חיפוש בתוכן האתר

ביקור בתלמוד תורה - כפר חב"ד - כט תשרי תשע"ב הדפסה דוא

כ"ט תשרי ע"ב – כפר חב"ד

ירח בול

כינוס ילדים

[אחרי פסוקים וניגונים:]

ירח בול – מבול של תורה

צהריים טובים, היום אנחנו ערב ר"ח מרחשון. מישהו יודע איך קוראים לחדש הזה בתנ"ך? יש לו עוד שם. חשון זה שם שנתנו יותר מאוחר, אבל איך הוא נקרא בתנ"ך? "ירח בול" (ירח זה כמו חדש). מה הקשר? מה הפירוש של לשון "בול"? זה חדש שאוספים בולים? יש למישהו מהילדים אוסף של בולים? [מבול]. נכון, זה בגלל המבול. מתי היה המבול של נח? כעת קוראים פרשת נח – בשבת נקרא פרשת נח, ביום הראשון של חדש חשון (א' מרחשון, היום השני של ראש חדש חשון). חדש בול מלשון מבול. מה זה מבול בקדושה? שה' נותן הרבה מים על הארץ. "אין מים אלא תורה". הרבה מים זה הרבה תורה – מבול של תורה, לומדים בחדש הזה הרבה-הרבה תורה. בכל הישיבות זה החדש הראשון שלומדים הרבה תורה במשך השנה, וצריך מאד להתחזק בלימוד התורה בחדש בול, כי ענינו מבול של תורה, מבול של חכמת התורה.

המתחיל במצוה אומרים לו גמור

כשאני אומר שמישהו עשה משהו 'בול', מה אני מתכוון? [הוא עשה משהו מדויק]. נכון, הוא עשה בדיוק טוב, בדיוק מה שצריך לעשות. אז חדש "בול" הוא חדש שכולם עושים בדיוק מה שצריכים לעשות – 'בול'. צריכים ללמוד תורה 'בול', בדיוק כמו שצריכים, וגם לעשות מצוות. לעשות מצוה 'בול' הכוונה שאדם עושה את המצוה מההתחלה עד הסוף. יש מאמר חז"ל "המתחיל במצוה אומרים לו גמור". אם התחלת במצוה, צריך לעשות אותה מההתחלה עד הסוף, ואז עשית אותה 'בול'. איך אני יודע? החדש השני מתשרי הוא כמו היום השני של מעשה בראשית. מה נברא ביום השני? [השמים והארץ]. בכללות, השמים והארץ נבראו מיד בהתחלה, כמו שנאמר "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ". מה ה' ברא ביום השני? [הרקיע]. כן, הוא חזק את השמים, אמר "יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים". זה נקרא "מלאכת המים", ומה הקשר לירח בול? חדש של מבול, הרבה מים[1]. אנחנו מתפללים שה' יתן הרבה גשם בחדש חשון, חדש בול. המים הם ברכה.

מה הבעל שם טוב אמר שצריכים לומר כשמישהו רואה מים? הוא אמר לומר שהבעל שם טוב אמר שכאשר פוגשים מים זה סימן ברכה. אם כן, חדש בול הוא חדש של הרבה מים, הרבה תורה, וגם הרבה ברכה. הוא קשור ליום שני של מעשה בראשית, בו ה' עשה את מלאכת המים. אבל, כתוב "וירא אלהים כי טוב" ביום שני? בכל יום אחרי שה' ברא משהו כתוב שה' ראה, הסתכל, וראה שזה טוב – "וירא אלהים כי טוב". אבל מה לגבי יום שני, כשהוא עשה את מלאכת המים? כתוב שם "כי טוב"? [לא]. למה לא כתוב? מה הפסיד יום שני שרק בו לא כתוב "כי טוב"? בגלל שה' לא גמר את מלאכת המים. הוא גמר את המלאכה הזו בתחלת יום שלישי. רש"י מביא בחומש, שדבר שלא גמרת אותו עד הסוף אי אפשר לומר עליו "טוב". מתי אפשר לומר שמשהו "טוב", כשעשית אותו בול מההתחלה עד הסוף. אז אפשר לומר שאתה ילד טוב ועשית טוב והכל טוב. כל הילדים צדיקים וכתוב "אמרו צדיק כי טוב". מתי הוא טוב? כשעשה 'בול' את מלאכת המים, מלאכת התורה, מהתחלה עד הסוף.

