אליך.

תשובה: זו המצאה. מאיפה זה? לפי הרמב"ם כל גוי שמקבל ז מצוות הוא גר תושב.

לפי זה, אנחנו בפלונטר. להלחם אי אפשר, להשאיר גם כן. מתבקשת השאלה מה צריך לעשות כדי לחדש את היובל? לפי רוב הדעות השמיטה נוהגת כיום רק מדרבנן. למה לא עושים כך גם ביובל? וכבר היה מעולם, בזמן בית שני. לכאורה זהו המוצא, ויועיל לקבל גרי תושב מדרבנן גם לשיטת הרמב"ם (שאר ראשונים לא מצריכים יובל), וכך אפשרי גם לנהל מלחמת מצווה עם קריאה לשלום.

שאלה: אם זו הארץ שלנו, צריך לנהוג כבעל הבית ופשוט להוציא את מי שיושב עליה. למה צריך דין מלחמה?

תשובה: ודאי ששייך. גם יהושע קרא לשלום כשבא לכבוש את הארץ. אני לא מדבר על סכנה – עזרת ישראל מיד צר – או ע דין נקמה. אני מדבר עכשיו בתוך מי שחושב מחר לעלות לשלטון, להקים את מלכות ישראל (שהיא הפתרון האמיתי). צריך להיות רציני, להכין מצע. עד היום אני מכיר רק שתי פתרונות – להרוג או לגרש. עכשיו שואלים אם יש אפשרות נוספת – קבלת גרי תושב.

בא נשאל שאלה טיפשית (קלאץ קשיא). למה שלח יהושע את האגרת השלישית? רוצה להלחם – שילחם. מה המטרה? לדעתי, משהו פסיכולוגי. אם אתה עושה מלחמה – זה על דעתי, הצעתי. לא לא מתחיל ממך. בזה אתה כבר משעבד אותו מנטאלית. אתה זה שקובע את כללי המשחק. שתי האגרות הראשונות הם לחיזוק השלישית, ולא ההיפך. מגמת המלחמה היא לשעבד את הקליפה אל הקדושה. "כי ממנו ניקח לעבוד את ה'". להבדיל, כך עשו מואב שחרטו סמל עבודה זרה שלהם על החרבות שלהם כדי לשעבד את אויביהם תחתם.

מהלכה זו ברמב"ם רואים מה זה לעשות שלום עם גוי. גם אני חבר 'שלום עכשיו', רק השאלה מה זה שלום. אני אומר שזו כניעה גמורה אלי.

ראיה: איך פוסק הרמב"ם לגבי גר צדק? "ולא למלכות בלבד אלא לכל שררות שבישראל, לא שר צבא... אפילו ממונה על אמת המים..." (פרק א הלכה ד). מה החידוש בגר תושב עליו כתוב ש"לא יתמנו על ישראל לשום דבר בעולם" (אצלנו)? מה הרבותא? נראה שבגר צדק הבעיה היא שררה, ואילו בגר תושב כל התמנות, אפילו ללא שררה, רק שיהיו "נבזים ושפלים". עניין בפני עצמו. מה זה גר תושב? למשל ללכת לכפר ביתא, והדבר הראשון זה להוריד את המסגד. זה הקליפה שלו. אתו הוא לא נבזה. גם אסור לו לחדש דת, אסור לו לשבות. קודם כל הוא צריך להמיר את דתו.

הערה: גם מבחינה מציאותית הדין כך. גר צדק בא לבדו, גר תושב בא עם כל עמו, ויתכן שכבר יש לו שררה. מותר לו להמשיך בשררתו – רק לא על ישראל.

לסיכום, רצינו לומר איך יהודי נלחם, ולחדש שהאפשרות לקרוא לשלום ולקבל גרי תושב אפשרית גם היום, מדרבנן.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com