חיפוש בתוכן האתר

כינוס ילדים - ו טבת תשע"ב הדפסה דוא

ו׳ טבת ע"ב – כפר חב"ד

ה׳ טבת ועשרת המבצעים

כינוס ילדים לת"ת החסידי

ה' טבת – הסרת הקטרוג על הספרים ועל הנשיאות

צהרים טובים לכולם. היום ו' טבת. אתמול היה ה' טבת. מי יודע איך קוראים לחג של ה' טבת? [דידן נצח]. קוראים לו "דידן נצח", אתה צודק. השאלה השניה, מה הפירוש של "דידן נצח"? למה כל כך שמחים ש"דידן נצח"? [הספרים חזרו לרבי]. הספרים חזרו לרבי, כלומר, שפסקו בבית המשפט של הגוים שחייבים להחזיר לרבי את כל הספרים. מי לקח את הספרים? מה קרה להם? למה צריך להחזיר אותם? [גנבו אותם]. גנבו את הספרים מהספריה של הרבי. זה משהו איום ונורא. גנבו הרבה ספרים, גם כתבי יד קדש, שהרביים עצמם כתבו בכתי"ק שלהם. גנבו הרבה ספרים וכתבי יד יקרי ערך. מי הכי הצטער שגנבו אותם? [הרבי]. למה הרבי הכי הצטער? [כי היה קטרוג בשמים]. נכון, הרבי הבין שזה קטרוג מהשמים. לא רק קטרוג על הספרים, אלא – קטרוג על מה? [על החסידות]. קטרוג למי שייך הספרים, והרבי הבין שהקטרוג אפילו יותר חזק. הספרים הם מאד חשובים, כמו שנסביר, אבל היה קטרוג על ה'בענקיל'. מישהו יודע מה זה 'בענקיל' באידיש? אתה יושב על הבענקיל שלך [כסא]. נכון. מה הכוונה? היה קטרוג על הכסא? [על האדמורו"ת של הרבי]. אמרו שהקטרוג על האדמו"רות של הרבי – מי הרבי, מי צריך לשבת על הכסא של הרבי – היה על כך קטרוג, והיה נצחון. הספרים הם משהו נצחי, לעולם ועד, וכך המלכות של הרבי וכל הרביים היא מלכות לעולם ועד. זה הנצחון.

"דידן נצח" – נצחון נצחי

קשרנו בין שני מושגים – המלה נצח במובן של נצחון, "דידן נצח", אבל מה המובן הנוסף של נצח? [תמיד, נצח נצחים]. נכון, נצח לשון גם לשון נצחון, דידן נצח, וגם לשון נצחיות, משהו תמידי. בנצחון של דידן נצח מה התברר? שהספרים שייכים לרבי תמיד, ושגם הרבי הוא רבי תמיד, כי יש קשר בין הספרים והרבי עצמו, וכל הרביים. אז הנצחון הוא גם נצחיות, גם לעולם ועד, משהו תמידי. זו המשמעות של "דידן נצח".

מבצע "בית מלא ספרים"

עוד שאלה: איך קוראים למבצע של הרבי ששייך לספרים, וכעת צריכים לקיים – כל הילדים וכל המשפחות – את המבצע של הרבי ששייך לספרים? ["בית מלא ספרים"]. נכון, שצריכים כמה שיותר ספרי קדש, ספרי ישראל, שיהיו בבית. וגם כל אחד מהתלמידים צריך שתהיה לו ספריה שלו, עם הרבה-הרבה ספרים. כשאבא ואמא נותנים כסף לקנות משהו, מה הדבר הכי חשוב לקנות? [ספרים]. נכון, ספרים, לא ממתקים. אם יש לך דמי כיס, צריכים להשתמש בהם לקנות איזה ספר חדש שאין לך. מהי לשון ספר? גם ספור מלשון ספר. יש כל מיני ספרים. יש גם ספרים של סיפורי צדיקים, שמאד חשוב, במיוחד לילדים. הרבה ספרים שהם סיפורים של צדיקים גדולים. אם יש דמי כיס צריכים לקנות ספרי קדש, ובכך מקיימים את המבצע של הרבי "בית מלא ספרים".

עשרת המבצעים כנגד עשר הספירות

כמה מבצעים יש לרבי? [עשרה]. עשרה מבצעים. יש מישהו שמכיר את כל עשרת המבצעים של הרבי – שהרבי הכריז עליהם ובקש שנעשה אותם – ויכול לומר את כולם? [בית מלא ספרים, נרות שבת, חנוך, אהבת ישראל, למוד תורה, כשרות, מזוזה, טהרת המשפחה, צדקה, תפילין]. הדבר הכי חשוב, כעת נלמד את עשרת המבצעים של הרבי – שאחד שייך לה' טבת – לפי הסדר של עשר הספירות. כולם יודעים מה הן עשר הספירות?