לסיים בשביל התחלה חדשה

מה שרוצים לברך, שהערב כבר ראש חדש חשון, שכולם ילמדו הרבה תורה ויעשו הרבה מצוות. שכל ילד יחשוב שאם התחלתי לעשות מצוה או ללמוד תורה – צריך לגמור. בשביל מה גומרים, להיות מבסוט שגמרתי? לא. צריך לגמור את הפרק הזה כדי להתחיל פרק חדש, כל פעם מתחילים וכל פעם גומרים. כמו בשמחה תורה, מה עשינו ברגע שסיימנו? [התחלנו מהתחלה]. נכון, אבל אי אפשר להתחיל חדש אם אינך גומר את הישן. כל פעם צריך לגמור, וכאשר אתה גומר זה טוב. כמו ש"אין מים אלא תורה" כתוב "אין טוב אלא תורה", וכאשר אתה רואה שזה טוב אפשר להתחיל משהו חדש. לכן בתחלת יום שלישי, אחרי יום שני, ה' לא היה יכול להתחיל לעשות משהו חדש. מה היה צריך לעשות ביום שלישי? לברוא את הדשא והעצים, אבל אי אפשר היה להתחיל את הדבר החדש לפני שהוא גמר את הדבר הקודם.

ככה בחדש בול, שכולנו נהיה 'בול' כמו שצריך להיות, ילדים 'בול', ונתחיל ללמוד תורה – וכל מה שנתחיל נגמור, ואז נתחיל משהו חדש. אותו דבר מצוות – כל פעם נתחיל מצוה, ואומרים לך "גמור", וברגע שאתה גומר את המצוה מיד מתחילה מצוה חדשה. זה חדש בול, שיהיו הרבה 'בולים' טובים, בולים של ימות המשיח. גם כאשר משיח יבוא במהרה בימינו הוא יעשה בולים, ואז אפשר לאסוף את כל הבולים של מלך המשיח, והזמן הכי טוב לזה הוא חדש בול.

כעת נשמע "והריקֹתי לכם ברכה עד בלי די".

רמזים ל"בול"

[הוספות להסביר לילדים:]

איך יודעים ש"בול" הוא מההתחלה עד הסוף? כי התורה מתחילה עם האות ב של "בראשית" ומסיימת עם האות ל של "ישראל" וחז"ל אומרים שהאות האמצעית בתורה היא האות ו של "גחון". נמצא שהראש-תוך-סוף של כל התורה כולה הוא בול!

"ירח בול" כתוב רק פעם אחת בכל התנ"ך בהקשר לסיום בנין בית המקדש שבנה שלמה המלך במשך שבע שנים. היינו רמז ל"המתחיל במצוה [במצוה הכללית של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", לעשות לו יתברך דירה בתחתונים] אומרים לו גמור".

גימטריא יפה: ירח בול = 256 = 16 בריבוע. והוא שלמות (ריבוע הוא התכללות של כל פרט בכל אחד מהפרטים, כמו בספירת העומר, שבעה שבועות שבכל שבוע שבעה ימים, ז פעמים ז, שלמות של מט ועם הכולל – נ, "תספרו חמשים יום") בדרגה הכי גבוהה: 256 = 16 בחזקת 2 = 4 בחזקת 4 = 2 בחזקת 8. "ירח בול הוא החדש השמיני" (כך כתוב בתנ"ך) = 1000, 10 בחזקת 3, רמז לגילוי נשמת ישראל בעל שם טוב (= 1000), סוד האלף אורות שניתנו למשה רבינו במתן תורה (כפי המסורת הידועה בין חסידי חב"ד מהדורות הקודמים, שחיבבו במיוחד גימטריא זו). נמצא שחדש חשון מסוגל באופן מיוחד לגילוי תורת החסידות, תורת הבעל שם טוב, ולקיום היעוד של "אימתי קאתי מר? לכשיפוצו מעינותיך חוצה".    [1]. להשלמת ההקבלה של החדשים לימי הבריאה ראה לקמן שיעור אור לא' דר"ח מרחשון פ"ג. 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com