חיפוש בתוכן האתר

ט' שבט ע"ד – בר מצוה שמשון יעקב מרדכי שי' בלוך – כפ"ח הדפסה דוא

בע"ה

ט' שבט ע"ד – בר מצוה שמשון יעקב מרדכי שי' בלוך  – כפ"ח

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

אמונה – פתיחת הנבואה

יש פסוק בתחלת ספר יחזקאל, תחלת מעשה מרכבה, שמובא במאמר ששימי חזר – "נפתחו השמים ואראה מראות אלהים". אנחנו מאד אוהבים את הפסוק הזה.  יש רמז יפהפה, שלא כתוב במאמר – נראה אם אתה יכול לומר לי – מה ראשי התיבות של הפסוק "נפתחו השמים ואראה מראות אלהים"? איזו מלה אפשר לעשות מראשי התיבות? קודם כל, זה ביטוי יחודי מאד – חמש מילים שבכל מילה יש חמש אותיות. חמש פעמים חמש, אז אפשר לכתוב את זה כמו רבוע של חמש על חמש. אבל השאלה היא מה ראשי התיבות? אמונה. פתיחת השמים ופתיחת החזון והנבואה – לכל יהודי יש נבואה בלב, אבל כדי להגיע לנבואה הפתח הוא אמונה. צריך אמונה טהורה.

אמונה-תמונה

כתוב שאמונה, על ידי אתב"ש, אם רק מחליפים את ה-א של אמונה ב-ת, מה זה הופך להיות? תמונה. במתן תורה כתוב "כי לא ראיתם כל תמונה", אבל כאן הנביא אומר "נפתחו השמים ואראה מראות אלהים", כלומר יש בחינת תמונה ("מראות אלהים") בקדושה, וגם על משה רבינו כתוב "ותמֻנת הוי' יביט". אדמו"ר הזקן אומר ש"תמֻנת הוי' יביט" הפירוש שהוא מביט על העולם בעינים של ה' – יש תמונה של ה', התמונה איך שה' רואה את העולם – וזה נקרא "מראה אחורים", ככה רש"י כותב. אין הכוונה שיש לה' תמונה ח"ו, הרי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל זו תמונה איך ה' רואה את העולם – שלמעלה היש ולמטה האין. אז ה' משתקף באין של "כולא קמיה כלא חשיב".

מאמונה לצדקה – המשכת עצם המוחין ל"עולם חסד יבנה"

בכל אופן, זה הראשי תיבות – ההתחלה היא אמונה. אז הברכה הכי חשובה להתחיל בעבודת ה' שלך, צריך לתקוע יתד חזק מאד באמונה – באמונה של אבותינו הקדושים, שהם מאמינים ואנו מאמינים בני מאמינים. במיוחד אברהם אבינו, עליו כתוב "והאמן בהוי' ויחשבה לו צדקה" – מתוך אמונה באים לצדקה, המצוה הכוללת את כל מצות התורה. "והאמן" חסר כתיב, גם צירוף אותיות אמונה, ראשי התיבות של הפסוק הזה. אז הכל מתחיל מהאמונה של אברהם אבינו, ובזכות האמונה הטהורה שאנו יורשים מאבותינו הקדושים, אתה תהיה יהודי חסיד, כמו שכתוב במאמר הזה.

יש במאמר הזה הרבה חסד וגם מוחין, עצם המוחין. עיקר הנקודה של המאמר הוא שעל ידי התפלין ממשיכים ל"עולם חסד יבנה" את עצם המוחין (כמו ביגיעה בתורה יומם ולילה). במקום אחר הרבי מסביר שכדי להביא את הגאולה צריך להמשיך א בתוך גולה, שהופכת להיות גאולה, וב-א הוא מסביר שלשה פירושים, כשהפירוש הכי גבוה הוא המשכת עצם המוחין – אלף אותיות פלא. כשממשיכים את עצם המוחין בתוך המציאות של הגולה זה הופך אותה להיות גאולה. השגת עצם המוחין מתחילה מאמונה חזקה (כמו בשער היחוד והאמונה בתניא). שוב, שה' יתן לך הרבה אמונה חזקה, לחיים לחיים.

"ואהיה אצלו אמון"

נעשה עוד רמז פשוט: אם עושים מהחמש מילים האלה רבוע של חמש על חמש, מה הפנות? קודם אמרנו שראשי התיבות הם אמונה. מה הפנות של הרבוע? אמון (אמונה בלי ה-ה):

נ  פ  ת  ח  ו

ה  ש  מ  י  ם

ו  א  ר  א  ה

מ  ר  א  ו  ת

א  ל  ה  י  ם

איפה כתובה המלה אמון? כתוב על התורה, קשור ללימוד תורה. "ואהיה אצלו אמון". מישהו זוכר איך חז"ל דורשים? זו התחלת מדרש רבה. כתוב "ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום". ה"אמון" הזה הוא עוד לפני השעשועים – יש מדרגה של השעשועים העצמיים, מדרגה מאד גבוהה, ועוד לפני כן התורה אומרת "ואהיה אצלו אמון".

לתקן את העולם באמצעות התורה

מה זה "אמון"? יש מאמר מפורסם של חז"ל, שתמיד מביאים בחסידות – "אני הייתי כלי אומנותו של הקב"ה במעשה בראשית". התורה אומרת שאני הייתי כלי האומנות של הקב"ה במעשה בראשית, התורה היא כלי אומנות להוות את המציאות ולפעול בתוך המציאות (אתה אוהב לעשות דברים?). זה "אמון", התורה שהיא כלי אומנות של ה'. כל העולם נקרא "מעשה ידי אמן". ה' הוא האמן והוא עושה זאת בכלי האמנות שלו, התורה. אלה הפנות של הרבוע.