חב"ד: תורה, תפלין, אהבת ואחדות ישראל

מה הן שלש הספירות הראשונות, שכולנו שייכים להם במיוחד? [חב"ד]. מה זה חב"ד? [חכמה-בינה-דעת]. איזה מבצע של הרבי שייך לחכמה? ["בית מלא ספרים"?]. יבוא בהמשך. יש משהו שהוא חכמה ממש. איזה מבצע הוא ממש חכמה? מה ה' נתן לנו בהר סיני? [את התורה]. מהי התורה? הרצון והחכמה של ה'. כתוב שהתורה יוצאת מהחכמה של ה'. אז מה המבצע שכנגד חכמה? [תורה]. מבצע תורה, כי התורה היא החכמה של ה'. מה כנגד הבינה? כתוב שיש משהו שדומה, שהוקש, לכל התורה כולה. כשכל אחד מכם יהיה בר מצוה מה יניח על הראש? [תפילין]. זה בעצם המבצע הראשון שהרבי הכריז. כתוב שתפילין הם בינה, החבר של החכמה. דעת היא שכולם יחד, איך קוראים למבצע שכולם יחד? [אהבת ישראל]. אהבת ישראל ואחדות ישראל. להתחבר לעשות דברים יחד, להביא את המשיח יחד – זו אחדות, כח הדעת.

חג"ת: נרות שבת קדש, כשרות, טהרת המשפחה

יש שלש מצוות שהן מבצעים של אמא בבית. מה הם שלשת המבצעים של אמא? קודם כל, מה אמא עושה לפני שבת? [מכינה אוכל], תיכף, זה המבצע הבא, אבל מה עושה ממש לפני שבת? [הדלקת נרות]. הדלקת נרות שבת קדש, 'מבצע נשק'. כתוב שהדלקת הנרות כנגד המנורה במקדש, והמנורה היא מצד דרום – חסד ואהבה. כתוב שהיא מבשלת, ועל מה שומרת בבית? [כשרות]. נכון. כתוב שכשרות היא השלחן שבצד צפון, כנגד הגבורה, הספירה הבאה. על מה עוד שומרת? טהרת? ["טהרת המשפחה"]. שומרת של הילדים יהיו טהורים, כנגד תפארת, מזבח הקטרת שבאמצע במקדש.

נהי"ם: חנוך, בית מלא ספרים, צדקה, מזוזה

אחר כך מבצע חינוך – גם תורה, אבל בפרט חינוך, כמו החיידר שלנו כאן. חינוך הוא כדי להנציח את עם ישראל, דור דור. שכל דור ימשיך ללמוד תורה ולקיים מצוות ולזרז את ביאת המשיח. לכן מבצע חינוך הוא בעצם "נצח ישראל" – ספירת הנצח. מה הרבי אמר על "בית מלא ספרים"? מה עושה לבית? [מקדש את הבית. הוד]. יפה מאד, בדיוק. זה עושה שהבית יהיה מלא הוד והדר. זה ההוד של הבית – הספירה שבאה אחרי הנצח. אם כן, ראינו שיש קשר מיוחד בין החדר, מבצע חינוך, לבית מלא ספרים. שלכל ילד יהיו הרבה ספרים. אלה נצח והוד, כמו שתיכף נסביר. חייבים ללמוד את כל הספרים ולהיות בקיא בהם? ודאי שרצוי. אבל אפילו מי שלא לומד את כל הספרים, מה הספרים עושים בבית? הוד של קדושה בתוך הבית.

יש מבצע של לתת, ספירת היסוד היא לתת. איך קוראים למבצע לתת? [צדקה]. נכון, כל הזמן להשפיע צדקה, לתת למי שצריך. אחרון חביב – מלכות. עצם הבית. מה הדבר ששומר על הבית? שומר על הדלת? [מזוזה]. יפה, זה המבצע האחרון – מבצע מזוזה.

ולסיכום:

חכמה

מבצע תורה

 

בינה

מבצע תפלין

 

דעת

מבצע אהבת ואחדות ישראל

 

חסד

מבצע נש"ק

 

גבורה

מבצע כשרות

 

תפארת

מבצע טהרת המשפחה

 

נצח

מבצע חנוך

 

הוד

מבצע בית מלא ספרים

 

יסוד

מבצע צדקה

 

 

 

 

 

מלכות

מבצע מזוזה

 

