חיפוש בתוכן האתר

כוונה לשלש המצות בליל הסדר - ט' כסלו ע"ה – כולל תורת חיים, כפ"ח הדפסה דוא

בע"ה

ט' כסלו ע"ה – כולל תורת חיים, כפ"ח

כוונה לשלש המצות בליל הסדר

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

כוונה לשלש המצות בליל הסדר

אחרי כל זה נאמר שלש כוונות מה לכוון – אם נזכור, או שנקבל במייל לפני פסח (לזכור זה הרבה זמן, אז נקוה שנקבל במייל) – כשמסדרים את שלש המצות בקערה:

  • כוונה אחת היא שמצה היא בגימטריא "דן אנכי" (תיכף נראה לאיזו מצה מכוונים זאת), שנאמר בהקשר ליציאת מצרים.
  • יש כוונה שמצה היא יחוד שני השמות עב-סג (דן הוא גם שם, אבל לא אחד מהמילויים הידועים עסמ"ב) – השם של אבא והשם של אמא, תרין ריעין דלא מתפרשין לעלמין.
  • אבל מה קורה כשמחלקים 135 ב-3? עולה מה-מה-מה. בולט במלה מצהמה בראש ובסוף ועוד צ, שעולה מן, מה-מה, באמצע. סימן שמצה היא ג שמות מה.

בעצם העובדה שמה-מה-מה עולה עב-סג – שני השמות שמעליו – יש כבר חידוש מענין. אבל יש גם שם דן – "דן אנכי", שמגלה את העצמות, את "אנכי מי שאנכי", "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול".

אם יש כאן שלש כוונות ושלש מצות, איך מסדרים את הכוונה? המצה העליונה היא הכהן, השניה היא הלוי והשלישית היא ישראל. איזו כוונה מתאימה לכל אחת מהן? הכהן הוא שם עב, הוא חסד, וגם יש לו סג – הכהן מקפיד, יש לו מדת הקפידא. המצה של הכהן היא ודאי עב-סג. המצה של ישראל היא ג"פ מה – שם מה הוא השם של התפארת, "תפארת ישראל". אבל כוונת "דן אנכי" בדיוק מתאימה ללוי, מדת הדין, כמו שאבא של הרבי מסביר באריכות שעיקר כל כוונות פסח – אף שהוא חג של חסד בכלל, אך בכוונות הפרטיות – הכל רומז לגבורה (מסביר גם בקשר לשם של עצמו, שנולד בפסח).

"יחץ" במצת "דן אנכי"

אם כן, אנחנו מנסים לכוון – בסידור שלנו – שהמצה האמצעית דווקא היא "דן אנכי", למעלה ממנה יש עב-סג ולמטה ממנה מה-מה-מה. מה המיוחד של המצה האמצעית? שוברים אותה – "יחץ". כששוברים את המצה האמצעית, "יחץ", צריך לכוון במיוחד "דן אנכי". קודם כל שוברים את המצה האמצעית לשני חלקים (אחר כך לוקחים את החלק הגדול, שמיועד לאפיקומן, ושוברים לחמשה חלקים – לא מעיקר הדין, אלא מנהג הרבי הרש"ב, שאנו כחסידים עושים אותו). שוברים לאחד גדול ואחד קטן, ומה היחס המדויק? דן אנכי. אם נחלק את המצה ל-135 יחידות, אז צריך ש-81 ילכו לאפיקומן ו-54 נשאיר בקערה. אחר כך לוקחים את ה"אנכי" ומחלקים לחמש, לפי מנהג הרבי הרש"ב, להמתיק את חמש הגבורות.

 [א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com