חיפוש בתוכן האתר

ליקוטי מוהר"ן - תורה א הדפסה דוא
אינדקס המאמר
ליקוטי מוהר"ן - תורה א
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
כל הדפים

אשרי תמימי דרך

לקוטי מוהר"ן – תורה א

ישיבת "שובה ישראל", ירושלים – אייר תשמ"ג

 

 

"אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'" (תהלים קיט).

דע כי על ידי התורה מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים, והחן והחשיבות של ישראל נעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכין, הן ברוחני הן בגשמי. כי עכשיו בעוונותנו הרבים חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל, כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם, אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל, כי התורה נקראת "אילת אהבים ויעלת חן" (משלי ה), שמעלה חן על לומדיה (עירובין נד, ב), ועל ידי זה נתקבלין כל התפילות והבקשות.

יש פה בסעיף הראשון שלוש נקודות, שהן עיקר כל התורה הזו: תורה, חן וקבלת התפילה והבקשה. עיקרון חשוב בכל התורה הזו הוא שהבקשה עליה מדובר בתורה היא גם בנוגע לבקשה מן הקב"ה וגם בנוגע לבקשה מבשר ודם, אפילו גוי. למצוא חן בעיני אלקים ואדם. בזמן הגלות החן שלנו נפל למטה – הן החן לעילא והן החן לתתא. על נח כתוב בזהר שיש בו ב בחינות, ניחא לעילא וניחא לתתא, בסוד הפסוק "תשואות חן חן לה".

בהמשך התורה מסביר משהו חשוב, שאדם וכן אצל ה' יתברך בקשה ללא חן אינה מתקבלת. אם אחד בא אליך לדלת ומבקש נדבה, אתה נותן לו רק אם הוא מוצא חן בעיניך, רק אם יש לך מקום בלב אליו. ללא חן כל אחד מכונס בתוך עצמו, אטום אל השני, ולא מסוגל להגיב אליו נפשית. החן הוא כח נפשי העושה מקום בלב, חוקק בלב המתבקש. הוא קיים בשבילך. בהמשך התורה יקשר את קבלת הבקשה לאות ת, המצטרפת למילה חן אשר ביחד עולות נחת.

העיקרון הזה, שהחן שמעלה המבקש חוקק ועושה מקום בלב המתבקש וגורם לו להתייחס ולקבל את הבקשה, זה עיקר החידוש שיש בתורה הזו, למרות שיש עוד הרבה חידושים, כמו להסתכל בשכל של כל דבר, ועוד.

הנושא הזה הוא נושא עמוק בחסידות, ומתבאר בחב"ד באריכות אצל ר' אייזיק מהומיל. הענין של ר' נחמן זה תיקון כח המדמה, ושם מסביר ר' אייזיק את דרך התקון על דרך תהו ותקון. עולם התהו הוא עולם של דמיון, כמו ילד ששומע סיפור ומדמיין אותו בתוך המחשבה. מה קורה אצלו בנפש? אין למלך ולממלכה שהוא מדמה מציאות אמיתית אלא רק האותיות שהאדם מצייר. לכל מציאות יש רובד חיצוני, הנקרא חומר, ורובד פנימי, הנקרא צורה. הצורה היא הרצון שלך, למה החלטת לצייר את אותה מציאות דוקא כך. אלא שבדמיון, המציאות נעלמת ברגע שאתה מפסיק לצייר אותה. זה בעצם מה שקורה בשבירת הכלים – שהכלים מועטים והאורות מרובים. הכלים זו המציאות, ובדמיון מציאות המלך קלושה, הוא רק קיים במחשבה, והאור הוא הרצון שלך לצייר אותו שזורם בשפע אל הדמיון. ברגע שאתה מפסיק לחשוב עליו המציאות החיצונית שלו לא מחזיקה מעמד ומתפרקת. מה קורה אחר כך? חוזר למה שהיה קודם, שהחיות זורמת אליך כל הזמן אבל אין לך כח לבנות לה כלים. אתה מפסיק לדמות. בעולם התהו אין מציאות אמיתית לזולת, רק בתוך הדמיון שלך. אתה מחזיק אותו. אבל כאן, בתורה שלנו, זה תיאור של תקון, שקודם אתה עושה חלל בתוך עצמך ונותן בתוכו לזולת מקום אמיתי ומתוך זה אתה מתייחס אליו בסופו של דבר גם בחוץ.

מה שיוצר בנפש את החלל הזה הוא החן, כאמור, ומה שנותן בנפש את הכח להעלות ולמצוא חן היא התורה. הפסוק שמביא הוא "אילת אהבים ויעלת חן", ממנו למדו חז"ל שהתורה מעלה חן על לומדיה. אם יש חוסר באהבה בין אנשים אז החסרון הוא בתורה שלהם. בלשון פשוטה: הם אגואיסטים.

 

נסביר יותר את המושג חן. חן אמיתי נובע משפלות. הראיה לכך היא הגזירה שוה שבין שני הפסוקים בספר משלי: "אשת חן תתמך כבוד" ו"שפל רוח יתמך כבוד". עיקר החן שמעלה האשה כלפי בן-זוגה הוא השפלות שלה. השפלות של האשה-המלכות מעוררת אצל בעלה – "כמים הפנים לפנים" – שפלות. אצלו השפלות היא עשית החלל, נתינת מקום ויכולת ההתייחסות.

בגלות החן נופל, מפני שהתורה שלומדים אינה לשמה, אלא לשם פניות ואינטרסים. התיקון לכך, בסגנונו של הרבי הרש"ב, הוא מיניה וביה. תקון הגלות אנו במשיכת אורות ממקום אחר אלא בהתעצמות פנימה. הדרך למצוא את בת המלך זה להתגעגע אליה, לחפש אותה עצמה, לא לחפש סגולות וכד'. זה כמו לחפש את האבדה מתחת לפנס ולא במקום שאבד. לענייננו, צריך לחפש את מה שאבד, את החן, והמקום בו הוא אבד זה בתורה. שם גנז ה' את האור ושם צריך למצוא אותו. 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com