החתונה הגדולה בביאת המשיח – מבצע הנצח ומבצע ההוד

הרבי אומר שאם אנחנו נעשה את כל המבצעים ה' יעשה את המבצע שלו. מה המבצע שלו? שיביא את ה... [גואל]. מבצע גאולה, שיביא את המשיח תיכף ומיד ממש. אנחנו צריכים לעשות את כל המבצעים, ואז הקב"ה עושה את המבצע הכי גדול, להביא את המשיח. כאשר משיח יבוא, במהרה בימינו, כתוב שתהיה חתונה גדולה. מהי החתונה הגדולה? [עם ישראל עם הקב"ה]. מי החתן? [הקב"ה]. מי הכלה? [עם ישראל]. אנחנו. כתוב בספר הזהר הקדוש שכאשר יש חתונה החתן נכנס לספירת הנצח והכלה לספירת ההוד, ונצח והוד הולכים יחד. כתוב "איהו בנצח ואיהי בהוד". לפי המבצעים, כאשר ה' הולך להתחתן עם עם ישראל, באיזה מבצע הוא נכנס? המבצע של הנצח, מה הוא היה? [מבצע חינוך]. מכל המבצעים, מבחינה מסוימת, ה' הכי אוהב שיש ילדים שלומדים תורה – כמו כאן בחדר – שמתן תורה נמשך מדור לדור. ה' נמצא בחדר, במבצע חינוך. אבל כשאנחנו הכלה רוצים להתייפות, מה מיפה אותנו? אנחנו נכנסים למבצע של ההוד, ומה הוא? המבצע של ה' טבת ["בית מלא ספרים"]. יפה. כלומר, המבצע של "בית מלא ספרים" הוא בעצם שהכלה תהיה מקושטת. מישהו ראה כמה הכלה יפה כשהיא נכנסת לחופה? היפי שלנו הוא כל ספרי הקדש שיש לנו, שאנחנו מאמינים בהם, מתפארים ומתהדרים בהם, וזה היפי שלנו לקראת החופה, החתונה הגדולה.

דידן נצח – נצחון (נצח) הספרים (הוד)

כל זה בא לידי ביטוי כשאנחנו אומרים "דידן נצח". ה"דידן נצח" על ספרי הקדש, אבל אומרים "נצח" – נצחון ונצחיות – אז בעצם החג "דידן נצח" הוא הזיווג של הנצח וההוד. הנצח הוא הנצחון והנצחיות, שבמיוחד שייך לילדים בחדר, וההוד הוא הספרים – כל הספרים חזרו לרבי, ועם הספרים האלה אנחנו הולכים לקראת הגאולה האמתית והשלמה. הספרים הם התכשיטים שלנו, כל ספרי הקדש לדור ודור. לכן נשיר שוב "דידן נצח".

חוש הרגז של חדש טבת

עכשיו ילדים חמודים, יש מעדן – הרב נעם הכין לנו מעדן – שנקרא 'צימעס'. מישהו יודע ממה עשוי צימעס? ממלפונים? מקישואים? [מגזר]. זה גזר וזה מתוק וקוראים לזה צימעס באידיש. מה זה קשור לחדש טבת? עכשיו אנחנו בחדש טבת, ולכל חדש יש חוש של החדש. מישהו זוכר את החוש? למדו על החוש של טבת? צריכים ללמוד כל חדש מה החוש של החדש. החוש של חדש טבת הוא חוש הרוגז. מישהו יודע מה זה רוגז? מה זה להתרגז? מישהו פעם התרגז? חס ושלום. אבל בכל אופן, מישהו פעם ח"ו התרגז? מה זה להתרגז? [לכעוס]. טוב או לא טוב להתרגז? [לא!]. איך יכול להיות טוב? כל החושים הם קדושים. מהו הרוגז הטוב? על מי צריך לכעוס? כמו שכל הילדים הם חילים בצבאות ה', נגד מי נלחמים? מי האויב הגדול? [היצר הרע]. על מי צריך לכעוס ולהתרגז? [על היצר הרע]. כתוב בתחלת תהלים "רגזו ואל תחטאו" – צריכים להתרגז על היצר הרע, "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע", ואז לא יחטא, לא יעשה מה שאסור, כי כועס על היצר הרע. בחדש הזה צריכים להתרגז על האויב, על היצר הרע.

המתקת הרגז – אכילת צימעס

איך כותבים רגז? שלש אותיות [ריש, גימל, זין]. מה קורה אם אני הופך את האותיות ושם קודם את ה-ג, אחר כך את ה-ז ואת ה-ר בסוף? [גזר]. אם ממתיקים את הגזר, שעושים ממנו צימעס, מה זה עושה? ממתיק את הרגז. שגם כאשר צריכים להתרגז על היצר הרע, אפשר להתרגז בשמחה. חסיד, יהודי, צריך כל הזמן להיות שמח. גם כאשר מתרגזים על היצר הרע צריכים להיות עם שמחת נצחון, דידן נצח. לכן בחדש טבת אוכלים צימעס, כי ממתיק את הרגז – עושה מהרגז גזר, עושים אותו מתוק, והכל מתמתק.