אז יש גם ר"ת אמונה והפנות הן אמון – זה שיהיה לך הרבה כלים, צריך כלים. התורה היא כלים לממש את האמונה בתוך המציאות, בתוך העולם. מה האמונה שלנו? שיבוא משיח תיכף ומיד ממש. צריך בשביל זה כלים. מה הרבי אמר, איך הדרך הישרה להביא משיח? ללמוד עניני גאולה ומשיח. זה "ואהיה אצלו אמון", עוד יותר גבוה מהשעשועים העצמיים של ה' עם אותיות התורה הקדומה.

כתוב שאמונה יותר גבוהה מתענוג. אמונה היא רדל"א (הראש הראשון של הכתר) שלמעלה מהתענוג (הראש השני של הכתר). קודם כתוב "ואהיה אצלו אמון" ואחר כך "ואהיה שעשועים יום יום". שיהיה לך גם מתוך האמונה שעשועים והמון כח להביא משיח. זה העיקר. לחיים לחיים. [להחליף את השעשועים?] לדעת קודם כל שיש עוד משהו שיותר מהשעשועים, וזה אמונה פשוטה. שעשועים הם גם טוב, אבל צריכים להגיע לשעשועים מתוך אמונה פשוטה. מי שיש לו אמונה יודע איך להשתעשע, איך שה' רוצה שנשתעשע בתורה שלו.

ניגנו הבינוני.

"הוי עז כנמר"

לחיים לחיים, בשורות טובות. לא יודע אם שמעת אתמול, אמרנו שכל השם של הבר מצוה קשור לחסד, כל הגימטריאות הן כפולות של חסד – גם שימי כפולה של חסד, גם השם המלא וגם הקיצור. אהבה היא חסד. כעת יש המשכת מוחין בעצם על ידי התפלין, כמו התורה – להתחבר עם החסד. זה בר המצוה.

בכל אופן, יש עוד רמז שבו נסיים. מה הראש-תוך-סוף של "נפתחו השמים ואראה מראות אלהים" – האות הראשונה והאחרונה והאמצעית (שהיא הנקודה האמצעית של הרבוע)? נרם. איזה מילה אפשר לעשות מהאותיות האלה? נמר. אתה אוהב נמרים? [לא] אבל כתוב, ההלכה הראשונה בשו"ע, היא "הוי עז כנמר".

זו גם התחלה, כל הפסוק הזה הוא התחלה. אמונה היא התחלה, תורה שהיא כלי אומנות להביא משיח היא התחלה, והעיקר – בלב, יחד עם כל האהבה האין סופית בלב, צריכה להיות מדה של "עז כנמר". אנחנו "עזין שבאומות". זו הפתיחה של השו"ע, כך כותב אדמו"ר הזקן. הרבי הרש"ב לפני הבר מצוה היה בקי בכל השו"ע, אבל לפחות צריך לדעת מה ההלכה הראשונה. "הכל הולך אחר הפתיחה". מה ההלכה הראשונה של השו"ע של אדמו"ר הזקן? "הוי עז כנמר". מה הפירוש של זה? שלא להתבייש. [לא להתפעל מהעולם]. אן-התפעלות, נכון, לא להתבייש מפני המלעיגים. לחיים לחיים.

החסד בברזיל

[הוא הילד הראשון שלנו שנולד בברזיל]. ברזיל זה פשוט שליחות, שליחות של הרבי, אז אתה ילד של שליחות. שליחות היא כל מה שדברנו: כדי להיות שליח צריך להיות עז כנמר, צריך להיות עם הרבה חסד ואהבת ישראל, הרבה אמונה – אמונה שאפשר לממש את השליחות – הכל ענין של שליחות. גם מוחין בעצם כדי לדעת מה לעשות בשליחות בדיוק, איך לעבוד נכון. ברזיל רומז לברזִלי הגלעדי, שעשה חסד עם דוד המלך. סימן שמי שבברזיל שייך לחסד. קודם כל, ברזיל היא דרום – הכיוון של החסד, "הלוך ונסוע הנגבה" – ואחת הדמויות הבולטות של חסד בתנ"ך היא ברזילי, שעשה חסד גדול עם דוד. דוד גם ברך אותו וצוה לשלמה המלך שימשיך לעשות חסד איתו ועם בנו, הרבה חסד. מספרים שכאשר הרבי הקודם הגיע לאמריקה (וגם אחר כך בתחלת נשיאות הרבי) המוסדות, ישיבת תו"ת וכו', הוחזקו בעיקר על ידי כסף מברזיל. ברזיל היא מקור של חסד, שם עושים הרבה חסד.

זו ארץ עם המון אוצרות טבע שאף אחד לא מגיע אליהם בכלל. מישהו כאן פעם טייל באמאזון? את דני הופמן רופא השינים מבת עין אתה מכיר? הוא עשה את כל האמאזון. הוא טפל בשיני ראשי השבטים שרצו לאכול אותו שם... במקום לאכול אותו הוא טפל בשינים של ראש השבט... היתה תכנית ברדיו שהוא ספר על כך. ודאי מיעוט מאד קטן של תושבי ברזיל הגיעו לתוך ברזיל. ברזיל היא עולם מלא. היא גדולה כמו כל אמריקה... ברזיל כולל אותיות ברזל, ולזה אנחנו מוסיפים שה-י היא יעקב עצמו – ברזל הן נשות יעקב, בלהה-רחל-זלפה-לאה, וה-י היא יעקב עצמו. ברזיל שוה אברהם עם הכולל, אבל ראשי התיבות הם יעקב עם ארבע הנשים שלו. זו גם ארץ של בניה, של ברזל, זה העסק של הורן...

 [א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי (דרך הטלפון ומהקלטה). לא מוגה.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com