זה המנהג שכבר התחיל להתפשט בכמה מקומות בעדת ישראל. בעצם המנהג הזה התחיל בחוץ לארץ, בציריך, בשויץ – לפני כמה שנים – וגם הגיע לארצנו הקדושה, וגם כאן לכפר חב"ד. לכן הכינו את המעדן הזה, של צימעס, לאכול היום. כדאי לחלק לכולם.

הספר – אבן ספיר – אבנו של "יששכר חמור גרם" נושא ספרים

נשאל עוד שאלה, מי שיודע. אמרנו שספר כמו ספור, אבל כתוב בחסידות שספר גם כמו לספור מספרים, וגם שמלשון אבן יקרה. מי זוכר אבן יקרה ששמה דומה למלה ספר? כמה אבנים יקרות היו בחשן המשפט של הכהן הגדול. כנגד מי? שנים עשר [האחים] השבטים. יש אבן אחת ששייכת לספר. איזו? [ספיר]. יפה, אבן בהירה שמאירה הרבה אור יפה, ספיר.

שאלה קשה – כל אבן שייכת לשבט אחר, למי שייך הספיר? מבין האבנים בחשן הספיר הוא האבן החמישית, חמישי הוא משיחי, כמו משיח. לכן הספרים-הספירים שייכים למשיח באופן מיוחד. לפני שנאמר מי השבט, למה הספיר הוא החמישי? יש משהו בספרים שהוא חמש? מה יש בספרים ששייך למספר חמש? [חמשה חומשי תורה]. משה רבינו בהר סיני הוריד לנו חמשה ספרים, חמשה חומשי תורה, ובאמת הספיר הוא האבן החמישית. כנגד איזה שבט הספיר? רמז – כנגד הבן החמישי של לאה אמנו. מי הבן החמישי של לאה? [יששכר]. יפה מאד. הספיר הוא האבן של יששכר.

שבט יששכר שייך לספרים? יש קשר מיוחד בין יששכר ל"בית מלא ספרים"? מבין כל הילדים של יעקב אבינו, מי הכי עשה "בית מלא ספרים"? [יששכר]. מאיפה אני יודע? כשיעקב בפרשת שבוע מברך את יששכר הוא מברך אותו להיות כמו מה? [חמור גרם]. כמו חמור. למה? חמור הוא משהו טוב? [כן. כי לחמור יש עצמות יותר חזקות. כי ר"ת חכם מופלא ורב רבנן]. מה הוא סוחב? [תורה]. הוא סוחב ארגזים כבדים של ספרים. יששכר, יותר מכל השבטים, הוא תלמיד חכם. מה הוא הכי אוהב? רק ספרים. לכן הוא קונה מלא ספרים, ארגזים כבדים, וצריך עצמות מאד חזקות כדי לשאת כל הספרים. לכן קוראים לו "חמֹר גרם", הוא לוקח את כל הספרים על הגב הביתה. הוא הולך לחנות שמוכרים בה ספרים, במיוחד היום – ה' טבת, ו' טבת – קונה הרבה ספרים, סוחב על הגב. אחר כך הוא גם לומד אותם, כי הוא תלמיד חכם. הוא הכי אוהב ספרים, לכן זכה להיות שייך לאבן הספיר – הפירוש הכי פנימי של המלה ספר.

משיח בא מלמטה על חמור (נושא ספרים) ומלמעלה על ענן (במבצע חנוך)

מי רוכב על חמור? בעצם הוא רוכב על יששכר. מי רוכב על חמור? [המשיח]. מלך המשיח. כך אמרנו קודם, שאנחנו, הכלה בחתונה בין הקב"ה ועם ישראל, באים עם "בית מלא ספרים". המשיח שבא מלמטה רוכב על חמור מלא ספרי קדש, זו הזכות שלו. יש גם בחינה של משיח שיורד מלמעלה, כמו הקב"ה, שיורד על ענן. הענן יורד לתוך החדר שלומדים תורה, מבצע חינוך, כמו שאמרנו קודם. המשיח יורד לחדר, רוצה לראות איך הילדים לומדים תורה, רוצה לשמוע קול תשב"ר שלומדים תורה בטהרה, רוכב על ענן. אנחנו, עם ישראל שרוצים לבוא לקראת משיח, רוכבים על חמור, על יששכר, ומביאים ספרים-ספירים. ספירים הן האבנים הכי יפות, האבן של יששכר.

יפי. כולם קבלו את הצימעס? שיהיה הרבה-הרבה מתוק. שגם כאשר מתרגזים על היצר הרע יהיה עם מתיקות של צימעס.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com